عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از جاذبه‌های گردشگری در جهان و ایران مناطق بکر طبیعی و اکوتوریستی میباشند که امروزه منبع اشتغال و کسب درآمد در زمینه فرهنگی و گردشگری به حساب میآیند. اکوتوریسم از بحثهای نو در حوزه گردشگری بوده و به عنوان یکی از انواع گردشگری شامل فعالیتهایی است که در مناطق بکر طبیعی و نیز حاشیه آن صورت میگیرد. در گونه‌های گردشگری، اکوتوریسم یکی از سازگارترین و مطلوب ترین نوع گردشگری ارزیابی می‌شود. منطقه گردشگری لاله زار در فاصله 120 کیلومتری از مرکز استان کرمان و 75 کیلومتری جنوب شرقی ش ...

صنعت گردشگری از ماهیتی پیچیده و چند بخشی برخوردار است و بخش‏های متعددی در این صنعت دخیل هستند که هر کدام به گونه‏ای متفاوت بر روی آن تاثیرگذارند. بنابراین به منظور توسعه موفق آن، شناسایی اجزا و بخش‏های مختلف موثر در سیستم گردشگری و میزان روابط و اثرات آن‏ها بر یکدیگر الزامی است. هر چه اجزای این سیستم، دقیق‏تر شناسایی شده و روابط آن‏ها عمیق‏تر تحلیل شوند معضلات توسعه مطلوب، بهتر شناسایی شده و سیاستگذاری برای رفع تنگناها موفق‏تر خواهد بود. علی‏رغم اینکه کشور جمهوری اسلامی ایر ...

گردشگری ورزشی به عنوان صنعت رایج در جهان با دو هدف تبلیغات به صورت کم هزینه و درآمدزایی و نهایتأ اشتغال زایی، یکی از منابع مهم هر جامعه ای در راستای نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی بوده که از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 65 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزشی و همچنین گردشگری استان آذربایجان شرقی تشکیل ...

امروزه توریسم یکی از مسائل مهم و موثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در حد یک مسئله مهم و جهانی قابل توجه و بررسی است. جریانهای توریستی می‌تواند جهات مختلف اقتصادی و اجتماعی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع جهانگردی نقش قابل توجهی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و در کشورهایی که با برنامه‌ریزی درست و عقلانی سعی کرده‌‌اند این صنعت را توسعه دهند سهم بالایی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده اند. از طریق صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع خد ...

این پژوهش به منظور بررسی« مقایسه نقش منطقه آزاد ارس و قشم در توسعه صنعت گردشگری» به روش توصیفی-کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق چنین بیان گردید: قابلیتهای متنوع گردشگری و زیست محیطی قشم،قرار گرفتن در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان ، از مزیت های قابل توجهی است که نمی توان به آسانی از آن گذشت . منطقه آزاد قشم با کمترین هزینه نسبت به سایر رقبا می تواند از این قابلیت ها در جذب گردشگری و رونق تجارت استفاده نمایند. جزیره قشم در نزد گردشگران و مردم عادی شناخته شده تر می باشد ...

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. اما مسلماً این کار بدون شناسایی عوامل تاثیر گذار، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در این پژوهش سعی داریم، با توجه به قابلیت های بالقوه استان کردستان در زمینه گردشگری( 1234 جاذبه که 500 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است،توانایی بالقوه در زمینه اکوت ...

گردشگری به عنوان یک فعالیت جامع و کلی می تواند به وسیله برنامه ریزی مدون که به سوی اهداف اصلی و مشخص نشانه گرفته شده است، موجبات بهبود شرایط را در منطقه مقصد فراهم آورد. دست اندر کاران برنامه ریزی و توسعه گردشگری، بایستی با توجه به شرایط هر مقصد، نسبت به توسعه گونه ای از گردشگری که بیشترین تناسب را با ویژگیهای آن مقصد دارا است تلاش نمایند. منطقه سامان که در مراحل اولیه چرخه حیات مقاصد گردشگری قرار دارد به عنوان مطالعه موردی این پژوهش خواهد بود. این پژوهش در صدد انتخاب الگوی م ...

جهانگردی پدیده ای است کهن که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج با طی مراحل تاریخی مختلف به موضوعی فنی ، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است . بخش بسیار مهمی از فعالیتهای جهانگردی در دنیا مبتنی بر یک گرایش قوی وتمایل خاص به بهره مند شدن از معنویات است که امروزه گردشگری مذهبی نام گرفته است . گردشگری مذهبی در سطح بین المللی به عنوان مفهومی مطرح است که ریشه در حفاظت از آرمانها ی توسعه پایدار دارد ایجاد اشتغال و توسعه محلی و منطقه ای از آثار مهمی است که توسعه گردشگری مذ ...

هدف از این پژوهش بررسی نگرش مردم نسبت به مشارکت، توسعه ی گردشگری و شرایط بعد از توسعه ی گردشگری شهری در مناطق شهری 7 و 10 تبریز و مقایسه ی نگرش مردم مناطق مورد مطالعه نسبت به مشارکت و توسعه ی گردشگری به منظور شناسایی هرگونه شباهت ها و تفاوت ها می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مشاهده میدانی، توزیع حضوری پرسشنامه توسط پژوهشگر در فروردین و اردیبهشت 1393 و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، به ترتی ...