عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این نوشتار با بررسی دید گاههای سه مکتب عمده ی کلامی ( اشعری،معتزلی، شیعی)درباره ی تکلیف ،به بررسی مبانی و اطوار گوناگون این بحث می پردازد وکوشش می کند با مطالعه وکنکاش در آراء سه متکلم بزرگ –ابوالحسن اشعری، قاضی عبد الجبار معتزلی وخواجه نصیر الدین طوسی –به تبیین ومقایسه ی نظریات آنها پیرامون تکلیف بپردازد. در بحث تکلیف میان متکلمین عدلیه( قاضی عبد الجبار و محقق طوسی) با اشعری اختلاف هست؛ ودلیل این اختلاف هم ،متفاوت بودن روش معرفت شناسانه ی متکلمان یاد شده می باشد. امامیه با ...

هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده، وظیفه دارد به‏طور متعارف از وقوع زیان جلوگیرى یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده دعوى بتواند کاهلى او را اثبات کند از پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف مى‏شود .این تکلیف را می‏توان بر مبنای رابطه سببیت توجیه نمود؛ زیرا هر شخصی مسئول زیان‏هایی است که در اثر تقصیر او ایجاد می‏شود. م ...

رابطه حق و تکلیف از جمله مباحث‌ بحث‌برانگیز میان متفکران در حوزه کلام، فقه، سیاست، اخلاق و فلسفه حقوق است که به دو صورت عمده مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اول اینکه آیا بین ذیحق بودن یک فرد و مکلف بودن دیگران نسبت به او ملازمه‌ای برقرار است یا نه؟ و دوم اینکه بین صاحب حق بودن یک فرد و مکلف بودن او و بالعکس آیا رابطه ای است یا خیر؟ پاسخ به سوال دوم همان چیزی است که این تحقیق درصدد آن است چرا که اثبات یا رد ملازمه بین حق و تکلیف به این صورت آثار فراوانی بر مقوله‌های کلامی کلان همچون ح ...

مطالعهْ حاضر به انجام مقایسه‌ای بین تأثیرات احتمالی انواع تکالیف برون دادی، شامل تکلیف بازسازی و تکلیف نشانه تصویری، و یک تکلیف غیر برون دادی به نام تکلیف تفهیمی، روی تشخیص و یادگیری (تولید و تمایز) جملات آرزویی و زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور، 101 دانش جوی زبان انگلیسی (به عنوان زبان خارجی) دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، با میانگین سن 23 سال، در این تحقیق شرکت کرده اند سه سال شرکت کننده در این تحقیق به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی که به یکی از آنها تکلیف نشانه- تصویر ...

موضوع حق و تکلیف یکی از پر بحث ترین موضوعات در حوزه های مانند حقوق و کلام جدید و قدیم، فلسفه اخلاق و فلسفه دین است. درواقع این موضوع و نوع نگاهی که به این موضوع می شود زیربنای بسیاری از قواعد حقوقی، مکاتب و حتی جریان های سیاسی است. موضوع حق و تکلیف در درون خود با مسائلی بسیار روبرو است ابتدایی ترین آن ها تعریف حق و تکلیف است. در ابتدا کار به نظر امر ساده ای می آید اما زمانی که به بررسی تعاریف ارائه شده در این حوزه می پردازیم با اختلاف نظرهای و مشکلات متعددی روبرو می شویم. عمو ...
نمایه ها:
حق | 
تکلیف | 

هدف از این مطالعه بررسی اثر جنسیت و محتوای عاطفی بر عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار است. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای 90 نفر از دانشجویان انتخاب شدند.برای تکالیف حافظه ناآشکار ،از متونی با محتوای مثبت ،منفی و خنثی استفاده شد.وقتی که شرکت کنندگان متون را با صدای بلند و تاحد امکان با سرعت می خواندند، البته نه آنقدر با سرعت که از متون چیزی نفهمند، زمان خواندن اندازه گرفته می شد.تکالیف آشکار در پایان آزمون حافظه ناآشکار اجرا می شد،و شامل سوالات چند گزینه ای(ب ...

اصل تکلیف از اصل مهّم در فلسفه اخلاق ایمانوئل کانت است. اصل تکلیف از دیدگاه کانت اصلی عقلانی است. کانت با بیان امر مطلق و صورت های مختلف آن معیاری برای اخلاقی بودن یک عمل به دست می دهد. صورت کلّی آن، مطابقت اراده با قانون کلی است. همه تکالیف قابل استنتاج از این اصل عام هستند. اصل تکلیف برای هارولد آرتور پریچارد نیز از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است. با این تفاوت که پریچارد آن را شهودی می داند. او معتقد است افراد با قرار دادن خودشان در معرض یک مورد واقعی یا تصوری می توانند ...

زوجین به عنوان ارکان اصلی خانواده، به شمار می‌آیند که مناسباتشان مبتی بر اخلاق، ایمان و حقوق و تکالیف بین آنها می‌باشد. با وجود محبت و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از آنها به جهت امتیاز و موقعیتی که حقوق بر او بخشیده از موقعیت خود به ضرر دیگری بهره می‌جوید و از حق خویش سوءاستفاده می‌کند. حقوق همانگونه حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگی به رسمیت می‌شناسد روش‌هایی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق ارائه می‌دهد. تحقیق حاضر نظریه «سوءاستفاده از حق» را در حقوق، عاملی در ج ...

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای ‏‎‏ْْ،در تکالیف تئوری ذهن ، با کودکان عادی بود.در راستای هدف فوق ،180 نفر دانش آموز (60 دختر نفر اختلال بی اعتنایی مقابله ای،120 نفر عادی) 6 تا 8 ساله از منطقه شمال و جنوب تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ای مرحله ای گزینش شده بودند،مورد مطالعه قرار گرفتند.نمونه ها با کنترل متغیرهایی از قبیل سن،جنس ، طبقه اقتصادی و تحصیلات پدر متعادل شده بودند.برای تعیین تئوری ذهن از آزمون تئوری ذهن (پارکر و همکاران،20 ...