عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 263

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصمیم‌گیری در سطح سازمان بدون در اختیار داشتن اطلاعات مناسب ، دقیق و پالوده، میسر نیست . از این رو باید با تعریف اطلاعات آشنا بود و بر منابع تولید آن مسلط، چرا که کالایی ست بحرانی و هر زمان که مورد نیاز نباشد، مطلوبیت خود را از دست می‌دهد. بکارگیری اطلاعات بخودی خود و بدون هیچ منطق مدون امکان‌پذیر نیست . طبیعی است منطق بکارگیری اطلاعات در قالب سیستم‌های اطلاعاتی مختلف پذیرفتنی است و شایسته است که با این سیستم‌ها که روح بکارگیری اطلاعات است و کاربرد هریک مختصر ...

در دنیای امروز که به حق آن را عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده اند ، اطلاعات بعنوان یک دارایی ارزشمند و مزیت رقابتی می تواند نقش بسزایی در پیشبرد امور و دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان بازی کند. لذا امروزه سیستمهای اطلاعاتی نه تنها به عنوان مجموعه ای ازفعالیتهای مرتبط با اطلاعات روزمره ، بلکه به عنوان ابزاری استراتژیک و ارزشمند برای تصمیم گیری مدیران مطرح اند و طبیعتا همواره مورد تاکید مهندسی مجدد قرار دارند ، با این حال بعضا رویکردهای مرسوم به نحوی عمل می کنند که مهندسی مجدد ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پس از بررسی مفاهیم اساسی اطلاعات و مطالعه وجوه افتراق بین سیستمهای مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت در قسمت قبل، در این قسمت سعی شده تا موضوع اطلاعات و جوانب آن که پایه اساسی نظامهای حاکم بر سازمانهاست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سیر پیشرفت و اهمیت اطلاعات در چارچوب فضاهای کاری از جمله مواردی هستند که باید به شکلی اصولی و نظام‌گرا بررسی گردند. تاریخچه علم اطلاعات و تسهیلات مکانیزهء کسب ، پردازش و انتقال اطلاعات در این قسمت تشریح می‌شود. این مطالب به دلیل موضوعیت ، ب ...

تمامی فعالیت های سیستم های اطلاعات در یک سازمان و ساختار واحد سیستم های اطلاعات، ناشی از استراتژی ها و سیاستهای مدیریت کل است. یک سیستم اطلاعات استراتژیک عبارت است از هر سیستم اطلاعات که استراتژی رقابتی سازمان را پشتیبانی می کند. در این مقاله نقش و اهمیت سیاست کلی سیستم های اطلاعات و کاربرد آنها به عنوان ابزار استراتژیک ، تشریح می گردد. ...

در این مقاله وضعیت تکنولوژی اطلاعات در سطح ملی، سازمانی و فردی، در آستانه قرن بیست و یکم، مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاله در مورد کشورهای در حال توسعه، خصوصا افریقا نوشته شده و به برخی از مشکلات و محدودیتهای متداول بر سر راه انتخاب و به کارگیری موثر تکنولوژی اطلاعات در این کشورها از قبیل سواد عمومی اندک در زمینه تکنولوژی اطلاعات ، ظرفیت ناکافی نیروی انسانی برای توسعه تکنولوژی اطلاعات ، زیرساختهای ناکافی وضعیت اطلاعاتی و ارتباطی، عدم وجود سیاستهای مشخص ملی در زمینه تکنولوژی اطلاع ...

تکنولوژی اطلاعات بر محدودهء وسیعی از فعالیتها تاثیر می‌گذارد، از بهبود کارآیی در عملیات تجاری و حمل و نقل گرفته تا رشد اقتصاد ملی و صنایع وابسته به تکنولوژی پیشرفته. دولت ویتنام به منظور آمیختگی و هماهنگی بیشتر با جامعهء جهانی، خصوصا" در منطقه آسیای جنوب شرقی، بیانیه‌ای را با نام 49/CP در آگوست 1993 منتشر ساخت . در این بیانیه، ضمن تشریح وضعیت تکنولوژی اطلاعات در ویتنام، مفاهیم و اهداف توسعهء آن تا سال 2000 بیان گردیده است . پس از آن، یک برنامهء ملی در زمینهء تکنولوژی اطلاعات ...