عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاکنون تحقیقات زیادی در رمینه آثار توقف موقت معاملات در سراسر دنیا انجام شده است ولی هنوز آثار مثبت و منفی ناشی از آن به طور قطعی به اثبات نرسیده است و محققان نظریات متفاوتی در این زمینه دارند. طرفداران توقف معاملات مدعی هستند که وجود چنین سازوکاری موجب می‌گردد تا سرمایه‌گذاران زمان بیشتری برای ارزیابی اطلاعات منتشره داشته باشند، به نحوی که هیچ گروه خاصی در بازار موفق به سوءاستفاده و بهره‌برداری ناعادلانه از اطلاعات و در نتیجه آن، معاملات نشود. ادعای دیگر این گروه آن است که د ...

در این تحقیق، تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان‌پذیری قیمت سهام بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، نوسان‌پذیری قیمت سهام، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 231 توقف معاملاتی مربوط به 50 شرکت به روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب شده‌اند که طی دوره زمانی 1387-1390 مورد برر ...