عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1557

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تشخیص تکنولوژی مناسب جامعه ایران باتوجه به الگوی صادرات صنعتی و درچارچوب مشخص و ... هدف تحقیق است . کلا دراین طرح تکنولوژی مناسب برای جامعه ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت . ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل موثر در انتخاب تکنولوژی ساخت در صنایع استان فارس و مقایسه مدل بدست آمده در مورد صنایع استان فارس با مدل مناسب بود. براساس مطالعات تئوریک ، نتیجه گرفته شد که انتخاب تکنولوژی یک انتخاب استراتژیک است و باید در چارچوب برنامه استراتژیک شرکت انجام گیرد و لازم است طی یک امکان سنجی مفصل صورت پذیرد. از دیگر سو برای یافتن مدل واقعی در این زمینه در بین صنایع استان فارس ، 30 واحد تولیدی که در پنج سال گذشته نسبت به انتخاب تکنولوژی اقدام کرده بودند، مورد ...

معماری هر زمان به منزلۀ آینه ای است که می توان در آن تمام خصوصیات باطنی آن زمان را مشاهده کرد. آثار کهن و ارزشمند معماری ایران، از پیشرفته ترین تکنولوژی زمان خود بهره برده اند، اما از اوایل قرن چهارده شمسی تاکنون معماران ایرانی کمتر موفق به نظریه پردازی و ابداعات اصیل شده اند و آنچه در ایران روی داده، غالباً به سبب عدم شناخت عمیق، به شکل نوعی تقلید بوده است. این دفتر در دو بخش مطالعات و طراحی تدوین شده است. در پنج فصل نخست که به مطالعات اختصاص دارد، مبانی نظری طرح تحت عناوین ...

هدف از اجرای این طرح یافتن عوامل موثر در انتخاب تکنولوژی در صنایع استان فارس می‌باشد. استفاده از روش تحقیق میدانی و کتابخانه و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده به بررسی این مسئله پرداخته است . در قدم اول کارخانجات مختلف ستان بخصوص آن دسته از صنایع که در طول پنج سال اخیر در امر ماشین‌آلات و خطوط تولید سرمایه‌گذاری نموده‌اند شناسائی و نحوه عملکرد آنها در ارتباط با مسئله انتقال تکنولوژی تجزیه و تحلیل و با مطالب جمع‌آوری شده و مدلهای مناسب موجود در متون مقایسه گردید. نتای ...
نمایه ها:
صنعت | 

با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور، صنعت نفت در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی کشور اهمیت بسزایی دارد. برای بیشینه سازی ارزش در این صنعت، شناسایی دقیق و تحلیل زنجیره ارزش آن ضروری است. صنعت نفت گستره بزرگی از فعالیت ها را شامل می شود که هدف آنها تبدیل منابع نفت و گاز به محصولات نهایی قابل استفاده است. این فرآیند ها با شناسایی مناطق مناسب برای اکتشاف نفت و گاز شروع شده، سپس میادین نفتی ارزیابی شده، توسعه یافته و از آنها تولید می شود. از این فعالیت ها به عنو ...

تکنولوژی غلات : استفاده صحیح از غلات از هدفهای اصلی نگارش کتاب بوده چرا که بشر از بدو خلقت سعی نموده با بکارگیری وسائل و امکانات مختلف بهره‌وری بیشتری از این ماده غذائی ببرد و امروز نیز بر اثر پیشرفت تحول عظیمی در تکنولوژی غلات پدید آمده است . برای دستیابی به هدف اصلی میبایست در محدوده علوم پایه تکنولوژی غلات بررسیهای گسترده و مداوم انجام پذیرد تا امکان استفاده صحیح از غلات میسر شود. آگاهی و شناخت ساختمان دانه از یک سووپی بردن به خواص و ترکیبات دانه از سوی دیگر، بسیاری از مشک ...
نمایه ها:
غله | 

در ابتدای این گزارش با اشاره به نقش عمده آموزشهای علمی- کاربردی در ارتقای دانش افراد، ایجاد مهارتهای لازم و به فعلیت در آوردن استعدادهای نهفته در آنان، به لزوم توجه بیش از پیش به این نوع آموزش تاکید شده است . این گزارش که منحصر به دوره‌های فنی- حرفه‌ای و علمی- کاربردی وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی، به استثنای دوره‌های علمی- کاربردی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است ، در سه فصل تنظیم شده است ...

فلسفه علم :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه علم دردانشگاهها(رشته های فیزیک و فلسفه ) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه ریاضی :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه ریاضی دردانشگاهها(رشته های ریاضی و کامپیوتر) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه تکنولوژی :دیدگاههای فلسفی مختلف درباب تکنولوژی (فلسفه آنالیتیک ، فلسفه پدیدارشناسی (فنولوژی )،مکتب فرانکفورت )به انضمام تقویت تاریخ تکنولوژی زبانشناسی :ارائه نظریه های جدید زبانشناختی ازدیدگاه نظریه زایشی - گشتاری . هوش مصنوعی :کاربرد ...

در این مقاله جوانب متعد فرآیند انتقال تکنولوژی موردبحث قرار می‌گیرد تا جایگاه آن در بازرگانی خارجی تبیین گردد. ابتدا موضوع انتخاب تکنولوژی و عوامل موثر برآن تحلیل می‌شود و سپس مسئله تحقیق و توسعه ، به مثابه عنصر اساسی و هسته مرکزی در پیشرفت‌های تکنولوژیک ، ارزیابی می‌گردد. عملیات جذب و تطبیق تکنولوژی به عنوان فرآیند انتقال تکنولوژی بررسی شده و عوامل مرتبط با برنامه‌ریزی توسعه صنعتی تبیین می‌شوند. بالاخره مراحل پویای تغییرات تکنولوژیک و ارتباط آن با تجارت بین‌الملل و مراحل گست ...