عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88398

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علم و تولید علم همواره به عنوان یک دغدغه فکری برای جامعه بشری محسوب می شود؛ قرآن کریم در بسیاری از آیات اشاره عمیقی به علم و تولید آن دارد که کمتر اشاره ای به آن شده است؛ قرآن تنها کتابی است که با آموختن و یادگیری شروع شده است؛ از آنجا که دین اسلام بعنوان یک ایدئولوژی، ارائه دهنده کامل‌ترین و سلامت‌سازترین سبک زندگی بشریت است و مذهب شیعه جلوه ناب اسلام محمدی(ص) است؛ با این حال یکی از مباحثی که کمبود آن در قلمرو ادبیات دینی به ویژه ادبیات شیعه احساس می‌شود، مطالعه روی جنبه‌ها ...

این مقاله به ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه برای مسئله برنامه ریزی ادغامی میپردازد که در آن یک کارخانه به تولید چندین محصول برای تامین تقاضای مشتریان در دوره های زمانی مختلف میپردازد. هدف اول مجموع سود حاصله از فروش محصولات را بیشینه مینماید، در حالی که هدف دوم به دنبال بیشینه نمودن ثبات تولید است. به عبارت دیگر، هدف دوم در تلاش است تا نوسانات موجود در تولید را در دوره های متفاوت کاهش دهد. مدل حاصله قادر است ضمن در نظر گرفتن محدودیت های تولید و نیروی انسانی، مقادیر به ...

تولید پاسخ گوی سریع (Quick Response Manufacturing) یک استراتژی گسترده در سطح سازمان است که هدفش کاهش زمان تدارک برای تمام جنبه های عملیات یک سازمان است، چه عملیات ها وفرآیندهای داخلی و چه عملیات ها و فرآیندهای خارجی. به طور خاص از نگاه مشتری تولید پاسخ گوی سریع به معنی پاسخ به نیازهای مشتری، از طریق طراحی و تولید سریع محصول سفارشی شده بر طبق نیازهای اوست، که همان دیدگاه خارجی را مطرح می کند. هم چنین در ارتباط با فرآیندها و عملیات های خود سازمان، تولید پاسخ گوی سریع بر کاهش زم ...

بطور کلی تولید شن از مخازن نفتی در حین فرایند استخراج، از چالشهای فرآیند برداشت نفت محسوب می-شود. به همین دلیل همواره سعی میشود تا با به کارگیری تکنیک های مختلف، از میزان تولید شن کاستهشود. در این تحقیق به منظور کنترل تولید شن، از روش شیمیایی تزریق ژل پلیمر برای استحکام سازند استفاده شده است. ژلهای پلیمری حاصل از واکنش پلی اکریل آمید و استات کرومIII) به عنوان عامل شبکه ساز، با قابلیت تزریق پذیری مناسب، توجیه پذیری اقتصادی و محیط زیستی برای تحکیم ذرات شن استفاده شد. به منظور ا ...

سیستم تولید انعطاف پذیر یکی از انواع تکنولوژیهای تولید است که در خدمت صنایع و سازمان هـای تولیـدی قـرار دارد . مزیـت کلیـدی ایـن سیسـتم انعطاف پذیری آن است . مقاله حاضر با عنوان » سیستم تولید انعطاف پذیر و تأثیر آن بر سودآوری شرکت مهیامـان « تنظـیم گردیـده اسـت . در راسـتای اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح شده است . -١ کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری در شرکت مهیامان می شود . -٢ تنـوع تولید ( محصول ) بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٣ کاهش ضایعات بر ...

استراتژی نیازهای اولیه انسانی تاکید بر تامین نیازهای اساسی بشر مانند بهداشت ، آموزش و پرورش ،آب و غذا، مسکن و غیره و نیز نیازهای غیرمادی از قبیل فرهنگی، ایجاد حس مسئولیت و شرکت افراد یک ملت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دارد.هدف این استراتژی افزایش میزان بهره‌وری و کاهش فقر عمومی از طریق برآوردن نیازهای اساسی افراد فقیر در یک کشوراست .در کشورهای درحال توسعه، غذا مهمترین جزء مصرف را تشکیل می‌دهد و درحدود 80 درصد درآمدهای قابل تصرف مصروف تامین غذا می‌شود. غذای روزانه مردم اکثر ...

بررسی نهاده‌های تولید از جمله انرژی، می‌تواند از نقطه‌نظر اتخاذ تصمیم صحیح در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، مفید واقع شود. در پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن نهاده‌ی مهم انرژی در تابع تولید بخش کشاورزی، ضمن ممانعت از مسائل و مشکلات مربوط به برآورد پارامترهای مدل ناشی از حذف متغیر، به تحلیل اثر این نهاده در تولید بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این مطالعه، در ابتدا به-منظور سازگار نمودن آمارهای مورد استفاده با تعریف تابع تولید و اجتناب از مواجهه با اریب ضرایب، تولید بالقوه (به جای استفاد ...

پل ارتباطی بین طراحی و تولید محصول، طرح ریزی فرایند تولید و زمانبندی کارگاهی می باشد. در روش های رایج، زمان بندی کارگاهی بعد از اتمام طرح ریزی فرایند انجام می شود. این دو مرحله از فرایند تولید مکمل یک دیگر بوده و یکپارچه سازی آنها باعث بهبود عملکرد، انعطاف پذیری و بهره وری سیستم های تولیدی می شود. به دلیل تعدد متغیر های موجود و پیچیدگی فضای جواب، روش های ریاضی قادر به یکپارچه سازی این دو بخش از فرایند تولید محصول نمی باشند از این رو راهکار های ابتکاری برای حل این نوع از مسائل ...

آرایش تولید از توابع مهم و کلیدی در بهره‌برداری سیستمهای قدرت می‌باشد. هدف از این تابع بهره‌برداری تامین تقاضای بار مشترکین به شکل اقتصادی است. برای این منظور تابع آرایش تولید نحوه خاموش و روشن بودن واحدهای تولیدی سیستم قدرت را برای بازه زمانی بهره‌برداری (معمولاً 24 ساعت آینده) تعیین می‌کند. شکل ارتقا یافته این تابع بهره‌برداری یعنی آرایش تولید با در نظر گرفتن محدودیتهای ایمنی سیستم قدرت که هدف این پایان نامه می‌باشد، در تعیین روشن و خاموش بودن واحدهای تولید محدودیتهای ایمنی ...