عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شبدر برسیم ‏‎(Trifolium Alexandrinum)‎‏ از گیاهان علوفه ای مهم ایران است که سطح زیرکشت آن عمدتا در استانهای مازندران، گیلان و خوزستان در حال توسعه می باشد. بمنظور تعیین مناسبترین زمان کاشت شبدر برسیم رقم کارمل جهت تولید بذر در منطقه کرج با استفاده از یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج رفتار و چهار تکرار آزمایشی سه ساله انجام گردید. تاریخ شروع برنامه بهار سال 1364 بوده است. پس از کاشت آزمایش و انجام مراقبت های زراعی و آبیاری لازم بمحض ظهور 10 درصد گلدهی یکبار چین برداری علوفه ا ...
نمایه ها:
بذر | 
کرج | 

ترکیب پوشش گیاهی و پویایی آن در اکوسیستم‌های مرتعی به میزان تولید بذر گونه‌ها و همچنین پراکنش آنها بستگی دارد. برای درک بسیاری از تغییرات ایجاد شده در پوشش گیاهی نیاز به شناسایی ترکیب گیاهی سایر منابع گونه‌ای نظیر بانک بذر و بارش بذر می‌باشد. هدف از این تحقیق برآورد میزان تولید بذر گیاهان مرتعی و پراکنش آنها در علفزار‌‌‌ منطقه سرخ‌‌آباد سوادکوه در استان مازندران می‌باشد. نمونه‌گیری از پوشش گیاهی به صورت برآورد درصد تاج پوشش گونه‌ها در 80 پلات یک مترمربعی در امتداد 8 ترانسکت ب ...

جهت افزایش تولید علوفه و کاهش فشار دامها بر مراتع و استفاده بهینه از زمینهای دیمکاری کشور نیاز مبرم به استفاده از ارقام مختلف یونجه یکساله می‌باشد که مهمترین عمل محدود کننده آن بذر است . برای تولید بذر معمول مناطق خشک در نظر گرفته می‌شود که طرح مورد نظر نیز بر روی تعیین بهترین تراکم کاشت که حداکثر تولید بذر را در مزرعه داشته باشد در دو گونه معروف یونجه یکساله یعنی M. truncatulla و M polymorpha مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . تعداد تیمارهای تراکم 7 تراکم و دو گونه (جمعا 14 تیما ...

گسترش دامنه تنوع ژنتیکی ارقام زراعی از جمله ارقام مختلف برنج که در تولید بذر هیبرید (لاین ‏‎A‎‏، لاین ‏‎B‎‏ و لاین ‏‎R‎‏) مورد استفاده قرار می‌گیرند بسیار حائز اهمیت است. تولید بذر هیبرید برنج هنوز در کشور رایج نشده و این مهم بستگی کامل به وارد کردن لاین‌های نر عقیم، لاین‌های نگهدارنده و لاین‌های اعاده کننده باروری، بررسی سازگاری آنها و انتقال خصوصیت نر عقیمی سیتوپلاسمی به ارقام اصلاح شده پر محصول و سازگار داخلی دارد. در این خصوص از یکی از لاین‌های نر عقیم سیتوپلاسمی موسسه بی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

1. مهمترین گونه های چمن های زینتی فستوکای پابلند Festuca arundinaceae، چمن دائمی Lolium perenne، پوا Poa pratensis و فستوکای قرمز Festuca rubra می باشند که علاوه بر اصلاح هر یک از گونه ها، لازم است روی بهترین ترکیب آنها در کشت مخلوط نیز تحقیقاتی به عمل آید. خوشبختانه بانک ژن این موسسه با دارا بودن 170 نمونه از گونه های فوق الذکر، دارای منابع ژنتیکی با ارزشی برای شروع تحقیقات در زمینه های تولید بذور چمن های زینتی مناسب با شرایط آب و هوایی ایران می باشد. 2. با توجه به اثرات ژن ...

سطح زیر کشت ذرت استان خوزستان در حال حاضر 94-90 هزار هکتار می باشد که این سطح زیر کشت نیاز به حدود 2000-1800 تن بذر دارد. که قسمت زیادی از این بذور هر ساله از خارج استان تامین می شود که با توجه به شرایط خاص آب و خواص این استان هر ساله مشکلات عدیده ای از جمله بد سبزی ناشی از کاهش قوه نامیه و ویگور بذر در سطح بسیاری از مزارع بوجود می آید. ضمن این که تولید بذر ذرت هیبرید سینکل کراس 704 در کشت تابستانه در استان با مشکلاتی در زمان برداشت و خشک نمودن (برداشتت د رزمستان) مواجه است، ...
نمایه ها:
ذرت | 
لاین |