عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: تولوئن یکی از آلاینده‌هایمهم هوا در محیط‌های صنعتی و محصور می باشد. روش‌های مختلفی برای کاهش انتشار آن در هوای نواحی شهری و صنعتی وجود دارد.در بین روش‌های اکسیداسیون تولوئن، فوتوکاتالیز ناهمگن به‌دلیل شرایط عملیاتی ساده آن، یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌هاست. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، نانوذرات اکسید روی با استفاده از هیدروکسید روی و گلایسین به‌عنوان اکسیدانت و سوخت ( نسبت سوخت به اکسیدانت مساوی 0/8می‌باشد) به روش انفجار محلول (SCM) تهیه گردید. با توجه به بررسی‌ه ...

تاثیر نمک‌ها روی تعادل مایع ـ مایع و مایع ـ بخار را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا به طور قابل توجهی ترکیب تعادلی را تغییر می‌دهند. تعادل مایع ـ مایع، ناشی از نیروهای بین مولکولی است که با افزودن نمک می‌تواند به طور موثری تغییر کند، زیرا نیروهای یونی مطرح می‌شوند و روی ترمودینامیک تعادل تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق اثر نمک‌های سدیم کلرید و پتاسیم کلرید روی تعادل مایع ـ مایع سیستم سه جزئی آب ـ استیک اسید ـ تولوئن در دماهای 288/2، 298/2 و K313/2 و در فشار محیط بررسی شده است. این سی ...

حلال های صنعتی ترکیبات آلی فرّار هستند که در فرایند های صنعتی استفاده می شوند. مواجهه با ترکیبات آلی فرّار در محیط کار موجب بروز مسمومیت های حاد و مزمن می شود.انتشار ترکیبات آلی فرّار در محیط زیست آلودگی هوا محسوب شده و ممکن است منجر به تخریب لایه ازون در لایه استراتوسفر شده و واکنش های فتو شیمیایی در سطح زمین ایجاد کند.در این پژوهش استفاده توام از جاذب سطحی گرانول کربن فعال و پرتو حرارتی مایکروویو برای حذف و تجزیه تولوئن به عنوان نماینده ترکیب آلی فرّار از جریان گاز مورد برر ...

آکنه های ساختار یافته دارای ویژگی هایی چون افت فشار پائین و راندمان بالا می باشند و جایگزین مناسبی برای سینی های برج تقطیر و افزایش ظرفیت آن می باشند. در این تحقیق به بررسی جایگزینی سینی های برج تقطیر بنزن/تولوئن مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با آکنه های ساختار یافته پرداخته شده است. برج تقطیر بنزن/تولوئن مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با نرم افزار Aspen Plus شبیه سازی شد. برای شبیه سازی از مدل ترمودینامیکی UNIQUAC استفاده شد. درصد خطای نسبی شبیه سازی برای بنزن در محصول بالای برج %018 ...

تغییر کارآیی در صنعت به معنی بهینه سازی فرایند ، اصلاح فرایند ، به روز رسانی فرایند ، نوسازی فرایند و افزایش ظرفیت در فرایند می‌باشد که لازمه‌ی آن تخصص بر روی ابزار مهندسی است. این کار بر اساس محدودیتهایی انجام می‌شود که تنگناهای موجود در فرایند آنها را تعیین می‌کنند. واحد مورد بررسی در این پایان نامه که خواهان تغییر کارآیی آن هستیم، واحد تبدیل تولوئن به بنزن پتروشیمی اصفهان است. هم اکنون این واحد به دلیل بالاتر بودن قیمت تولوئن نسبت به بنزن صرفه‌ی اقتصادی برای تولید ندارد به ...

تبخیر نفوذی فرآیند نسبتاً جدیدی از جداسازی های غشایی است که در آن غلظت کم ماده مورد نظر همراه با انجام یک تبدیل فاز جداسازی می شود. انتخاب پذیری و شار بالا مهمترین خصوصیات غشای مورد استفاده در این فرآیند می باشد. در این بررسی با هدف تهیه غشایی مناسب برای این فرآیند،غشای پلیمری پلی اتر سولفون به علت استحکام مکانیکی، شیمیایی و حرارتی بالا برای استفاده به عنوان لایه حمایت کننده با روش جدایش فازی به طریق غوطه ور سازی تهیه گردید. تأثیر غلظتهای متفاوت محلول پلیمری، افزودن درصدهای م ...

تجمع ذرات آسفالتین با استفاده از موازنه جمعیت و جرم فرموله شد. پارامتر‌های معادله ریاضی با استفاده از یک روش بهینه سازی و با تطبیق داده‌های آزمایشگاهی با مدل بدست آمدند. اهمیت این تحقیق در بررسی تابع رشد ذرات آسفالتین می باشد که در مطالعات کتابخانه ای گزارش نشده است. در تحقیق حاضر فوق اشباعیت برای فرایند تجمع آسفالتین تعریف شد و ترم های موجود در موازنه جمعیت به صورت تابعی از آن در نظر گرفته شدند. همچنین بعد فرکتالی آسفالتین مقدار ثابت 6/1 در نظر گرفته شد که داده های مدل را به ...

مقدمه: ترکیبات آلی فرار به ترکیبات کربنه‌ای نظیر تولوئن گفته می‌شود که در واکنش‌های فتوشیمیایی اتمسفر شرکت می‌کنند. این ترکیبات نه‌تنها از دیدگاه زیست‌محیطی موجب اثر گلخانه‌ای و تخریب لایه ازون می‌شوند، بلکه برای انسان در تراکم‌های کم هم مخاطره‌آمیز هستند. هدف این مطالعه حذف بخارات تولوئن از جریان هوا با استفاده از خاصیت فتوکاتالیستی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم تثبیت‌شده بر روی بستر دیاتومیت اصلاح‌شده ایران می‌باشد. روش‌ها: این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. بعد ...

فرآیند تراوش تبخيري يکي از فرآیند‌هاي مهم در فن‌آوری جداسازي به کمک غشا می‌باشد که در طول 15 سال گذشته توسعه قابل قبولي درصنايع شيميايي به عنوان يک ابزار موثر به منظور جداسازي و بازيافت مخلوط مايعات داشته است عملکرد این سیستم ها به میزان زیادی متاثر از عملکرد غشا می باشد. غشاهای مورد استفاده برای جداسازی مواد آلی فرار از محلول های رقیق آبی، عمدتاً می توانند از غشاهای ترکیبی با لایه فوقانی آبگریز از جنس پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) انتخاب شوند. این ماده دارای استحکام مکانیکی زی ...