عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چهارگوش1:250000 تکاب در شمال باختر ایران و در مختصات 48-30 46 در طول خاوری و 37-36 عرض شمالی قرار گرفته است . از نظر لیتوستراتیگرافی سنگ های متنوعی از نوع رسوبی ، آذرین و متامورفیک در منطقه تکاب برونزد دارند که سن آنها از پرکامبرین تا کواترنر در تغییر است . این سنگ ها در چهارگوش تکاب فراوانی و پراکندگی مکانی - زمانی یکسانی ندارند ، در عین حال سنگ های دو برهه زمانی پرکامبرین پسین - کامبرین پیشین و الیگوسن بالایی - میوسن هم از نظر تنوع سنگ شناسی وهم از نظر وسعت بر سنگ های زمانه ...
نمایه ها:
تکاب | 
معدن | 

در شمال‌شرقی چهار گوش تکاب مجموعه‌ای از افیولیت پالئوزوئیگ مشتمل بر سنگهای اولترامافیک -مافیک همراه با سنگهای دگرگونی متعلق به رخساره شیست سبز تا آمفییولیت با روند شمال‌غربی-جنوب‌شرقی و شیب شمال‌شرقی رخنمون یافته‌اند. سنگهای اولترامافیک -مافیک مشتمل بر سرپانتینیت‌ها، دونیت‌ها و پریدوتیت‌های سرپانتینزه متاپیر و کسنیت‌ها، متاگابروها و متادولریت‌ها می‌باشند. این مجموعه در امتداد گسلها و رواندگیها رخنمون یافته و تماس آنها با سنگهای دگرگونی بصورت تکتونیکی میباشد. سنگهای اولترامافی ...
نمایه ها:
تکاب | 
زنجان | 

در امتداد خطی مابین قروه و تکاب و به موازات تراست بزرگالبرز تراست بزرگ البرز چندین مرکز آتشفشانی مشاهده میگردد که بنظر میرسد بی ارتباط با سایر فعالیتهای ماگمایی فلات ایران و روراندگی بزرگ زاگرس نمیباشد.مطالعه این آتشفشان ها علاوه برشناسائی اختصاصات سنگشناسی این منطقه بسیاری از مسائل زمین شناسی ازجمله رابطه ماگمایی این آتشفشانها را (از نظر منشا و زمان فعالیت )با سایر مراکز آتشفشانی ایران روشن میسازد.ضمنا چون تخریب و تجزیه تدریجی مواد آتشفشانی سبب تشکیل رسوبات جدید و خاکهای مست ...

منطقه مورد مطالعه ناحیه‌ای به وسعت 1200 کیلومترمربع و محدود به طولهای جغرافیایی 46 درجه و 24 دقیقه و 36 ثانیه و 46 درجه و 55 دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی 36 درجه و 15 دقیقه و 36 درجه و 29 دقیقه و 28 ثانیه شمالی می‌باشد که در غرب شهر تکاب واقع شده و قسمتهایی از استانهای آذربایجان‌غربی و کردستان را شامل می‌شود. بر اساس تقسیم‌بندیهای ساختار ایران، ناحیه مورد بررسی جزیی از زون سنندج - سیرجان (بخش شمال این زون) می‌باشد که رخدادهای مربوط به این بخش را در خود ثبت کرده است . از نظر ...

به منظور بررسی میکرواستراتیگرافی رسوبات سیستم - پریودکرتاسه در چهارگوش تکاب - شاهین دژ، چهار مقطع چینه‌شناسی در قسمت شمال غربی چهارگوش 250000:1 تکاب ، یعنی برگه 100000:1 شاهین‌دژ انتخب ، اندازه‌گیری و مطالعه شده است . نمونه‌برداری سیستماتیک تهیه مقاطع نازک و مطالعات میکروسکوپی به روی محتویات فسیلی و همچنین بررسیهای پتروگرافی و رسوب‌شناختی این رسوبات ، منجر به تعیین سن نهشته‌ها، تشخیص کیفیت محیط رسوبی و انرژی حوضه رسوبگذاری شده است . در یک جمع‌بندی کلی می‌توان چنین عنوان نمود ...
نمایه ها:
تکاب | 
رسوب | 

منطقه مورد مطالعه با وسعتی در حدود 1800 کیلومترمربع در حد فاصل شهرهای زنجان و بیجار قرار گرفته و دارای مختصات جغرافیایی 47 درجه و 33 دقیقه الی 48 درجه و 3 دقیقه طول خاوری و 36 درجه و 5 دقیقه الی 36 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی می‌باشد. از نظر تقسیمات کشوری، بخش اعظم منطقه مورد مطالعه در استان کردستان واقع گردیده و اغلب ساکنین آن به کشاورزی اشتغال دارند. براساس تقسیمات زمین‌شناسی، این منطقه جزیی از ایران مرکزی (آذربایجان) به حساب می‌آید و تقریبا تمام نقاط آن، توسط نهشته‌های دوران ...
نمایه ها:
گسل | 
نقشه | 
تکاب | 

اندیس‌آهن قینرجه، در فاصله 45 کیلومتری شمال شرق تکاب، جنوب استان آذربایجان غربی واقع می‌باشد. این اندیس در درون شیست‌ها و مرمرهای جانگوتاران (پرکامبرین بالایی) توسعه یافته است. اسکارن آهن این منطقه نمونه‌ای شاخص از اسکارن‌های غنی از مگنتیت می‌باشد که در محل همبری توده نفوذی با ترکیب گرانیت و کوارتز دیوریت (ژوراسیک) با سنگ‌های کربناتی پر‌کامبرین بالایی تشکیل شده است. مشاهدات صحرایی و مطالعات کانی‌شناسی نشان می‌دهند که اسکارن قینرجه از نوع کلسیک می‌باشد. اگزواسکارن شامل دو زون ...

منطقه مورد مطالعه در جنوب‌شرق دندی (شرق تکاب) واقع شده‌است که بخشی از پهنه سنندج- سیرجان محسوب می‌شود. سنگ‌های دگرگونی منطقه عمدتاً متشکل از متابازیت‌ می‌باشند. این سنگها در شرایط رخساره‌ شیست ‌سبز و آمفیبولیت دگرگون شده اند. متابازیت‌های رخساره شیست‌ سبز، شامل انواع فولیاسیون دار (شیست سبز) و بدون فولیاسیون (گرین استون) می‌باشند. آمفیبولیت‌ها نیز به صورت توده ای و فولیاسیون دار هستند. آمفیبول (هورنبلند و اکتینولیت) و فلدسپار کانی‌های سنگ‌ساز می باشند و کلریت، اپیدوت، اسفن، ک ...

شهرهای کوچک و جایگاه آن در برنامه‌ریزیهای فضائی کشورهای در حال توسعه، بخشی از استراتژیهای توسعه شهری را تشکیل می‌دهد. تجربیات جهانی در این زمینه بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ در گرو حمایت جدی از مراکز شهری کوچک می‌باشد. در سطح منطقه‌ای نیز انتشار توسعه به مراکز روستایی توسط شهرهای کوچک محرز گردیده است . در ایران نیز جهت تمرکززدایی استراتژیهایی اندیشیده شده که عمدتا در آمایش سرزمین تجلی یافته است . در آمایش سرزمین نقش کارکردی هر یک از شهرهای (شهرهای کو ...
نمایه ها:
تکاب |