عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1274

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه قابل ملاحظه و مستمر افراد، محققین و دولتها در مورد مسئله پایداری زیست محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم، به نظر می رسد تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم باشد. از سوی دیگر جستجو برای یافتن شهر ایده آل یعنی آن شکلی از شهر که بتواند هم امتیازات تکنولوژیک و هم روحیه سالم زندگی روستایی را براساس ایده های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند از قرن های دور بسیار مورد توجه و یکی از دل مشغولی های مهم بسیاری از فلاسفه، مصلحان ا ...

توسعه پایدار مفهومی فراتر از حفظ محیط زیست دارد و هدف آن توسعه جامع الاطراف و استفاده بهینه از کلیه منابع با حقوق نسل های آینده می باشد با وجود تلاش های انجام شده در زمینه توسعه پایدار شهری در دهه های پایانی قرن بیستم این مسئله هنوز هم یکی از مسائلی است که ذهن بسیاری از شهرسازان و معماران و برنامه ریزان شهری را به خ ود مشغول داشته است. بنابراین با توجه به اینکه شهرها از نوعی رشد فیزیکی لجام گسیخته ی افقی و ناموزون پیروی می کنند نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار ...

در این مقاله سعی شده است مفاهیم توسعه پایدار، توسعه انسانی و سرمایه اجتماعی تشریح، و نقش اهمیت منابع انسانی در جهت گیری توسعه و اجرای برنامه های توسعه با در نظر گرفتن الگوی توسعه مبتنی بر کارآفرینی تجزیه تحلیل شود. همچنین، دیدگاه اندیشمندان کارآفرینی در زمینه کارآفرینی در سازمان های بخش دولتی مطرح شده است و ضمن ارتباط دادن مفاهیم توسعه انسانی و توسعه پایدار با کارآفرینی در دولت، برنامه های اصلاح ساختار اداری و مدیریت در برنامه سوم توسعه با در نظر گرفتن الگوی توسعه از طریق کار ...

زمانی در جهان تنها کشورهایی پیشرفته و توسعه یافته تلقی می شدند که درآمد سرانه بالایی داشتند، اما امروزه مفاهیم رشد و توسعه از یکدیگر تفکیک و مفاهیم توسعه پایدار در پی توسعه مفاهیم توسعه شکل گرفته است. محققین حوزه گردشگری نیز همگام با دیگر رشته ها مفاهیم اولیه توسعه پایدار را بر حوزه خود منطبق کرده و مفاهیم و اصول توسعه پایدار گردشگری را بسط و توسعه داده اند. گردشگری پایدار بر سه اصل اساسی استوار است: 1) حفاظت از محیط زیست 2) احترام به فرهنگ محلی و حراست از آن 3) اقتصاد پای ...

نظریه توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای مستلزم تغییر زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است که باید مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای بر مبنای چارچوب اصول توسعه پایدار فراهم گردد. وجود مشکلات ناشی از رشد شهرهای بزرگ، تراکم جمعیت و همچین مهاجرت روستائیان به این شهرها موجب توجه و تأکید برنامه ریزان به تقویت و رشد شهرهای کوچک گردید. مطالعه و بررسی های محققان در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که شهرهای کوچک یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سکونتگاهی در زمی ...

؛«توسعه پایدار»، اهداف متعددی را دنبال می کند که محدود به زمان و مکان نیستند. توسعه پایدار حالت تکاملی برنامه های توسعه است که با دیدی کل نگر و نیز با تأکید بر بینشی سیستمی سعی دارد یک رهیافت تعادل بخش را دنبال کند. تضاد میان اهداف توسعه پایدار نه تضادهای سطحی برخاسته از ترجیح های شخصی هستند، نه تضادهای صرفاً مفهومی میان اندیشه های تجریدی منطق اکولوژیکی، اقتصادی و سیاسی، و نه مسئله ای نابهنگام که به واسطه هم آمیز آگاهی زیست محیطی و رکود اقتصادی به وجود آمده باشند. با توسعه شه ...

کشور ایران دارای امکانات و ویژگی های ارزشمند در زمینه صنعت گردشگری می باشد این صنعت با بکارگیری روش هایی سعی در افزایش تعداد گردشگران در این زمینه دارد که امری کاملا منطقی و اقتصادی به نظر م یرسد .گردشگری در کشور ما طی سال های گذشته ب هعنوان یک منبع در آمدی مهم در جهت بازسازی مناطق گردشگری و توسعه این نواحی در کنار اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی مانند کسب درآمد و اشتغا لزایی و آشنایی مردم با مناطق گردشگری اهمیت و جایگاه خاصی داشته است با توجه به اینکه این صنعت بیشترین سطح درآمد ...
نمایه ها:
توسعه | 
قشم | 

ایده توسعه پایدار از دل نگرانی های زیست محیطی و نقد توسعه اقتصادی و صنعتی پدید آمد و آرمان آن حفظ منابع برای همه نسل ها در کنار رفع نیازهای نسل کنونی است. توسعه پایدار نیازمند تغییرات وسیعی در زندگی جوامع در همه سطوح است. این تغییر نیازمند مشارکت مردم و جامعه مدنی است و لازمه آن نیز آگاهی و آموزش مردم در باره توسعه پایدار است. برای ارتقا آگاهی مردم از توسعه پایدار وجود برخی زمینه های اجتماعی لازم است. هدف این پژوهش سنجش آگاهی مردم مشگین شهر درباره توسعه پایدار و عوامل اجتماعی ...

امروزه در عصر فرا صنعتی فاجعه سلامتی فیزیکی روحی و معنوی انسان و جامعه و تخریب محیط زیست چنان عمیق است که انسان عصر حاضر زندگی فرداى بشر و جانداران، گیاهان و محیط زیست را نیز تباه کرده است. و توسعه صنعتی به صورت نامتوازن انجام شده است مناسفانه رشد و توسعه صنعتی در کشورهای مختلف بدون توجه به معیارها و ارزشهای اخلاقی و بدون توجه به مسائل زیست محیطی انجام می شود. به همین دلیل است که روز به روز فضای سبز و جنگلهای بیشتری تخریب می شود. همواره مطالعه و بررسی جهان بینی و ایدئولوژی و ...