عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 199

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق در سال 1376-75 انجام شده است. از آن‌جا که در زمان مورد بررسی سه نوع نرخ ارز (شناور، صادراتی و بازار آزاد) وجود داشته، در نتیجه در این تحقیق هزینه منابع داخلی در قالب 3 وضعیت، مورد آزمون قرار داده شده و نتایجی به شرح ذیل بدست آمده است. با توجه به این که استان هرمزگان در هر سه وضعیت دارای مزیت نسبی بوده، بنابراین برای این استان توسعه و تولید مرکبات توصیه می‌شود. درضمن با محاسبه ضرایب حمایتی نیز این نتیجه حاصل شده که ناکارامدی بازار داخلی و همچنین مداخله دولت در بازار محصو ...

هدف کلی از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید زعفران در بین زعفرانکاران شهرستان گناباد می باشد. علاوه بر این این تحقیق به بررسی و شناسایی موانع و مشکلات موجود می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده روش تحقیق پیمایشی (‏‎Survey Research‎‏) و روش توصیفی-همبستگی به منظور تعیین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. جامعه آماری شامل زعفرانکاران شهرستان گناباد (‏‎N=11000‎‏) می باشد. نتایج نشان داد که نگرش اکثر کشاورزان (3/39%) نسبت به کشت و توسعه در ...

استان کرمانشاه استعداد زیادی در تولید محصولات کشاورزی و منابع طبیعی دارد. حدود 4/42 درصد اراضی زیر کشت کشور در این استان است که حدود 26/88 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده، لیکن با توجه به اینکه اراضی آبی آن 1/53 درصد و اراضی دیم آن 5/37 درصد است ، از نظر سطح زیر کشت در مقایسه با سایر استانهای کشور در مقام نهم قرار دارد. از طرفی به علت کاستی هزینه‌های سرمایه‌ای، از نظر تولید به رده هفدهم در مقایسه با سایر استانها نزول کرده است . علتهای پایین بودن بهره‌وری استان زیاد است ...

با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و همچنین ساختار و اهداف بخش کشاورزی در دنیا، شکلهای گوناگونی از نظامهای بهره‌برداری کشاورزی وجود دارند. مهمترین شکلهای نظامهای بهره‌برداری در ایران، تجاری، تعاونی و دهقانی است. شرکتهای تعاونی تولید روستایی یکی از انواع مهم نظام تعاونی در ایران است که فعالیت آن از سال 1352 هجری خورشیدی آغاز گردیده و به نظر می‌رسد که این نظام بهره‌برداری توانسته باشد تا به امروز، منشأ تحولاتی درمحدوده‌ی فعالیت خود شده باشد. سوابق پژوهش در خصوص تعاونیهای ...

استان خراسان رضوی با وسعتی بیش از 127 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 6 میلیون نفر و با آب و هوای گوناگون، از امکان های بالقوه بسیار بالایی برای گسترش کشاورزی و بخصوص باغبانی برخوردار است. با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی از صادرات غیر نفتی، شناسایی مزیت های نسبی این بخش در مناطق و استان های کشور برای برنامه‌ریزی های اقتصادی بسیار ضروری می‌باشد. بر این اساس مزیت نسبی میوه‌های هسته دار شامل، آلبالو، گیلاس، زردآلو، آلو، گوجه، هلو و شلیل و همچنین میوه‌های دانه دار شامل سیب، ...

بخش کشاورزی ایران به دلایل تامین بیش از 70 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور و حدود 50 درصد صادرات غیرنفتی، جذب حدود 27 درصد شاغلین کشور و بالاخره بخاطر تامین 24 درصد ناخالص داخلی نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور دارد. بررسی پتانسیل‌های بالقوه بخش نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزیهای صحیح و سرمایه‌گذاریهای لازم می‌توان تولید را افزایش داد. در این تحقیق سعی شده تا بهره‌وری عوامل تولید، برای رسیدن به ترکیب بهینه و صرفه‌جویی در نهادها مورد بحث و بررسی قرار گیرد که بطور مسلم در رسیدن به خودکف ...

بعد از انقلاب اسلامی اعتبارات عمرانی در قالب طرحهای نظارت شده بیش از ده میلیون ریال پرداخت گردیده است . کاربرد صحیح این نوع اعتبارات می‌تواند سهم بسزانی در افزایش کیفیو کمی تولیدات کشاورزی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرتولیدی این نوع اعتبارات در استان خراسان بوده است . نتایج نشان می‌دهد که سرمایه نقش مهمی در تولید داشته است . در عین حال هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه‌ای نقش مهمتری را ایفاء می‌کنند که نمایانگر عدم استافده کاملا" بهینه از سرمایه در واحدهای ...

افزایش تقاضای محصولات کشاورزی و از طرف دیگر محدود بودن امکانات تولید در این بخش ما را بر آن می‌دارد تا به چگونگی بهره‌وری بیشتر و اتلاف کمتر منابع بیندیشیم. این ضرورت حتی تا آن جا پیش رفته که صرفا عملکرد بیشتر محصول به صورت مطلق مد نظر نیست ، بلکه نسبت عملکرد به مقدار آب پدیده مهمتری است . تعیین ترکیب بهینه تولید در این بخش ما را در رسیدن به این انتخاب یاری کرده، ترکیب تولیدی را که متضمن حداقل اتلاف منابع باشد به ما معرفی می‌کند. از طرف دیگر با تعیین مزیتهای نسبی ما را در سیا ...

استفاده از ارقام پرمحصول و فنون پیشرفته کشاورزی از مهمترین موفقیتهای بشر در تولید غذا برای جمعیت روزافزون جهان به شمار می‌رود. اما با توجه به تخریب شدید منابع طبیعی ناشی از کاربرد این فنون و ارقام، دیدگاههای جدیدی در کشاورزی مطرح شد. از جدیدترین رهیافتها در این زمینه، حفظ منابع ژنتیکی و استفاده از بیوتکنولوژی است . رابطهء این دو با یکدیگر، بسیاری از نقاط ضعف روشهای متداول اصلاح نباتات را برطرف کرده و امکانات جدیدی برای افزایش تولید، تنوع و کیفیت مواد غذایی فراهم می‌آورد. در ا ...