عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 410

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردشگردي در حال حاضر، درحال تبديل شدن به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان است. افزون بر اين برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم گزينه شاخص بخش گردشگردي است.كه مي تواند توان بالقوه و وي‍ژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي را به سرمايه هاي بالفعل تبديل كند. سياست توسعه پايدار توريسم، امروزه يک رويکرد عمومي است که از طريق دولت ها مورد توجه قرار گرفته است تا توريسم از لحاظ بوم شناسي در طولاني مدت قابل قبول واز لحاظ مالي خود کفاء و از نظر ديدگا ه هاي اجتماعي براي جوامع محلي مفيد باشد ...

از آن جا که پایداری در یک اکوسیستم به خصوص اکوسیستم شهری طبق اصول از پیش تعیین شده اتفاق نمی افتد، بلکه حالت پایدار و پویا در آن رخ می دهد، یا به عبارت ساده تر توسعه پایدار در یک محیط یا در یک کشور با درنظر گرفتن نیروی انسانی و منابع مالی متعلق به آن محیط یا ساختار شهری می تواند تحقق یابد، ضرورت ارزیابی این مفهوم در هر علم با حوزه تفکر و اندیشه خاص در یک قلمروی سرزمینی، امری اساسی و بایسته به نظر می رسد. از سویی دیگر، ضرورت پرداختن به این مفهوم در هر حوزه ای از گستره دانش بشر ...

از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت می‌گیرد اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی است. گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و در عین حال از پاک‌ترین صنایع عصر حاضر به شمار می‌رود که توجه ویژه دولت‌ها و کشورهای جهان را به خود جلب نموده است. افزون بر این، برنامه-ریزی توسعه پایدار گردشگری گزینه شاخص بخش گردشگری می ...

توسعه فرآیندی کمی و کیفی است که برابعاداجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیر میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیگیرد به عبارت دیگر توسعه فرآیندی است که یک جامعه را به وضعیت مناسبی ازنظر کیفیت زندگی می رساند توسعه همه جانبه ازملزومات تحقق توسعه پایدار درآن جامعه است براین اساس حفاظت مستمر و مداوم ازمحیط زیست سبب میشود ساختارسه گانه توسعه پایدار مستحکم و ایستا باشد اهمیت این موضوع تاحدی است که تضمین پایداری محیط زیست به عنوان یکی ازاهداف هشت گانه توسعه هزاره سازمان ملل متحد برش ...

توسعه پایدار فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را بر می آورند و زندگی خود را ارتقا می بخشند، بدون اینکه از منابعی که به نسلهای آینده تعلق دارد مصرف کنند. مفهوم پایداری در حوزه معماری و شهرسازی نیز در دهه های پایانی قرن بیستم از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار شد. بنابراین شایسته است با نگاهی عمیق، این مقوله حیاتی در بسترهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران، تبیین شود. توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند که لازمه بهبود و پیشرفت است و سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: ...

طی نیم قرن گذشته، محققان و نظریه پردازان دیدگاه های متفاوتی را در مورد مفهوم توسعه و نحوه تسریع آن در کشورهای گوناگون- به ویژه در کشورهای جهان سوم- ارائه داده و رهنمودهایی را نیز برای تهیه برنامه اقتصادی، اجتماعی و ... پیشنهاد کرده اند. در یک نگاه می توان توسعه اعمال یک سری تغییرات اساسی را در ساختار جامعه دانست. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیت های تولیدی، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره های آن در جامعه می گردد پس می توان بیان نمود: توسعه مفهومی است کیفی! واژه توسعه پایدار برای ...

در دهه های اخیر نظریات نوینی همچون برنامه ریزی ملی و منطقه ای و پایداری و توسعه پایدار مطرح شده اند. این نظریات در ابتدای امر در پی پاسخ به ناملایمات زیست محیطی بیان شد و پیرو حفاظت از محیط زیست تحت بیانیه هایی که غالبا در مجامع بین المللی صادر شده بود عمل می کردند. پس از گذشت چندی متوجه این امر شدند که مشکل دنیای امروز در گرو حل مسائل زیست محیطی نیست و مسائل اجتماعی و اقتصادی هم نیاز به بررسی دارد. در نتیجه رویکردهای اجتماعی، اقتصادی نیز در سطر اهداف آنها واقع شد. در عصر حاض ...

مفهوم توسعه پایدار مبین توسعه ای است متعادل و همه سونگر و عدالت محور توسعه پایدار نشانگر فرآیندی است که در طی آن باید پایداری اتفاق بیفتد و پایداری مجموعه ای از وضعیت هاست که درطول زمان باید دوام داشتهب اشد شهر ها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات تبدیل به نقاط کانونی پایداری شده اند با وجود این، بسیاری از شهر ها با مصرف بیش از حد، منابع موجود در اطراف خود را از بین می برند بنابراین امروزه انگاره پایداری در شهر ها بهطور جدی مطرح شده است و ارائه تعاریف گونا ...

توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری طی دهه های اخیر به تدریج به پارادایم (الگواره) نوین و مسلطی در ادبیات نظری و عملی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. توسعه پایدار شهری، توسعه ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از این رو مفهوم پایداری در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت شهری از آنجایی مهم می نماید که وابستگی متقابل میان مدیریت شهری و توسعه اجتناب پذیر است. در این پژوهش روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخ ...