عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی بوده و هدف اصلی آن بررسی کمیت و کیفیت توسعه فیزیکی شهردیواندره و مراحل گسترش شهر به همراه تفسیر و تحولات و مکان‌یابی بهینه توسعه این شهر می‌باشد.جهت رسیدن به این امر در مرحله اول به بررسی روند توسعه شهر دیواندره از سال 1335 تا 1385 و عوامل موثر در این توسعه مانند: موقعیت میان راهی، توسعه اقتصادی، انقلاب وجنگ، طرح‌های توسعه شهری، درنتیجه افزایش جمعیت و مهاجرتهای شدید روستایی پرداخته شده است. در این مرحله توسعه شهر با ...

یکی از ویژگی‌های مهم فرایند شهرنشینی در ایران، گسترش سریع فیزیکی و بدون برنامهء شهرهای آن است. در50 سال گذشته جمعیت شهری در کشورهای رو به رشد 7 برابر شده و انتظار می‌رود در 20 سال آینده به حدود دو برابر افزایش یابد. در ایران در طی 40 سال گذشته جمعیت شهری کشور 6/2 برابر شده است. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونیهای را پذیرفتند. این دگرگونیها به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها به صورتی نا متعادل و ناهماهنگ بوده است. در حال حاضر یکی از مشکلات تمامی شه ...

یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران امروز، بررسی و تحلیل رشد و توسعه کالبدی- فضایی شهر و شهرنشینی است. در ایجاد، شکل‌گیری و گسترش فیزیکی شهرها و تغییرات ساختار اجتماعی- فضایی آن‌ها عوامل زیادی تأثیرگذار است که این عوامل می‌تواند در مقیاس محلی- منطقه ای- ملی و فراملی بر میزان و کیفیت رشد و گسترش شهری موثر باشد.. شهر کوچک اندام قیدار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز امکانات و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات، مرکزیت سیاسی، توسعه فعالیت‌های آموزشی، ...

شهر‌نشینی و توسعه فضایی- کالبدی شهرها متاثر از توزیع وسامان‌یابی فضایی جمعیت و انواع مکانیسم‌های طبیعی(اقلیم- خاک- مورفولوژی) انسانی(جمعیت- اقتصاد- فرهنگ- سیاست و…)، درعرصه زندگی بشری بعنوان ویژگی جهانی از قرن18 میلادی روند تکامل را طی کرده و در قرن بیستم شدت یافت، همچنان در قرن بیست و یکم میلادی نیز شاهد کره مسکونی شهرنشینی با بیش از 62 درصد جمعیت خواهیم بود. هدف پژوهش حاضر درصدد سنجش الگوی توسعه- فضایی کالبدی شهرمریوان و بررسی نقش عوامل مورفولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر اس ...

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژ ی های توسعه برون نگر با تأکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، رشد رفاه اقتصادی مناطق و سپس منافع ملی است. شهرهایی که تحت تأثیر عواملی به مانند مناطق آزاد شکل ...

کلانشهرهای ایران در طول دو دهه اخیر شاهد توسعه فیزیکی قابل توجهی بوده است، که عمدتا بخاطر جاذبه های اقتصادی و اجتماعی آنها می باشد. هدف از این تحقیق کشف ویژگیهای رشد شهری شهر تبریز در گذشته و پیش بینی آن برای دهه های آینده می باشد تا بتوانیم از آن بعنوان زمینه ای برای برنامه ریزی شهری استفاده کنیم . مدل رشد شهری Sleuth برای داده های تاریخی تولید شده از تصاویر ماهواره ای Landsat TM8 سالهای 1993-2016در سه مرحله کالیبره شد. و ضرایب رشد تولید شده توسط مدل، با استفاده از برنامه ا ...

استان قم از سال 1375 به استان تبدیل شده است. با عنایت به ویژگی های جغرافیایی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی و ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، می تواند تا حد زیادی بر روند توسعه اقتصادی این استان موثر باشد، در این تحقیق تلاش شده است که تأثیرات ارتقاء مکانی استان با توجه به مولفه هایی، همچون وجود مکان های مذهبی، موقعیت کویری، چهار راه ارتباطی وهم جواری با استان های صنعتی کشور (استان تهران، اصفهان و مرکزی) بر روند توسعه اقتصادی استان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق توصیفی- تح ...

توسعه فیزیکی شهر فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده‌های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم‌های شهری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. مهم‌ترین مشکل در مورد پراکندگی و رشد نااندیشه شهرها، فقدان نقشه و برنامه‌ای مدون و اصولی برای توسعه شهر است. مهم‌ترین مسائلی که رشد بی رویه و افقی شهرها به وجود می‌آورد، عبارت ا ...

یکی از ویژگی اصلی روند شهر نشینی در ایران گسترش فیزیکی شتابان شهرها است. این تغییرات که به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها خود را نشان داده، به نحوی نا موزون بوده است که پیامد های آن نظیر حاشیه نشینی، از بین رفتن اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، گسستگی فیزیکی بافت ها، فقدان امکان پاسخ گویی به برخی از خدمات و کاربری ها و مشکلات زیست محیطی و غیره میباشد. این توسعه نا موزون و روند بورس بازی و مهاجرت های روستا شهری باعث رشد و گسترش محلات فقیر نشین در حاشیه شهرها شده اس ...