عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شبکه های برق جهت تأمین تقاضای برق با قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت قابل قبول برای سال های آتی، ملزم به توسعه سیستم های تولید، انتقال و توزیع می باشند. از این رو برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت به سه بخش سیستم های تولید، انتقال و توزیع تفکیک می شود. برنامه ریزی توسعه تولید از مهمترین بخش های برنامه ریزی توسعه شبکه برق است که هدف از آن، یافتن اقتصادی ترین طرح توسعه در ضمن دست یافتن به سطح قابلیت اطمینان قابل قبول با توجه به پیش بینی افزایش بار مورد تقاضا در یک دوره زمانی مع ...

با افزایش روزافزون واحدهای تولید پراکنده و نفوذ این واحدها در سیستم قدرت، مکان یابی و اندازه یابی این واحدها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. همچنین عدم توجه به تعیین ظرفیت و محل بهینه این واحدها، توجیه فنی و اقتصادی احداث آنها را کاهش می‎دهد. از این رو در مطالعات مختلف توابع هدف متفاوتی جهت جایابی و اندازه‎یابی این واحدها انجام شده است. در این مطالعه، واحدهای تولید پراکنده با هدف بیشینه نمودن رفاه اجتماعی با سناریوهای مختلف بار تعیین ظرفیت و جایابی شده‎اند و پتانسیل هر باس جه ...

امروزه مشارکت منابع پراکنده انرژی (DER) در سیستم‌های قدرت در حال افزایش است . از آنجا که DERها می‌توانند نقش مهمی در بازارهای برق و ارائه خدمات جانبی برای بهره‌برداران سیستم ایفا کنند، تجمیع این منابع درون سیستم‌های قدرت موجود مورد توجه قرار گرفته‌اند. تجمیع DERها درون سیستم قدرت با استفاده از مفهوم نیروگاه مجازی (VPP) امکان پذیر می‌باشد. نیروگاه مجازی با تجمیع ظرفیت تعداد زیادی DER - شامل تولیدات پراکنده، پاسخ تقاضا و ذخیرسازهای انرژی- یک پروفیل بهره‌برداری منفرد را ایجاد ...

در شبکه های توزیع مدرن که در آن از تجهیزات جدید ، تولیدات پراکنده و اتوماسیون مورد استفاده قرار گرفته است ، در موضوع بازیابی بار مسایل جدیدی مطرح شده است که نیازمند بررسی بیشتر است. مساله‌ی بازیابی در شبکه‌های توزیع، از دهه ی 80 میلادی مورد توجه جدی محققان بوده است. در این پایان‌نامه مساله‌ی بازیابی برای رویداد انواع خطاها همچنین مساله‌ی بازیابی گام به گام در شرایط CLPU، در شبکه‌های توزیع با وجود تولیدات پراکنده، فرمول‌بندی و برنامه بازیابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بدست آ ...

امروزه مسائلی همچون تجدید ساختار در سیستم‌های قدرت و تشکیل بازارهای فروش انرژی در کنار پیشرفت تکنولوژی و مسائل زیست محیطی باعث ظهور و گسترش منابع کوچک تولید انرژی با نام تولیدات پراکنده شده‌اند. گسترش استفاده از تولیدات پراکنده، به طور قطع مسائل فنی سیستم‌های قدرت و به خصوص شبکه‌های توزیع به عنوان اصلی‌ترین محل نصب این تولیدات را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این امر بازبینی مسائل فنی سیستم‌های قدرت را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. مسئله کنترل روزانه ولتاژ و توان راکتیو یکی از مسائل مه ...

نفوذ واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع رو به افزایش می‌باشد و انتظار می‌رود تولیدات پراکنده نقش کلیدی در سیستم‌های قدرت و بازار رقابتی برق داشته باشد. هنگامی که ضریب نفوذ تولیدات پراکنده در شبکه توزیع پایین می‌باشد مشکل خاصی در شبکه پیش نمی‌آید. اما هنگامی که ضریب نفوذ تولیدات پراکنده بالا می‌رود نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی مناسب اتصال تولیدات پراکنده و توجهات ویژه‌ می‌باشد. از این رو در این پایان‌نامه یک مسئله چند هدفه با استفاده از راهکار پرتو برای انتخاب نوع، مکان، مقدار ...

امروزه تغییر ساختار در صنعت برق، گذار از رویکرد سنتی تولید انرژی به صورت نیروگاه های متمرکز و دور از مصرف کننده، لزوم صرفه جویی و مدیریت در مصرف منابع انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی از جمله عواملی هستند که استفاده و توسعه تولیدات پراکنده را در سیستم های قدرت توجیه می نمایند. از اینرو پیش‌بینی می شود که در آینده نزدیک، تولیدات پراکنده نقش مهم و فزاینده ای را در سیستم های قدرت عهده‌دار گردند. نصب بهینه واحد های تولید پراکنده در سیستم قدرت، مزایای بسیاری را برای شبکه توزیع به ارم ...

امروزه نیاز به مصرف بهینه‌ی انرژی و کاهش تأثیرات زیست محیطی منابع تولید برق در کنار افزایش تقاضای مشترکین برای برق با کیفیت و قابلیت اطمینان بالا، شرکت‌های قدرت را به سمت استفاده از تولیدات پراکنده سوق داده است. با افزایش ظرفیت تولیدات پراکنده، کیفیت توان سیستم می‌تواند به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین در وهله‌ی اول برای جلوگیری از اثرات نامطلوب منابع پراکنده روی پدیده‌های کیفیت توان و در وهله‌ی بعد برای استفاده از پتانسیل این منابع در بهبود کیفیت توان، توجه ...

گسترش کاربرد تولیدات پراکنده و ادوات D-FACTS همچون D-STATCOM در شبکه های توزیع، با درنظرگرفتن نیاز تأمین انرژی برق با کیفیت بالا، امری اجتناب ناپذیر است. مکان بهینه ی این عناصر در شبکه، نقش حیاتی در پارامترهای اساسی نظیر بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات الکتریکی شبکه ایفا می کند. در این مقاله، مسئله ی تعیین مکان بهینه ی ادوات D-STATCOM و تولیدات پراکنده به طور همزمان در شبکه، با هدف حداقل سازی هزینه ی اقتصادی ارزیابی گردیده است. هزینه ی اقتصادی موردنظر شامل هزینه ی سرمایه گذار ...