عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توصیف نوعی شیوه بیان است که به وسیله آن می‌توان اشیاء، آدم‌ها، رفتارها یا صحنه‌ها را با کلمات آفرید یا نمایش داد. توصیف از ویژگی‌های اساسی شعر معاصر است و نیما آن را جزو مسائل محوری نظریّه خویش قرار داده است. مسأله این رساله بررسی ویژگی‌های توصیف یعنی موضوع، انواع، تکنیک و کارکردهای توصیف در شعر چهار شاعر برجسته معاصر (نیما، اخوان ثالث، شاملو و فرّخزاد) بویژه بر اساس نظریّه توصیفی نیماست. بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوعات توصیف شامل طبیعت و عناصر آن، مکان‌ها، زمان‌ها، شخصیّت‌های م ...

توصیف نوعی شیوه ی بیان است که به وسیله ی آن می توان اشیا ، آدم ها،رفتارها وصحنه ها راباکلمات نمایش داد. شاعر یا نویسنده بااستفاده از توصیف میان خود وموضوع ارتباط برقرارمی کند.مسأله ی این پایان نامه توصیف و ویژگی های توصیف ، انواع ، تکنیک وکارکردهای توصیف درتاریخ جهانگشای جوینی است.بررسی ها نشان داده است که انواع توصیف شامل شخصیّت ها، مکان، زمان، طبیعت، عناصرطبیعی، کشتار، جنگ، اشیا و جانوران است.این توصیفات دستوری ،دستوری- تخیّلی وتخیّلی هستند. توصیف های دستوری درتاریخ جهانگش ...

درابتدای رساله زندگی نامه مختصری ازمحمود دولت آبادی ارائه گشت، مباحثی راجع به رمان ازمحمود دولت آبادی آورده شد.در این رساله کوشش شده است تا دو چهره از دولت آبادی ارائه گردد؛ چهره ای به نام رمان نویس و چهره ای به نام نظریه پرداز رمان. چهره رمان نویس او به ویژه با رمان«ستایش انگیز» کلیدرشناخته شده است و آثار داستانی اونماینده این چهره است اماچهره نظریه پردازاو در لابلای آثار تئوریش پنهان مانده است. سخنان او درباره رمان و آنچه به موضوع این رساله مربوط است- اگرچه به اطناب- ازکت ...

در تحقیق حاضر بررسی گونه ای از نثر فارسی تحت عنوان نثر فنی مورد تحلیل قرار می گیرد. به علت گستردگی نثر و نثر فنی، به بررسی سه متن فنی پرداخته می شود. متونی مانند کلیله و دمنه، جهانگشای جوینی و سندبادنامه ظهیری سمرقندی. هدف اصلی از پژوهش در سه متن فوق، تطبیق آنها با یکدیگر از نظر روایت گری و عنصر توصیف می باشد.می دانیم که توصیف از عناصر پرکاربرد نثر فنی است. نویسنده از این عنصر برای پیشبرد روایت های مختلف موجود در متن سود می برد. گاه این توصیفات تا چند سطر ادامه پیدا می کنند. ...

لری بختیاری یکی از گویش‌های جنوب غربی ایران است که در منطقه‌ای در غرب و جنوب غربی ایران بدان صحبت می‌شود. پژوهش حاضر که از نوع تحلیلی و توصیفی است به توصیف فعل در گویش لری بختیاری در یکی از قدیمی‌ترین مناطق شهرستان الیگودرز یعنی ده‌تیرانی می-پردازد. هدف از انجام این پژوهش شناخت علمی و دقیق مقوله فعل به لحاظ ساده و مرکب بودن و نیز ایستا و پویا بودن افعال در گویش لری بختیاری ده‌تیرانی و نیز فراهم نمودن منبع علمی هرچند محدودی برای علاقه‌مندان به گویش‌های محلی ایران است. به این ...

آسمان، شب و پدیده‌هایش از دیرباز نوع بشر را به شگفتی وامیداشته و این انگیزه را در او ایجاد می کرده که پی به اسرار آن و ستارگانش ببرد.در رساله‌ی حاضر به بررسی توصیف شب، پدیده‌ها و جلوه‌هایش در شعر دو شاعر قرن ششم، خاقانی شروانی و نظامی گنجوی، از لحاظ صور خیال موجود در آن پرداخته‌ایم که با توجه به اهمیت تشبیه و استعاره در این مقوله، این دو عنصر خیال انگیز شاعرانه بیشتر از موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ی بررسی نشان می دهد تنوع و انبوهی تشبیه و استعاره در اشعار هر د ...

رساله حاضر کوششی است برای توصیف گفتار کودکان 6 ساله فارسی‌زبان تهرانی(پایه اول دبستان) در قالب نظریه نقشگرای نظام‏‏مند هلیدی و متیسن (2004). در این رساله که در پنج فصل تدوین یافته از دو فرانقش متنی و تجربی این نظریه برای توصیف گفتار کودکان استفاده شده است.ضرورت و اهمیت چنین پژوهشی از موارد ذیل ناشی می‏شود.نخست اینکه مطالعات توصیفی درباره زبان فارسی و به ویژه درباره گونه گفتاری زبان فارسی و آن هم گفتار کودکان بسیار کم انجام شده است. دوم اینکه دستیابی به یک نظریه زبان‏‏شناختی م ...

توصیف از آرایه‌های کلام و از جمله عوامل برجستة زیبایی آن محسوب می‌شود که همواره از دید شاعران و نویسندگان دور نمانده است و هر یک از آنان در ادوار مختلف ادب فارسی، آثار خویش را با صفاتی زیبا آراسته‌‌اند تا آن‌چه بر خوانندگان عرضه می‌کنند لذت درک زیبایی را برایشان ملموس‌تر کند. فردوسی به عنوان بزرگترین شاعر حماسه‌سرای ایران و خواجو به عنوان یکی از شاعران سرآمد قرن هشتم به شیوة خاص خود به این امر پرداخته‌اند. رسالة حاضر به منظور بررسی و تطبیق توصیف و شخصیت‌های داستانی در همای ...

وب‌سرویس‌های معنایی با ارائه یک مدل معنایی، فرآیندهای مرتبط با وب‌سرویس نظیر توصیف، اکتشاف، ترکیب و فراخوانی را به صورتی‌ قابل فهم‌تر‌ برای ماشین‌ امکان‌پذیر می‌سازند. این دستاورد با افزودن یک لایه معنایی به وب‌سرویس‌ و از طریق بکارگیری هستان‌شناسی‌ها صورت می‌پذیرد. اما به دلیل طبیعت غیردقیق دانش موجود در جهان واقع، هستان‌شناسی‌های فازی گزینه مناسب‌تری برای مدلسازی معنایی دانش نسبت به هستان‌شناسی‌های محض می‌باشند. هستان‌شناسی‌های فازی برای بازنمایی دانش از منطق نرم بجای منطق ...