عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مصرف بخار که در سیستم یوتیلیتی واحد های شیمیایی تولید می‌گردد، یکی از نقاط پر مصرف انرژی در واحد هاست، که اصلاح سیستم تولید و مصرف آن، می تواند تا حد زیادی صرفه جویی انرژی به دنبال داشته باشد. حرارت و توان بوسیله یک سیستم یوتیلیتی مرکزی تامین شده و طراحی می‌بایست قادر باشد تا بگونه‌ای بهینه تقاضای حرارت و توان را متعادل نماید. تحلیل سامانه تولید همزمان را میتوان به کمک روشهای اگسرژی، ترکیبی پینچ – اگسرژی، روش سایت جامع و ترمواکونمیک انجام داد. شایان ذکر است که روشهای ذکر شد ...

قرن حاضر نیازمند تولید انرژی بیشتر، با هزینه کمتر و پیامدهای زیست محیطی کمتری است، چرا که مساله محیط زیست و پیوند آن با مشکل گرمایش زمین هر روز حادتر شده و عدم کنترل و کاهش ورود آلاینده‌ها به جو، مشکلات جبران ناپذیری را بر تمدن بشری تحمیل خواهد کرد. جهت کاهش این مشکلات، استفاده از مبدل‌های انرژی کارآمد، مانند پیل سوختی و مبدل فتوولتاییک، و منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، توصیه می‌شود. در این پایان نامه یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد و فتوولتای ...