عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 101

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طراحی تونلهای باد، المانهای مختلفی در سر راه جریان قرارمیگیرند. بسته به نوع تونل باد و تستی که در آن انجام میشود این المانها، انتخاب و طراحی میشوند تا شرایط مورد نیاز برای تستیدقیق و معتبر تأمین گردد. هرچند استانداردهای مختلف پیشنهاداتی در مورد المانهای مورد استفاده ارائه میکنند، اما در عمل ممکن است پیادهسازی این پیشنهادات در مرحله اجرا امکانپذیر نباشد. یکی از این المانها، کاندیشنرها و مستقیم کنندههای جریان هستند. این اجزاء وظیفه حذف چرخش و توربولان جریان و تنظیم میزان یکن ...

در این پایان‌نامه ضمن معرفی تونل باد، ابتدا به کاربردهای تونل باد در زمینه صنایع هوافضا و دیگر صنایع پرداخته شده و به برخی از تونلهای باد موجود در ایران اشاره شده است . سپس برخی از تقسیم‌بندی‌های تونلهای باد و مزایا و معایب آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و معرفی اجزاء تونل باد مادون صوت و وظیفه و عملکرد هر یک از اجزا و همچنین مسئله امکان‌سنجی طراحی تونل باد آمده است . سپس از این ارزیابی‌ها طراحی بخشهای مختلف تونل باد مادون صوت مدار باز و مکشی ارائه شده است . با توجه به ماموریت ...
نمایه ها:
طراحی | 

بدست آوردن توانایی مورد نیاز جهت طراحی تونل باد مافوق صوت و در صورت نیاز استفاده از نتایج آن در بهینه سازی تونل باد مافوق صوت مرکز قدر و مقدمه ی جهت طراحی تونلهای باد ماوراء صوت . ...

طراحی و ساخت یکم تونل باد مادون صوت با ماموریت آموزشی و پژوهشی به این منظور که قابلیت ارائه دروس آموزشی هوافضا در دانشگاه ایجاد گردد و همچنین به عنوان مکملی در کنار تونل باد مافوق صوت دانشگاه باشد. ...

با احساس نیاز به تونلهای باد آزمایشگاهی در رژیم سرعت بالا طراحی یک تونل باد فراصوت تشخیص داده شد. منظور از این پایان نامه ارائه یک مرجع عملی برای طراحی تونلهای باد فرا صوت می باشد. این پایان نامه ابتدا به بررسی انواع تونلهای باد فراصوت پرداخته و آنها را هم مقایسه کرده است . در گام بعدی به روشهای طراحی نازلهای فراصوت توجه می شود همچنین نحوه طراحی تونلهای باد فرا صوت تخلیه ای متناوب به تفصیل مورد بررس قرار می گیرد. در این بخش بیشتربه طراحی نازلی که بتوانند جریان یکنواخت با ماخ ...

نصب، راه اندازی و تکمیل سیستم ارتعاش اجباری مدل در داخل تونل باد مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر جهت انجام تست های دینامیکی، ایجاد سخت افزار و نرم افزار سیستم اخذ اطلاعات تستهای دینامیکی، طراحی و ساخت سیستم مشاهده جریان اپتیکی با قابلیتهای زیر در حال انجام است: الف)محدوده زاویه جمله بین 6- تا 20+ درجه. ب)دامنه ارتعاشات زاویه بین 6- تا 6+ درجه. ج)فرکانس ارتعاشات اجباری بین 1 تا 8 هرتز. ...

بدست آوردن بارهای وارده بر مدل سیلندر به مقایسه با نتایج بدست آورده از تونل باد ‏‎NASA‎‏ و نتایج عددی ...

یکی از تجهیزات مهم اندازه گیری در تونل باد بالانس است دراین مقاله ابتدا مقدمه ای درباره بالانسهای دینامیکی ارائه شده و الزامات طراحی بالانس دینامیکی مطرح گردیده است طراحی براساس روش تحلیلی و عددی ارائه شده . همچنین طراحی پل انحرافی و فرایند نصب سنسورها مطرح شده است. ...

تحقیق در مورد نقش توری‌ها در جذب و کاهش اغتشاش جران‌های مغشوش ، جهت کاربرد در طراحی و ساخت تونلهای باد با اغتشاش کم، اهداف اصلی انجام این پروژه بشمار می‌آید. آزمایشها در تونل باد مدار بسته PLINT و اندازه‌گیری‌های خواص جریان توسط دستگاه سیم داغ DANTEC انجام پذیرفت . روند تحلیل اغتشاش در پشت انواع شبکه، مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصله با مدلهای تئوری و تجربی موجود مقایسه می‌گردد. اثر بعاد و مشخصه‌های بافت ، نظیر قطر سیم (d) و فاصله سیمها از یکدیگر (M) در انواع ...
نمایه ها:
توری |