عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توموگرافی كوانتومی فرايندی است كه در آن حالت آنسامبلی از ذرات کوانتومی، با استفاده از داده های اندازه گیری، بازسازی می گردد . چون با آنسامبلی از ذرات مواجه هستيم، بهترين توصيف برای حالت آنسامبلی از ذرات کوانتومی، استفاده از ماتريس چگالی است. پس آنچه پيش رو داريم، بازسازی ماتريس چگالی تعیین کننده ی حالت آنسامبلی از ذرات است. بازسازی ماتریس چگالی از روی داده های اندازه گیری همواره با عدم قطعیت همراه است.این عدم قطعیت یا ناشی از ناسازگاری بین دومشاهده پذیر است که به طور همزمان ا ...

هدف از این تحقیق تعیین فشار منفذی مخزن با استفاده از نشانگر سرعت لرزه ای بدست آمده از روش توموگرافی لرزه‌ای می‌باشد. فشار منفذی یکی ازمهمترین خصوصیات مخزن است، که در زمینه اکتشاف می‌توان از این مفهموم در تحلیل و مطالعه مسیرهای مهاجرت هیدروکربن و همچنین در مطالعه کیفیت پوش سنگ استفاده کرد. مفهوم فشار منفذی درتمام مطالعات و برنامه‌ریزی های قبل و پس از تولید میدان نقش اساسی دارد. در این تحقیق برای تعیین فشار منفذی از داده‌های سرعت توموگرافی که از داده‌های سرعت پیش برانبارش است ...

در این تحقیق هدف بررسی رژیم های جریان دو فازی در لوله های عمودی با استفاده از تلفیق دو تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی و توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) می باشد . در این راستا ابتدا آزمایشات مقدمانی برای تشخیص میزان ماندگی مایع در یک لوله در شرایط ساکن مایع توسط توموگرافی انجام شد و این روش به خوبی میزان ماندگی را در شرایط مختلف نشان داد . سپس با تغییر نسبت دبی های گاز - مایع در آزمایشگاه ، رزیم های مختلف جریان دو فازی در لوله های عمودی ایجاد شد و با استفاده از روش توموگرافی ، ...
نمایه ها:
ERT | 

در یک روش ویژه توموگرافی که در این مقاله توضیح داده شده است، یک پالس مایکرویو کوتاه به بافت نمونه تابانده می شود. جذب مایکروویو، تحریک و تولید امواج آکوستیک زمان داری را باعث می شود که نتیجه انبساط ترموالاستیک هستند. دامنه های این امواج آکوستیک وابسته به چگالی موضعی جذب انرژی مایکرویو است. امواج آکوستیک در همه جهات فضایی پراکنده می شوند. یک ترانسدیوسر اولتراسونیک کانونی شده برای دریافت سیگنال ها از جهت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هر سیگنال دریافت شده به تصویری یک بعدی در ...

بخار آب یکی از مهم‌ترین کمیت‌های موجود در جو است که نقش به سزایی در تغییرات آب و هوایی دارد. مدل‌سازی این کمیت به دلیل زمان‌مند و مکان‌مند بودن آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. امروزه از روش توموگرافی جهت مدل‌سازی این کمیت استفاده می‌گردد. مسئله بازسازی توموگرافیک چگالی بخار آب تروپوسفر مسئله‌ای بدوضع است چراکه فاقد جوابی یکتا و پایدار می-باشد. در این پایان‌نامه، برای نخستین بار چگالی بخار آب و انکسار پذیری تر تروپوسفر در شمال غربی ایران با استفاده از روش توموگرافی، در طی روزهای ...

امروزه ثابت‌شده که می‌توان با تجزیه‌وتحلیل روش شکست‌مرزی برحسب فواصل و اولین زمان رسیدها، اطلاعات مفیدی را از خصوصیات ساختاری و هندسه سطح شکنا به دست آورد. هدف از این مطالعه مقایسه روش توموگرافی و GRM در تفسیر داده‌های لرزه‌ای شکست‌مرزی است. در مطالعه حاضر جهت انجام پردازش داده‌ها از امواج P استفاده‌شده است، چراکه در این امواج راستای انتشار حرکت ذرات در راستای یک خط است، لذا تضعیف کمتری دارند و نسبت سیگنال به نوفه در این امواج در مقایسه با امواج دیگر بالاتر است. این تحقیق در ...

تابش‌های الکترومغناطیسی با انرژی بیش از 100 keV می‌توانند در اغلب مواد نفوذ کرده و در اثر پراکندگی کامپتون اطلاعاتی در باره ساختار داخلی آن به ما بدهند. مثال‌هایی از این نوع تصویر برداری عبارتند از: رادیوگرافی با استفاده از اشعه ایکس یا اشعه گاما که در آنها از امواجی با فرکانس‌های بالاتر از نور مرئی استفاده می‌شود. دلیل بکارگیری پرتوهای گاما، قدرت نفوذ بالای آنها در ماده است. درانجام تستهای غیر مخرب (NDT)، معمولاً از اشعه ایکس و روش عبور اشعه از ماده استفاده می‌شود که در آن ...

روش های الکتریکی ابزار قدرتمندی در تحقیقات محیط زیست و ژئوتکنیکی هستند. همچنین در علوم مهندسی و زمین شناسی، مطالعه و شناسایی گسل ها از جهات مختلف دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از توموگرافی دوبعدی داده های مقاومت ویژه الکتریکی به عنوان روشی با سرعت بالا و هزینه ی نسبتا کم به شناسایی گسل ها و درزه و شکستگی های ناشی از آنها در قسمت های مدفون در زیر آبرفت ها پرداخته ایم. برای انجام این هدف تعداد76 سونداژ الکتریکی قائم بر روی 9 پروفیل در شبکه ای تقریباً مستطیلی به ابعاد ...

کشور ما ایران، دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده و جهت تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی وابستگی خاصی به منابع آب زیر زمینی دارد. بنابراین تعیین برخی مشخصات کیفی ذخایرآب زیر زمینی در کشور با استفاده از روشی سریع و ارزان بمنظور مدیریت و حفاظت این منابع ارزشمند از اهمیت فوق العاده برخوردار است. در این مطالعه توموگرافی دو بعدی داده های مقاومت ویژه الکتریکی حاصل از سونداژ زنی الکتریکی قائمVES)برای تعیین برخی مشخصات کیفی آبخوان دشت مخلص آباد بکار گرفته شده است. در ادامه به کمک ...