عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 233

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دشت تهران در یک منطقه نسبتا لرزه‌خیزی قرار گرفته که ممکن است در آینده زمین‌لرزه‌های مخرب و فاجعه‌آمیزی را تجربه کند. در شمال این دشت کوههای البرز واقع شده است که نزدیکترین قله آن در فاصله 10 کیلومتری از آن یکی از ویژگیهای اصلی توپوگرافی منطقه می‌باشد، که می‌تواند در تقویت امواج لرزه‌ای نقش موثری داشته باشد ، به همین منظور در این پژوهش سعی شده است که از دو روش تجربی و تئوری برای بررسی این اثرات استفاده شود. در بخش تجربی به کمک نصب دستگاههای لرزه‌نگاری در نقاط مختلف تهران فایلی ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت توپوگرافی قرنیه از عمل جراحی و تغییرات الگو و پروفایل آن در هفته اول و سه ماه اول بعد از جراحی است. ثبت شکایات بیمار و یافتن ارتباط آنهابا تغییرات توپوگرافیکی حاصل از جراحی نیز هدف فرعی این مطالعه به شمار می رود. این مطالعه از طریق کارآزمایی بالینی مقایسه ای قبل و بعد از عمل جراحی بر روی 50 چشم از 26 بیمار نزدیک بین که از ابتدای 1376 لغایت شهریود 1380 تحت عمل جراحی برش شعاعی قرنیه قرار گرفته بودند ، صورت گرفت. در تمامی بیماران معاینات معمول چش ...

هدف از این پایان‌نامه، محاسبه تصحیح مستقیم توپوگرافی با تقریب مسطحاتی و کروی برای ترمهای مختلف و مقایسه آنها و بررسی اصلاح کرنل می‌باشد همچنین به بررسی خطاهای لبه‌ای و ارزیابی طیفی کرنل تصحیح مستقیم توپوگرافی پرداخته می‌گردد. بدین منظور منطقه آزمایشی به ابعاد 1x1 محدود به 34...

توسعه مناطق روستایی به همراه شناخت قابلیت‌ها و تنگناهای آنها با توجه به تجربه تاریخی فرایند توسعه، یک ضرورت بنیادی برای توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی است و در هر کشوری به برنامه ریزی منسجم و هماهنگ نیازمند است. در این راستا شناخت روستاهای ناپایدار و برنامه ریزی برای هدایت سرمایه گذاری‌ها به سوی مناطق پایدار و جلوگیری از تخلیه روستاها می تواند زمینه مساعدی برای توسعه یکپارچه و هماهنگ این مناطق فراهم آورد. این پایان نامه به دنبال بررسی نقش عوامل توپوگرافی و تکنولوژی در ناپایدا ...

استفاده از گونه های بومی برای احیا و غنی سازی جنگل ها یکی از مناسبترین روشها برای افزایش سطح کمی و کیفی جنگل ها به شمار می آید. از طرف دیگر، نیاز اکولوژیکی گونه ها نسبت به شرایط محیطی متفاوت است. این مطالعه به بررسی اثر توپوگرافی (شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سظح دریا) بر روی مولفه های کمی (قطر یقه و ارتفاع کل) و کیفی (شادابی و چند شاخگی) در جنگل کاریهای ون و شیردار در منطقه دولی چال در ماسوله پرداخته است. ابتدا نقشه های شیب (20-0، 40-20، 60-40)، جهت (شمال، جنوب، شرق و غرب) ...
نمایه ها:
ون | 

توپوگرافی، غالباًَ ماحصل چگونگی حرکت صفحه‌های تکتونیکی و گسل‌ها نسبت ‌به ‌هم است و اگر بتوانیم پس از شناسایی کامل ویژگی‌های تکتونیکی و بر اساس نرخ حرکت گسل‌های منطقه مورد بررسی، این کنش و واکنش‌ها را مدل‌سازی کنیم، به مدلی کاربردی خواهیم رسید که توپوگرافی منطقه را بازسازی می‌کند. با توجه به لرزه‌خیزی بالای کشور ایران و ضرورت تحقیق این موضوع، سعی بر آن است که در منطقه‌ای نسبتاً لرزه‌خیز از کشور، توپوگرافی منطقه، بازسازی ‌شده؛ و سپس از مجموعه تغییرات مشاهده‌شده در نمای زمین و م ...

تکوین، تکامل، طبقه بندی، خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیائی و کانی شناسی خاکهای دشت دهنو در استان فارس تحت تاثیر آبهای زیرزمینی و توپوگرافی مختلف در شرایط اقلیمی نیمه خشک با مواد مادری آهکی مورد بررسی قرار گرفت. این دشت به مساحت 4000 هکتار در 34 کیلومتری شمال غرب نورآباد ممسنی از توابع استان فارس قرار دارد. منطقه مطالعاتی دهنو دارای تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل می باشد. همچنین خاکهای منطقه دارای رژیم رطوبتی یوستیک و رژیم حرارتی هیپرترمیک می باشند. منطقه دهنو از نظر زمین ش ...

این تحقیق به منظوربررسی غنای گونه ای و فرم های رویشی تحت سه شدت بهره برداری و توپوگرافی در حوزه میخسار از بخش کجور شهرستان نوشهر انجام شد . مساحت منطقه مورد مطالعه در حدود 4712 هکتار می باشد . برای بررسی غنای گونه ای تحت سه شدت بهره برداری و توپوگرافی در سه ارتفاع یا واحد ارضی مختلف با توجه به اختلاف شیوه مدیریت و با توجه به فاصله از سرای دامداری و منبع آب ، سه منطقه با شدت های چرای سبک ، متوسط و شدید تفکیک گردید و سپس اقدام به نمونه گیری شد .برای انجام نمونه گیری از پلات وی ...

ضعف ، شایع ترین علامت سکته مغزی است و با الگوهای مختلف مرتبط با موضع آناتومیک سکته ایجاد می شود . در این مطالعه ، رابطه موضع ضعف با توپوگرافی تصویری آنفارکت مغزی در یکصد بیمار پی در پی که به طور مقطعی در بیمارستان دانشگاهی امام رضا در بیرجند در سال 1379-1380 بستری شده اند . بررسی گردید . تشخیص بالینی سکته مغزی و معاینه محدوده ضعف حرکتی توسط نورولوژیست . توپوگرافی تصویری آنفارکت مغزی با استفاده از دستگاه سی تی اسک توشیبا ، و تطابق توپوگرافی آنفارکت با آناتومی عروقی مغز بوسیله ...
نمایه ها:
ضعف |