عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله که بر اساس یک سخنرانی تاییچی اوهنو معاون سابق شرکت اتومبیل سازی تویوتا و رئیس فعلی شرکت ریسندگی و بافندگی تویودا تنظیم شده ، چگونگی موفقیت تویوتا بیان شده است . وی همچنین به شرح پیشینه نظام جدید معمول در تویوتا به نام کانبان Kanban می‌پردازد که براساس نظریه تولید "درست بموقع " قرار دارد. نظام کانبان در پاسخ به بروز تغییرات در شرایط زمانی متفاوت ، مانند رکود ، تولید در حجم کم با تنوع زیاد و مانند آن به وجود آمده است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طی 8 ماه اول سال 1376 تولید خودرو در ایران نسبت به مشابه سال 1375 احدود 42 درصد رشد داشته است لیکن از برنامه تولید مصوب وزارت صنایع 20/2 درصد عقب می‌باشد. این میزان انحراف طی 7 ماه اول سال 21/9 درصد بوده است . بیشترین افزایش تولید مربوط به مینی بوس با 957 درصد رشد 708 دستگاه و کمترین آن مربوط به جیپ ولندرور با 27/2 درصد رشد 1920 دستگاه بوده و تولید اتوبوس و کامیون طی مدت فوق نسبت به نیمه اول سال 1375 به ترتیب 32/2 و 3 درصد کاهش داشته است . ...

چکیده ندارد.

صنعت خودرو سازی چین 45 سال قدمت دارد. لیکن به واسطه عدم تمرکز، ناکارایی و سطح نازل فن آوری به میزان بسیار زیاد از کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرقی عقب مانده است . به رغم موج اخیر خرد گرایی در صنعت خودرو سازی چین، هنوز هم بیش از 100 مونتاژ کار و تعدادی تولید کننده کوچک به صورت دست ساز به تولید تعداد محدودی خودرو در ماه اشتغال دارند. استفاده از سرمایه و فن آوری وارداتی در صورت تمایل چین نسبت به توسعه بخشیدن به صنعت خودروی کشور ضروری می‌نماید، لیکن جمعیت انبوه و رشد اقتصادی ...

گرچه امکاناتی که تنوع ویژگیهای مواد و فرآیندهای پلاستیکها برای قلمروهای گوناگون طراحی و ساخت فراهم آورده است تا طراحان بتوانند پیچیده‌ترین شکلها را در عالم تولید عملی سازند، قانون‌گزاران را بر آن داشته است ، قوانینی را تدوین و تصویب کنند که ایمنی سرنشینان و عابران افزایش یابد. ...