عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5741

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید این ورق‌ها عمدتا شامل تهیه ذوب مناسب با ترکیب شیمیایی مناسب سپس ریخته‌گری اسلب و نورد آن می‌باشد. در عین حال جهت بدست آوردن مذاب با کیفیت مطلوب نهایتا می‌توان از روش‌های پیشرفته فولادسازی و شمش ریزی و تجهیزات نورد کنترل شده استفاده کرد. در این پژوهش دستیابی به ورق زرهی با کیفیت مطلوب یا توجه به امکانات موجود در کشور مطرح بوده است . تجربیات بدست آمده بیانگر این واقعیت است که با امکانات موجود تولید ورق‌های زرهی که با سرد شدن در هوا خواص مناسبی را پیدا می‌کنند امکانپذیر اس ...
نمایه ها:
تولید | 

وضعیت تولید مفتول مس هشت میلی‌متری کارخانه‌های کشور در سال 74، وضعیت تحویل مفتول مس هشت میلی‌متری در 12 ماهه سال 74 و بررسی تولید، توزیع، قیمت سیم و کابل در کشور در سال 74. ...
نمایه ها:
مفتول | 
تولید | 
1374 | 
مس | 
سیم | 
کابل | 

دستگاه تولید علوف ه سبزمحیطی است که شرایط نور،درجه حرارت ورطوبت را برای گیاه بطور مصنوعی آماده می کند،چنانکه گیاه درمدت زمانی کوتاه به رشدی مناسب دست یابد. با این روش می توان در زمانی کوتاه ،اقدام به تولید علوفه کرد.کمبود آب در کشور ونیز کمبود مراتع طبیعی مناسب ،چاره یابی برای رفع‌مشکل کمبود علوفه دامی راضروری می کند. بخصوص برای دامداری های صنعتی در نزدیک شهرهای بزرگ که بامسئله کمبودآب و محدودیت زمین روبروهستند،نمونه ای ازاین دستگاه به ظرفیت 25 کیلوگرم علوفه در روز ساخته شده ...

تولید موادرنگی توسط میکرواورگانیسمها بمنظور کاربرد آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .درحال‌حاضر مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی مشغول مطالعه مطالب زیر میباشد: الف - جنبه علمی -1 مطالعه ساختمان شیمیائی مواد رنگی تولیدشده توسط میکرواورگانیزم هاو مقایسه آن بامواد رنگی سنتی بیولوژیکی تولید شده توسط نباتات ازقبیل کلروفیل و کاروتینوئیدها ازنظر علمی بسیار جالب است . -2 مطالعه چگونگی تولیدمواد رنگی بعبارت دیگر بیوژنز پیگمان . ب - جنبه صنعتی 1- این طرح ازنظر استفاده از مواد رنگی تول ...

تولید پاره‌ای از قطعات چدن آلیاژی بمنظور افزایش تولید،بهبود کیفیت و کاهش قیمت می‌باشد و دراین رابطه اطلاعات موردنیاز بررسی و جمع‌آوری شده ،چندنوع قالب ساخته شده ،درقالب فلزی چندین بار آزمایش و مشکلات تکنولوژی آن بررسی گردیده و همچنین دستگاه پرس موردنیاز تولید این روش درحال ساخت می‌باشد. ...

دستگاه تولید سوزن منگنه دستگاهی است که با استفاده از آن سوزن منگنه مورد استفاده در ماشینهای دوخت و منگنه تولید می‌شود. در این دستگاه ابتدا با استفاده از یک سری غلتک کلاف سیم به شکل سطح مقطع چهارگوش نورد می‌شود و پس از یک سری عملیات شامل خم‌کاری و ردیف شدن و چسب زدن نهایتا بوسیله ضربه یک اهرم در اندازه دلخواه بسته‌بندی می‌شود. سوزن منگنه‌های تولید اکنون توسط ماشینهای اینکار که همگی ساخت کشورهای نظیر چین - سوئیس - ژاپن می‌باشند تولید می‌شوند. ...

تولید آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز این آنزیم توسط باکتریهایی مانند اشرشیاکلی تولید می‌شود. آنزیم داخل سلولی است و باید توسط روشهای مکانیکی (سونیکیت ) و روشهای آنزیمی (حذف دیواره سلولی) آزاد شود. این آنزیم بر پنی‌سیلین G و پنی‌سیلین V اثر می‌گذارد و ماده‌ای به نام 6APA تولید می‌نماید که از آن جهت ساخت آنتی‌بیوتیکهای نیمه سنتزی مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین استفاده می‌شود. ...

تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاهان داروئی در سالهای اخیر استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و جایگزینی آن به جای داروهای سنتیتیک مورد توجه خاص قرار گرفته است . برای رسیدن به اهداف صنعتی این پروژه نیاز فراوانی به ماده اولیه آن (گیاهان دارویی) است . چون گیاهان دارویی بیشتر به صورت وحشی و پراکنده در طبیعت وجود دارند، برای تولید انبوه آنها نیاز به اهلی کردن و متمرکز نمودن تولید آنها و نیز افزایش راندمان تولید است . این طرح با هدف زراعی کردن و تکثیر انبوه گیاهان دارویی آفیشینال ...
نمایه ها:
بذر | 
تولید | 
تکثیر | 
گیاه | 

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تایید بر توسعه سیستم آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد تا از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاند ...