عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 478

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

عوامل متعدد و بیشماری در فرآیند توسعه کشاورزی موثرند. از جمله این عوامل، آموزش و ترویج کشاورزی است . شکوفایی اقتصادی در بخش کشاورزی در گرو امکانات و کیفیت نیروی انسانی شاغل و موظف به اجرای برنامه‌های ترویجی است . در این میان مروجان کشاورزی، این مربیان ایثارگر جوامع روستایی با تحمل مصائب و مشکلات موجود به هدایت هدفها و روشهای آموزشی و ترویجی در جهت دستیابی به اهداف مشخص شده، می‌پردازند. پس باید زحمات این عزیزان را که مجریان اصلی طرحهای ترویجی می‌باشند، قدر نهاد و با ایجاد زمین ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نابرابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد. در ایران نیز به موازات گسترش اقتصاد شهری و آزاد سازی اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد در آمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدید تر شده ا ...
 
فرآیند توسعه کشاورزی یک فرآیند ساده نیست و وجود فقر روستایی و عدم سطح زیر کشت کافی باعث طولانی شدن توسعه می‌شود. با وجود مکانیزاسیون، توسعه سطح زیرکشت و آگاهی دادن به کشاورزان امکان‌پذیر شده در نتیجه فرآیند توسعه ساده‌تر و در زمان کوتاهتر انجام می‌گیرد. در دنیا چهار سطح و نوع سیستم مکانیزاسیون شامل مکانیزه با تکنولوژی قدرت انسانی، دامی مکانیک ، مکانیک با کنترل خودکار و کشاورزی دقیق وجود دارد. کشور ما ایران شاید بتوان ادعا نمود که دارای سه سیستم اول است و این خود دلیل بر عدم آ ...

منطقا هرگونه برنامه‌ریزی در جهت حصول به هدفهای تعیین شده میبایست بر روی مبانی قابل قبول موجود و یا پیش‌فرضهائی برای مسائلی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، انجام گیرد. در مورد برنامه‌ریزی برای افزایش تولیدات زراعی، دو نظر متفاوت که از مدتها قبل مطرح بوده و در تعارض باهم قرار داشت میبایست مورد بررسی جدی و نهائی قرار گرفته و به یک نظر واحد تبدیل شود تا حصول به امر برنامه‌ریزی تسهیل گردد. این دو نقطه نظر عبارت بودند از: -1 خودکفائی کامل یا حداکثر ممکن در زمینه کلیه محصولات کشاورزی ...

علی‌رغم اینکه ایران کشوری وسیع و با آب و هوای متنوع می‌باشد که امکان کشت بسیاری از محصولات را در مناطق مختلف فراهم می‌سازد، بخش کشاورزی نتوانسته به تقاضای فزاینده برای مواد غذایی پاسخ گوید و واردات محصولات کشاورزی، بویژه در سالهای کم باران به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است . این مقاله در کوشش به منظور بررسی موانع توسعه کشاورزی، این تنگناها را به سه گروه ساختاری، برنامه ریزی و سیاستگذاری تقسیم می‌نماید. در زمینه تنگناهای ساختاری مسئله کوچکی و پراکندگی قطعات در داخل مزارع ...