عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راه تبدیل سنگاپور به قدرتی اقتصادی در عصر اطلاعات مابعد صنعتی ، دولت سنگاپور در نظر دارد با به کارگیری طرحهایی تحت عنوان کامپیوتر ملی از طریق وارد نمودن تکنولوژی اطلاعات در کلیه بخشهای جامعه تلاش کشور را در راه ترقی ارزش افزوده ، بالا ببرد. در حالی که تولید و استفاده از تکنولوژی اطلاعات با ارجحیتهای یکسان شروع به کار نمودند اما با گذشت زمان ، کاربرد آن به عنوان یک وسیله رقابت برانگیز در کلیه بخشهای اقتصادی از ارجحیت بالاتری برخوردار گشت . در حقیقت می‌توان چنین فرض نمود که ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پروژه رمزگشایی کامل ژنوم انسان نیازمند ایجاد یک نقشه ژنتیکی دقیق ، تعیین تجمع منظم دهها هزار قطعه د. ان . آ . دربرگیرنده ژنوم و تعیین ترادف دقیق سه میلیون نوکلئوتید سازنده آن است . استراتژیهای تجربی مورد استفاده یا در حال توسعه متکی بر دانش کامپیوتر در تمام اشکال آن است : خودکارکردن ، مدل سازی ، محاسبه ، مدیریت پروژه ، پایگاههای داده‌ها و غیره . گرچه این پروژه عظیم مربوط به قلمرو زیست شناسی است ، موفقیت آن در تمام موارد یاد شده به کیفیت تکنولوژی اطلاعاتی آینده و شاید حتی به ظ ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.