عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تکثیر زیره سیاه به روش درون شیشه‌ای (In Vitro) -1 تعیین بهترین ترکیبات محیط کشت غذایی در شرایط رشد مصنوعی (in vitro) برای تولید کالوس -2 تعیین بهترین اقدام به عنوان زیره نمونه -3 تعیین بهترین محیط کشت جهت اقدام‌زایی و تولید اقدام غده مانند -4 تکثیر انبوه تولید غده مانند زیره سیاه در شرایط عمومی (in vitri) ...
نمایه ها:
تکثیر | 
گیاه | 
تولید | 
کالوس | 
کشت | 

تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاهان داروئی در سالهای اخیر استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و جایگزینی آن به جای داروهای سنتیتیک مورد توجه خاص قرار گرفته است . برای رسیدن به اهداف صنعتی این پروژه نیاز فراوانی به ماده اولیه آن (گیاهان دارویی) است . چون گیاهان دارویی بیشتر به صورت وحشی و پراکنده در طبیعت وجود دارند، برای تولید انبوه آنها نیاز به اهلی کردن و متمرکز نمودن تولید آنها و نیز افزایش راندمان تولید است . این طرح با هدف زراعی کردن و تکثیر انبوه گیاهان دارویی آفیشینال ...
نمایه ها:
بذر | 
تولید | 
تکثیر | 
گیاه | 

تکثیر انبوه گیاهان و گونه‌های درختی و جنگلی که در حال انقراض بوده و بدلایلی با مشکلات تکثیر از طریق طبیعی روبرو می‌باشند و مطالعه تعداد زیادی سلول در محیط ایزوله و بدون تاثیر شرایط طبیعی و در مواردی که بطور طبیعی صفت ویژه مورد نظر (مقاومت و ...) وجود ندارد که می‌توان با استفاده از این روش ژنوتیپهای مورد نظر را تولید و شناسایی نمود و همچنین در تولید فرآورده‌های ثانوی مهم می‌باشد. ...
نمایه ها:
تکثیر | 
گیاه | 
مرتع | 
جنگل | 

گیاه "باریچه" (Ferula gummosa) گیاهی چند ساله و دارای ویژگی‌های خاص رویشی و اکولوژیکی است . با توجه به محدودیت‌های جوانه‌زنی بذرهای این گیاه و به منظور تکثیر آن از روش کشت بافت استفاده گردید. به منظور تولید "کالوز" از بافت‌های این گیاه، محیطهای کشت و شرایط مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و بافت ناحیه مریستمی و جوانه‌های جانبی که به مدت 5 دقیقه در محلول 5 درصد "هیپوکلریت سدیم" ضد عفونی شده بودند در شرایط محیطی با حرارت 20-24 C و رطوبت نسبت 75 درصد-71/5 درصد و 16 ساعت روشنایی با شدت ...
نمایه ها:
تکثیر | 
گیاه | 

- جمع‌آوری آمارهای موجود در مراکز تکثیر در استانهای مورد نظر – آماده کردن پرسشنامه مرتبط با اهداف طرح – در ابتدای فصل تکثیر، مسئولین این مراکز این پرسشنامه‌ها را تکمیل نموده – از قبل و بعد از عملیات تکثیر عکسبرداری گردید – بعد از انتقال این اطلاعات به رایانه و رسم نمودارهای هر مرکز، مقایسه‌ای بین مراکز انجام گردید نتیجه مورد انتظار تعیین نسبت‌های جنسی مولدین استفاده شده جهت تکثیر و تعیین جمعیت موثر Ne در مراکز تکثیر تعیین سن و وزن ماهیان مورد استفاده در مراکز تکثیر ...

تکثیر برخی گیاهان به روش عادی جنسی و یا غیرجنسی با مشکلاتی مواجه است که در این سری از گیاهان از روش کشت بافت گیاهی استفاده می‌گردد. از جملهء مشکلات ، عوامل ویروسی هستند که با انتخاب مریستم و کشت آن، درصد بسیار بالایی از آلودگی کاسته می‌شود. از سوی دیگر برخی از گیاهان مانند ثعلب‌ها به دلیل عدم وجود بافت ذخیره، قدرت جوانه‌زنی ندارند که می‌توان برای پرورش آنها از محیط کشت مصنوعی استفاده کرد. همچنین تکثیر در روش‌های معمول به زمان و فضای زیادی نیاز دارد که در این روش ، ...
نمایه ها:
گیاه | 
تکثیر | 

دراین آزمایش بمنظور یافتن بهترین روش تکثیر برای ارقام وپایه های مختلف ازیکطرح کرتهای خردشده با 4 تکرار استفاده شده است .کرتهای اصلی اختصاص به 4 روش تکثیر و عامل فرعی شش رقم پایه 4( رقم برای سیب ودورقم برای گلابی ) میباشد. ...
نمایه ها:
تکثیر | 
گیاه | 
کلون | 

در این طرح بر روی نخل آزمایشاتی برای تکثیر نخل از طریق کشت بافت انجام خواهد گرفت و پس از نمونه‌برداری از پاجوشهای مرغوب نخل از مناطق جنوبی ایران (خوزستان - فارس - بوشهر و بندرعباس ) نمونه استریل شده و در محیط کشت تکثیر داده می‌شوند. روش تحقیق انتخاب بهترین محیط کشت تولید کالوس و شاخه‌زائی و ریشه‌زائی در شیشه - در مراحل بعد انتقال به گلخانه و مزرعه می‌باشد. و در نهایت سازگاری در منطقه جنوبی ایران ...
نمایه ها:
گیاه | 
تکثیر | 
نخل | 

طرح بررسی روشهای تکثیر و کنترل کیفی و ارزیابی زنبور انکارسیا، پارازین مگس سفید: مگسهای سفید از خانواده Aleyrodidae یکی از آفات گیاهان زراعی هستند که در مزارع و گلخانه‌ها به گیاهان خسارت وارد می‌نمایند. این حشرات نسبت به بسیاری از سموم شیمیایی مقاومت پیدا کرده‌اند و کاربرد سموم شیمیایی در بسیاری از موارد بر روی آنها بدون نتیجه می‌باشد. یکی از دشمنان طبیعی مگسهای سفید زنبور پارازیتوئید Encarsia Formosa است که در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان علیه این گروه از آفات بکار ...