عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توصیف نوعی شیوه بیان است که به وسیله آن می‌توان اشیاء، آدم‌ها، رفتارها یا صحنه‌ها را با کلمات آفرید یا نمایش داد. توصیف از ویژگی‌های اساسی شعر معاصر است و نیما آن را جزو مسائل محوری نظریّه خویش قرار داده است. مسأله این رساله بررسی ویژگی‌های توصیف یعنی موضوع، انواع، تکنیک و کارکردهای توصیف در شعر چهار شاعر برجسته معاصر (نیما، اخوان ثالث، شاملو و فرّخزاد) بویژه بر اساس نظریّه توصیفی نیماست. بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوعات توصیف شامل طبیعت و عناصر آن، مکان‌ها، زمان‌ها، شخصیّت‌های م ...

توصیف قرارداد در واقع تعیین ماهیت و عنوان و نوع قرارداد می باشد و یکی از مراحل مهم در حقوق قراردادهاست.زیرا در این مرحله است که با توصیف قرارداد مقصود طرفین، قانون در حمایت از خواست طرفین، آثار مقصوده را بر ماهیت مورد نظر طرفین مترتب می کند و هریک از طرفین با برگزیدن ماهیت مورد نظر به مقصود خویش می رسند. توصیف قرارداد با توجه به اینکه یکی از مراحل بسیار ظریف و حساس در حقوق قراردادهاست،بایستی به گونه ای انجام گردد که موجب خلط مبحث با تفسیر قرارداد و تعدیل و سایر نهادهای مشابه ...

توصیف سیستم‌های حیاتی به روش‌های صوری و ریاضی انجام می‌گیرد. توصیف صوری و ریاضی مشکلات تخصصی دارند و سنگین و هزینه‌بر هستند.استفاده از دیاگرام‌ها کار را آسان می‌کنند ولی بیشتر دیاگرام‌ها دارای پایه ریاضی نیستند و در نتیجه برای توصیف سیستم‌های حیاتی نا‌مناسب‌اند. در میان نمودار‌های موجود یکی از نمودار‌های مطرح نمودار حالت است که این نمودار علاوه بر بصری-بودن دارای پایهریاضی مبتنی بر خودکار‌های با تعداد حالات محدود می‌باشند. نمودار حالت هرل یکی از روش‌های مدل‌سازی بصری می‌باشد ...

در مرزبان نامه توصیف نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند؛ معمولاً نویسنده موصوف را با مضامین شاعرانه وصف می‌کند و معانی وصفی به مضامین شعری بدل می‌گردد و با استفاده از تمثیلات، استعارات، کنایات، تشبیهات و دیگر صنایع، رشته سخن را از مسیر طبیعی خود منحرف ساخته و با تناسبی به معانی وصفی می‌کشاند. انواع توصیفات به کار رفته در این اثر شامل: توصیف گسترده که در مقابل آن توصیف فشرده وجود دارد، توصیف علمی که در مقابل آن توصیف ادبی – هنری قرار دارد و توصیف درونی که در مقابل آن توصیف بیرونی و ...

درابتدای رساله زندگی نامه مختصری ازمحمود دولت آبادی ارائه گشت، مباحثی راجع به رمان ازمحمود دولت آبادی آورده شد.در این رساله کوشش شده است تا دو چهره از دولت آبادی ارائه گردد؛ چهره ای به نام رمان نویس و چهره ای به نام نظریه پرداز رمان. چهره رمان نویس او به ویژه با رمان«ستایش انگیز» کلیدرشناخته شده است و آثار داستانی اونماینده این چهره است اماچهره نظریه پردازاو در لابلای آثار تئوریش پنهان مانده است. سخنان او درباره رمان و آنچه به موضوع این رساله مربوط است- اگرچه به اطناب- ازکت ...

گویش‌شناسی یکی از شاخه‌های عملی زبان‌شناسی است که هدف آن گردآوری گویشها و توصیف علمی آنهاست . مطالعه علمی این گویشها می‌تواند نتایج نظری و عملی بسیاری در برداشته باشد و می‌تواند ما را در راه شناخت بهتر زبان فارسی و غنی‌سازی آن کمک نماید چرا که گویشها و زبانهای محلی منبع بسیار غنی برای پژوهشهای زبانی، ادبیات ، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و تاریخی می‌باشند. در ایران گردآوری گویشها و زبانهای محلی و نیز بررسی علمی آنها می‌تواند خیلی از مشکلات واژگانی و دستوری زبان فارسی را حل ک ...

آسمان، شب و پدیده‌هایش از دیرباز نوع بشر را به شگفتی وامیداشته و این انگیزه را در او ایجاد می کرده که پی به اسرار آن و ستارگانش ببرد.در رساله‌ی حاضر به بررسی توصیف شب، پدیده‌ها و جلوه‌هایش در شعر دو شاعر قرن ششم، خاقانی شروانی و نظامی گنجوی، از لحاظ صور خیال موجود در آن پرداخته‌ایم که با توجه به اهمیت تشبیه و استعاره در این مقوله، این دو عنصر خیال انگیز شاعرانه بیشتر از موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ی بررسی نشان می دهد تنوع و انبوهی تشبیه و استعاره در اشعار هر د ...

مدل‌های هسته‌ای برای بیان طیف چرخشی مثل Interacting bonon model و یا Variable moment of inertia یک سری به صورت j(j+1) معرفی می‌نمایند که از جبر SUq(2) پیروی می‌کند، به طور مشابه با استفاده از SUq(2) می‌توان طیف انرژی را با معرفی q=eir به صورت q[J+1]q[J] نشان داد. در صورتی که q=1 باشد، همان جبر Su(2) حاصل می‌شود. لذا برای توصیف دقیق‌تر طیف انرژی استفاده از Suqp(2) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ...

در زبان های طبیعی مانند زبان فارسی, عباراتی نظیر «ابن سینا» و «سعدی» به «اسم خاص» و توصیفاتی مانند «رئیس جمهور ایران» و «نویسنده گلستان» هم به توصیف معرفه موسوم شده اند. این که آیا این گونه عبارات, در ضمن ادای جملاتی نظیر «ابن سینا نویسنده شفا است» و «رئیس جمهور ایران عاقل است», حاکی و دال بر اشیاء یا اشخاص معینی به عنوان مسمی و موصوف می باشند یا خیر از جمله مهم ترین مسائلی است که مشغولیت جدی فیلسوفان زبان و منطق در قرن بیستم بوده است. برخی مانند ماینونگ, فرگه و استراسون, کار ...
نمایه ها:
توصیف |