عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در زمان حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی است، به طوری که چنین ساختاری امکان تقسیم کارکردی، اقتصادی- اجتماعی متعادلی را در سلسله مراتب شهری و منطقه ای فراهم آورد. بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی به ویژه در نیم قرن اخیر منجر به بروز نابرابری های شهری و منطقه ای و مسائلی مانند مهاجرت های فزاینده در فضای ملی ممالک در حال توسعه شده و در نتیجه باعث از بین رفتن نظام های سنتی، کارکردهای سنتی شهرهای کوچک و منطقه ...

توسعه وامنیت دو الزام زندگی بشر امروزی هستند، که در کنار یکدیگر آسایش را برای ساکنان یک منطقه فراهم می سازند. در این میان مناطق مرزی کشور ما نیز از این دو امر مهم مستثنی نیستند. از آنجا که بخش عمده ای از توسعه ی یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه می باشد؛ بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی تعاونی های مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان خطوط مرزی می توانند نقش عمد ...

توسعه شهرهای میانی روش مناسبی برای توسعه ی منطقه ای و ایجاد تعادل اجتماعی است و می تواند به عنوان سدی در مقابله با رشد شهرهای بزرگ عمل نماید. از این رو هدف این مقاله بررسی نقش بناب به عنوان یک شهر میانی در توسعه ی منطقه ا ی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل های کمی جمعیتی و اقتصادی است. روش تحقیق از نوع «توصیفی و تحلیلی» و روش جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و ک تابخانه ای است. نتایج مدل های جمعیتی نشان می دهد که شهر بناب از انعطاف پذیری، جذب جمعیت و مهاجرپذیری بیشتری بر ...
نمایه ها:
توسعه | 
بناب | 

یکی از نقشهای مهم منابع اکولوژیکی مناطق، استفاده ی گردشگری و کارکرد طبیعت گردی این مناطق است . این منابع که به شکلهای متفاوت وجود دارند علاوه بر اشتغالزایی مادی پاسخگوی نیازهای روحی ومعنوی گردشگران در زمینه ی اکوتوریسم خواهد بود . در این مقاله با توجه به نقش و اهمیت صنعت گردشگری در جهت درآمد زایی به اثراتی که در پی ورود گردشگر به منطقه در جهت توسعه ی منطقه ای خلیج فارس حاصل خواهد شد ، پرداخته می شود. خلیج فارس به عنوان یکی از بکرترین مناطق طبیعت گردی است. به ویژه زمانیکه در ن ...