عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لکه برگی آلترناریایی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی گیاهان خانواده چلیپائیان است که همه ساله تولید این گیاهان را از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اين بيماري در اغلب مناطق دنیا توسط سه گونه بذر‌زاد از قارچ آلترناريا به نام‌هاي Alternaria brassicae ، brassicicola . AوA. raphani ایجاد می‌شود. آلودگي به وسيله اين بيمارگرها عامل مهمي در کاهش جوانه زني بذر به حساب مي‌آيد. گونه A. brassicae به عنوان عامل بيماري لکه برگی آلترناریایی در کانادا، آمریکا، هند و اغلب کشور ...

بيماري پاركينسون يك اختلال تخريب كننده نوروني پيشرونده است. در اين بيماري فعاليت نورون هاي دوپامينرژيك جسم سياه و ميزان دوپامين جسم مخطط كاهش مي يابد . شواهد زیادی در تاثير استرس اكسيداتيو به عنوان عامل پاتوژن پيشرفت بيماري پاركينسون وجود دارد. آنژيوتانسين II باعث فعال شدن اكسيدازهاي وابسته به NADPHمي شود كه سوپراكسايدها را توليد مي كنند. عصاره آبي دم گیلاس در محيط برون سلولی اثرات مهاركنندگي آنزیم مبدل آنژیوتانسین ( ACE) را به خوبي نشان داده است.روش ها: موش صحرایی نر با ...

بردتلا پرتوسيس باكتري گرم منفي و عامل بيماري سياه سرفه در دستگاه تنفسی انسان است . پرتوسيس توكسين مهمترين آنتی ژن این باکتری در ايجاد پاتوژنيسيته و ايجاد محافظت بوده و زير واحد S1 مهمترين زيرواحد اين توكسين است. در اين مطالعه برای بیان مهمترین زیر واحد پرتوسیس توکسین، پس از تكثير ژن S1، وكتور هاي بیانی pAED4 pET- 22b(+), pET-28a, pET-14b, حاوي ژن S1 به باكتري اشرشیا كلي DE3) BL21) و plys s) BL21 )(به عنوان میزبان بیانی) ترانسفورم گرديد تا rS1 بيان گردد. بهترين نتيجه در وكت ...

باکتری کلستریدیوم دیفیسیل عامل ایجاد عفونت بیمارستانی و کولیت کاذب است که در حال گسترش بوده و در آمریکا و اتحادیه اروپا سالانه بالغ بر هفت میلیارد دلار هزینه در بر دارد. تاکنون واکسن اثبات شده-ای برای جلوگیری از اثر این باکتری معرفی نشده است. با توجه به نقش توکسین‌ها در بیماری‌زایی این باکتری اطلاعات زیادی در زمینه توکسین‌هایی که توسط این باکتری تولید می‌شود حاصل شده است. دو توکسین اصلی TcdA و TcdB از زمانیکه به عنوان عامل اصلی حدت کلستریدیوم دیفیسیل مورد شناسایی قرار گرفتند ...

در اکثر نقاط ایران، بویژه استان خوزستان، عقرب زدگی مشکلی جدی می‌باشد. در خوزستان، بیشتر موارد عقرب گزیدگی ناشی از عقرب‌های خانواده بوتیده می‌باشد بطوریکه 41 درصد موارد به عقرب آندروکتونوس کراسیکودا تعلق دارد. زهرعقرب شامل ترکیبات فعال بیولوژیک مختلفی از جمله انواع مختلف توکسین‌ها می‌باشد که هر کدام از آنها توسط ژن مخصوص به خود کد می‌شوند. اطلاعات ژنتیکی در مورد تعیین توالی ژن‌های کد کننده توکسین‌های عقرب‌های خانواده بوتیده استان خوزستان در بانک بین‌المللی ژن موجود نیست. هدف ا ...

کلستریدیوم پرفرینجنس که یکی از باکتری های بیماری زا با گسترش بسیار در محیط می باشد، باسیلی بی‌هوازی، گرم مثبت و اسپوردار است. کلستریدیوم پرفرینجنس را بر اساس چهار توکسین عمده و کشنده حاصل از آن (آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا) به پنج تیپ از A تا E تقسیم می کنند. بجز سموم اصلی فوق الذکر، حداقل سیزده توکسین کم اهمیت تر دیگر که در پاتوژنز بیماری نقش دارند، نیز شناخته شده اند که شامل توکسین های دلتا، تتا، کاپا، لامبدا، مو، نو، گاما، اتا، نورآمینیداز و اوره‌‌ آز، انتروتوکسین،NetB، B2 م ...

بلایت فوزاریومی سنبله یکی از مهم‌ترین بیماری‌های موجود در غلات در سطح جهان می‌باشد. این بیماری منجر به کاهش تولید محصول در مزرعه، کاهش کیفیت دانه و آلودگی دانه با مایکوتوکسین‌ها می‌گردد. بررسی حاضر به منظور تعیین تیپ‌های شیمیایی تولید شده توسط جدایه‌های قارچ Fusarium culmorum جداسازی شده از مزارع گندم استان آذربایجان‌غربی با استفاده از ردیابی ژن-های Tri13 و Tri7 صورت پذیرفته است. نمونه برداری در طول خرداد ماه سال زراعی 1390-1389 که مصادف با تشکیل و تکامل خوشه‌های گندم می‌با ...

باکتری اشریشیاکولی انتروتوکسیژنیک، یکی از عوامل شایع اسهال در بین کودکان است. فاکتورهای کلونیزاسیون و توکسین حساس به حرارت، مهمترین کاندیدای واکسن علیه ETEC می باشند. پروتئین‌های کایمریک دربردارنده اپی‌توپ‌ها و یا ادجوانها سبب افزایش احتمال بروز پاسخ ایمنی هومورال و یا سلولی می‌شود. فرض ما بر این بود که پروتئین کایمر دربردارنده فاکتورهای کلونیزاسیون شایع و زیر واحد LTB به عنوان کاندید واکسن خوراکی می تواند سبب محافظت در برابر اتصال باکتری و عملکرد توکسین گردد. به منظور دستیاب ...

وبا عفونت حاد گوارشی است که توسط باکتری ویبریو کلره ایجاد شده و سالیانه هزاران نفر را درگیر می‌کند. این باکتری سمی را تولید می‌کند که به‌صورت دو زیرواحدی بوده و زیرواحدهای آن به‌صورت پنتامر( B(CTB و زیرواحد( A(CTA است. زیرواحد B این سم مسئول اتصال سم به GM1 بوده و برای بررسی حضور سم و شناسایی آن استفاده می‌شود. نانو ذرات کوانتومی گروه جدیدی از فلوروفورهای غیرآلی هستند که به‌دلیل خصوصیات پایداری آنها به‌طور وسیعی در شناسایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بررسی از روش FTIR ...