عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 384

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان «میراث فرهنگی در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، در پی مطالعه و فهم معانی پنهان یا آشکار موجود در سیاست‌های فرهنگی مربوط به میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی، بررسی ویژگی‌های آن و ارائه‌ی نگاهی بدیع در این زمینه است. برای رسیدن به این هدف قوانین، آیین نامه‌ها و مصوبات موجود در این حوزه، مورد تحلیل قرارگرفته‌است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده‌است. بر اساس یافته‌های پژوهش به یک سنخ-شناسی (4دوره) از سیاست‌های فرهنگی جمهوری ا ...

هدف بررسی اهداف و مبانی تربیت فرهنگی به عنوان رکن توسعه پایدار وروش تحقیق اسنادی - تحلیلی براساس قرآنمعتبرترین منبع فکری وفرهنگی مکتب اسلام است.فرهنگ با واژه عربی الثقافت در قرآن وارد نشده وبا واژه های ص بغه اللهو تعلیم وتربیت بکار رفته است. یافته ها نشان داد: اولا هدف تربیت فرهنگی پرستش الله وقرب الهی است وثانیا درآیات زیادیبر تربیت فرهنگی در ابعاد فردی(کسب معرفت ، تزکیه نفس ، دستیابی به یقین ، وفای به عهد ،احسان ، ادب وخوش لحنی ،ایثار در راه خدا ، اخلاص، خوب شنیدن ،دقت در ک ...
نمایه ها:
قرآن | 

هدف تحقیق بررسی چگونگی همبستگی و همخوانی بین میزان توسعه فرهنگی و میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی بوده است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی و ارتباط معناداری میان میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی و میزان توسعه فرهنگی وجود دارد و 95 درصد از افزایش در میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی به وسیله افزایش در میزان توسعه فرهنگی تبیین می‌گردد. یعنی اینکه کشورهایی که دارای سطح بالایی از توسعه فرهنگی می‌باشد. از کتابخانه‌ها ...

هر جامعه‌ای که قصد دارد توسعه یابد، الزاما باید تلاش کند حتی‌المقدور "فرهنگ عامه" خود را با آن همراه و هماهنگ سازد، عناصر فرهنگی مختلف و متضاد با توسعه را تضعیف یا نابود کند و عناصر فرهنگی موافق و موید توسعه را ترویج و تقویت نماید. چنین اقدامی، گامی مهم در پیشبرد توسعه فرهنگی هر کشور است ، ولی برای چنین اقدام مهمی، اولین گام، شناخت ، "عناصر توسعه‌ای" و "عناصر توسعه‌ای" فرهنگ عامه است . ...
نمایه ها:

گردشگری دینی به عنوان یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی، دارای وظایف و کارکردهای مثبت و منفی در جامعه می باشد. بازاریابی روانی، آرامش روح، لذت بردن از فضای معنوی، مشاهده جلوه های مختلف آداب و رسوم زیارتی، محصولات معنوی، تمایلات (عرفانی – روحانی)، جلای جان، خیر و برکت، جلوگیری از هر گونه تنش سیاسی، اجتماعی، صلح پایدار، زدودن تصویر نامناسب و غیرواقعی، پرهیز از بیگانه گرایی و احساس حقارت، کشف منابع و منافع، تحول اقتصادی و بازرگانی، کسب درآمد سرشار، اشتغال زایی، شناخت فرهنگ معنوی، احیای ...

مقاله حاضر، قصد دارد ضمن نمایان ساختن اهمیت استفاده از اینترنت در جهت توسعه فرهنگی، برخی از مزایا و محدودیت های این فن آوری نوین و نیز ملزومات اصلی برای ایجاد ارتباط در محیط اینترنت را نظیر نقش زبان و شاهره های اطلاعاتی مورد بحث و بررسی قرار دهد. علاوه بر این، پژوهشی آماری مبتنی بر بررسی میزان حضورکلید واژه های ‏‎‎‏«فرهنگ و ایران» در عناوین سایت های وب صورت گرفته است. این پژوهش، در واقع سایت های بازیابی شده درباره فرهنگ ایران را از دو جنبه زبان و وابستگی به کشورهای مختلف تجزی ...

فرهنگ به معنای آفریده‌های ذهن یک ملت که هویت او را تشکیل می‌دهند. عناصر سازنده‌ای نیز باید با فرهنگ هماهنگ عمل کنند مانند جهان‌بینی. ملتهای قدیمی در تبدیل توسعه اقتصادی با مشکلاتی روبرو است که کشورهای یک بعدی با آن روبرو نیستند. توسعه ایجاد تعادل بیتن بخشهای مختلف جهان اجتماعی انسانهاست و عدم تعادل باعث ایجاد بحران می‌شود توسعه تلاشی است برای متعادل کردن سطح رشد یک جامعه. دوران امیرکبیر در ایران مصارف بود با شروع انقلاب "فی‌جی" که آغاز دوران مدرن در ژاپن است و ...
نمایه ها:
توسعه | 
ژاپن | 
فرهنگ | 

این پایان نامه در پی بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی و حفاظت از محیط زیست استان بوشهر می باشد ...

دستیابی به اهداف "توسعه اقتصادی" و نهایتا استقلال اقتصادی (سیاسی) کشور، لزوم "توسعه فرهنگی" را نمایان کرده است . این مهم نیز بدون "برنامه‌ریزی دقیق" و ایجاد "مدیریت " صحیح امکان‌پذیر نیست . بر این اساس ، محققان این پژوهش به بررسی مسئله حساس و پیچیده مدیریت امور فرهنگی" پرداخته‌اند. جلد اول این تحقیق به ارائه طرح تفصیلی "و شرح چگونگی" ماهیت و روش تحقیق" اختصاص دارد. جلد دوم، به بررسی "شناخت خصیصه‌های مطلوب مدیران فرهنگی، پرداخته و بر اساس هدفهای خاص تحقیق (بررسی شرح وظایف فردی ...