عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه به عنوان یکی از متداول ترین موضوعات جوامع امروزی طی نیم قرن اخیر توجه دولتمردان، سیاستمداران و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. توسعه منطقه ای در کنار توسعه یکپارچه ملی جهت استفاده از قابلیت ها و امکانات مناطق و استفاده بهینه از آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. حرکت جوامع به سوی تکامل محتاج بررسی، مطالعه و شناخت وضع موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. دوگانگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف هر سرزمین پدیده شایع جوامع توسعه‌نیافته است. برای تخصیص اعتبارا ...

توزیع فضایی نامتعادل جمعیت، مهاجرت های بی رویه به سمت کلانشهرها و عدم تعادل در توزیع امکانات و فرصت های اقتصادی در سطح مناطق منجر به تمرکز روی ایده شهرهای میانی به عنوان یکی از رویکردهای موثر برنامه ریزی منطقه ای شده است. شهرهایی که می توانند در نظام شهری با توانایی جذب جمعیت و فعالیت از تمرکز جلوگیری نمایند و به تعادل در سطح منطقه کمک نمایند. هدف این تحقیق، بررسی و شناخت قابلیت ها، ویژگی ها و نقش شهرهای میانی استان تهران در توسعه ی فضایی و جایگاه آنها در نظام سلسله مراتب ...

آینده پژوهی و پیش بینی شرایط بر اساس امکانات و تسهیلات موجود برای آینده هر جامعه ای اثر گذار است. فنآوری پیشرفته و مدرن، مبنای پیشرفت اقتصاد ملی است. تاثیر فنآوری های پیشرفته به صورت عملی، در همه وجوه زندگی از مدت ها پیش با برنامه ریزی ها و گام های دقیق تعیین شده است؛ نتیجه این برنامه ریزی ها، نیاز به ایجاد مراکز رشد، پارک های فنآوری و شهرک های فناوری در مناطق مختلف است. هدف اصلی از تاسیس پارک های فناوری، ارتقای علمی و فناوری منطقه با استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه ها، صنایع ...

آینده‌نگاری منطقه‌ای، نوعی از آینده‌نگاری است که با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمرو جغرافیایی زیرملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین جهت تحقق آینده مطلوب عملیاتی می‌گردد. منطقه مورد نظر می‌تواند به عنوان یک منطقه مستقل دارای دولت فدرال و یا پهنه‌ای همگن با ویژگی‌های مشترک، میان چند کشور باشد. یک عامل مهم در موفقیت آینده‌نگاری منطقه‌ای بهره‌بردن همزمان از فرصت هویت محلی در سطح زیرملی و اهرم سیاسی در سطح ملی و فراملی می‌باشد. آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از مناطق دارای ویژگی‌ ...

در طول تاریخ آنچه موجب برداشتن گام‌های بلند، به سوی کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسان‌ها شده، برگرفته از اندیشه‌ای تکامل یافته یعنی خلاقیت بوده است. خلاقیت در تمام ابعاد زندگی انسان نقشی اساسی داشته و آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. چنانکه شهرها نیز که محل پیوند نیروهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... بوده، در بروز خلاقیت جایگاهی ویژه پیدا می‌کنند که این موجب پیشی گرفتن و در پی آن توسعه شهرها و به تبع آن توسعه مناطق نسبت به یکدیگر خواهد بود. توسعه منطقه‌ای از ط ...

هدف از این تحقیق تعیین تعریف آموزش نیروی انسانی و نقش آن در توسعه منطقه ای و ارزیابی سطح نهاد های آموزشی و آموزش نیروی انسانی در ناحیه مورد مطالعه و همچنین راهکارهای واقع بینانه ای در جهت سطح ارتقاءسطح آموزش و توسعه نیروی انسانی در شهرستان بویر احمد می باشد با توجه به اینکه فرضیات تحقیق عامل اصلی توسعه نیافتگی شهرستان بویر احمد رافقدان توسعه نیروی انسانی و عدم ارتقاء زیرساخت های آموزشی بیان نموده است لذا برای اثبات فرضیات تحقیق با استفاده از کتب مقالات و اسناد؛نوشته ها در خص ...

با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی و فعالیت می کنند، اهمیت مناطق ساحلی برای توسعه منطقه ای و ملی هر کشوری بسیار بالا است. سواحل شمالی ایران، در کنار دریای مازندران از این مقوله مستثنی نیستند. استان مازندران دارای ساحل دریایی طولانی است که نه تنها توسط ساکنین آن استان بلکه ساکنین استان های دور و نزدیک، به ویژه استان تهران مورد استفاده قرار می گیرد. انواع استفاده ها به صورت فردی و جمعی تقریباً در طول فصل های سال، و به ویژه در فصل تابستان، تا کنون با ...

تاسیس مناطق آزاد تجاری به واسطه ی وضع قوانین و ضوابط ساده تر در مقایسه با سرزمین اصلی، با هدف جذب سرمایه گذاریهای خارجی، تسهیل صادرات و انتقال فناوری از اواخر دهه شصت در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. جزیره ی کیش در سال 1368 به عنوان اولین منطقه ی آزاد تجاری – صنعتی انتخاب شد. در کنار کارکرد تجاری - صنعتی، جزیره ی کیش به دلیل پیشینه ی خود قبل از انقلاب از نظر گردشگری نیز اهمیت یافت. عملکرد جزیره ی کیش به عنوان یک منطقه ی آزاد و مقصد گردشگری تا کنون توجه صاحب نظران را به خود ...

بخش مهمی ازپهنه سرزمینی وقابلیتهای محیطی وکشاورزی در مناطق روستایی می باشد ولی استفاده های محدودی از این مناطق وقابلیتها می شود . در صورت وجود بر نامه ریزی صحیح در اداره وتوزیع خدمات به مناطق ومراکز روستایی می توان از قابلیتهای این پهنه سرزمینی وسیع استفاده کرد . تحقیق حاضر براساس دیدگاه توسعه یکپارچه منطقه ای ، وطبق آیین نامه ساماندهی سکونتگاههای روستایی براساس آستانه جمعیتی وشعاع کارکردی خدمات ، سعی در مکان یابی مراکز رشد(روستاشهری ) در منطقه روستایی بستان آباد دارد .از ...