عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر ضخامت مرکز قرنیه بر میزان فشار داخل چشم ‏‎(Intraocular Perssure=IOP)‎‏ و ارزیابی ارتباط آنها در هر یک از 3 گروه افراد شام بیماران با هیپرتانسیون چشمی ، بیماران با گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد نرمال و تعیین میانگین ضخامت مرکز قرنیه در هر گروه و مقایسه آنها با یکدیگر بود .ضخامت مرکز قرنیه توسط دستگاه اولتراسونیک پاکیمتر و فشار داخل چشمی با تونومتر ‏‎Applanation‎‏ گلدمن در 97 بیمار شامل 48 فرد نرمال 30 بیمار با گلوکوم زاویه اولیه ‏‎ POAG=Primary ...