عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان «میراث فرهنگی در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، در پی مطالعه و فهم معانی پنهان یا آشکار موجود در سیاست‌های فرهنگی مربوط به میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی، بررسی ویژگی‌های آن و ارائه‌ی نگاهی بدیع در این زمینه است. برای رسیدن به این هدف قوانین، آیین نامه‌ها و مصوبات موجود در این حوزه، مورد تحلیل قرارگرفته‌است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده‌است. بر اساس یافته‌های پژوهش به یک سنخ-شناسی (4دوره) از سیاست‌های فرهنگی جمهوری ا ...

مقوله فرهنگ از مهمترین مسایل موثر بر توسعه در جوامع انسانی است و بدون فرهنگ امکان ادامه زیست جوامع بشری وجود نخواهد داشت. اصطلاح توسعه فرهنگی در سالهای اخیر رایج شده و مباحث مربوط به آن از یک دهه پیش شکل گرفته است. توسعه فرهنگی می‌تواند به تضادی که میان سنّت و مدرنیته، میان مکان‌ها و سکونتگاه‌ها وجود دارد، پایان بخشد. برنامه‌ریزی فرهنگی منابع فرهنگی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. هدف این پژوهش شناسایی، تبیین و تحلیل فرآیند توسعه مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم در بُعد فرهنگی ...

توسعه ی گردشگری، اثرات مختلف اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی بر مقصدهای گردشگری دارد. جوامع محلی مهم ترین ذینفعان توسعه گردشگری به شمار می آیند لذا نوع نگرش و دیدگاه آنان به اثرات توسعه گردشگری در مقصد از عوامل تعیین کننده در برنامه ریزی و موفقیت توسعه گردشگری مقصد خواهد بود.لذا در این پژوهش به دنبال آن هستیم که اثرات اجتماعی فرهنگی ناشی از توسعه ی گردشگری بر روی ساکنین شهرستان بابلسر را ارزیابی نماییم. برای این منظور و با استفاده از پیشینه ی تحقیق، ابتدا ابعاد و مولفه ه ...

توسعه فرهنگی فرایندی است که طی آن با تغییراتی در حوزه ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش ها، کنش های خاصی که مناسب توسعه است در افراد جامعه پدید می آید که تحقق این امر منوط به مشارکت مردم در فعالیت های فرهنگی است که با احداث اماکن فرهنگی و هنری و ایجاد نمایشگاه های کالاهای فرهنگی و جشنواره های مختلف فرهنگی، این هدف جامعه عمل می پوشد. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه‌ی وضعیت توسعه فرهنگی و سرمایه فرهنگی ساکنان شهرجدیدپرند و رباط کریم صورت گرفته است. روش بررسی تلفیقی از روش های کتا ...
نمایه ها:
شهر | 

توسعه و مدیریت روستایی از اهمیت ویژه ای در کشورهای در حال توسعه، به مانند ایران، برخوردار است. دهیاران به عنوان مسئول دهیاری ها و چهره جدید مدیریت روستایی در ایران، نقش بسیار مهمی در توسعه و مدیریت روستاهای کشور ایفا می کنند. با توجه به گستردگی شهرستان تالش (واقع در استان گیلان) و تعداد روستاهای آن در مقیاس استانی و تنوع روستاها در محدوده های ساحلی، جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی از لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو و نقش مدیریت روستایی که از ابتدای دهه 80 در روس ...

این مطالعه، پژوهشی تاریخی در فرآیند توسعه ی ایران طی دوره ی حکومت پهلوی(57-1304) است و به تبیین نقش متغیرهای فرهنگی و نابرابری در نتایج جامع حاصل از این فرآیند توسعه ی 53 ساله می پردازد. این پژوهش در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است: دلایل ناکامی مشی توسعه ای حکومت پهلوی چه بود و چرا علیرغم برخی پیشرفت های اقتصادی و عمرانی، با پاسخی منفی از سوی جامعه رو به رو شد؟ فرضیه ی این پژوهش در پاسخ به این سوال مبتنی بر نقش اساسی عوامل فرهنگی و انواع نابرابری در ارزیابی فرآیند توسعه ...

توسعه روستایی پایدار فرایندی پویا ومداوم است که همه ابعاد زندگی روستائیان اعم از اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،اکولوژیکی ودر نهایت کالبدی فبزیکی را در ارتباط با هم وبه صورت یکپارچه دربرمی گیرد ، بنابراین در فرایند توسعه روستایی پایدار ،شناخت ودرک صحیح از شرایط اوضاع مناطق روستایی، امکانات ومحدودیت ها وظرفیت های موجود وارائه راهکارهای لازم برای تحقق توسعه روستائی ضروری است . این تحقیق با روش توصیفی –تحلیلی ،اکتشافی وبا نگاه سیستمی ابعاد مختلف محیط طبیعی، اقتصادی واج ...

هدف از این تحقیق تحلیل نقش برنامه های درسی علوم تربیتی در توسعه ملی(توسعه و پیشرفت علمی، توسعه نیروی انسانی و توسعه فرهنگی) از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور (گروه علوم تربیتی ) بوده است . جامعه آماری در این تحقیق ،کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نورکه در سه وضعیت استخدامی( رسمی قطعی،رسمی آزمایشی و پیمانی) که براساس آمار کارگزینی سازمان مرکزی 100 نفر اعلام گردید . دراین پژوهش نمونه برابر با جامعه آماری است و نمونه گیری صورت نگرفت و تعداد 80 نفر پرسشنامه ارسال شده ...

شهرستان مراغه با ویژگی خاص اکو موزه باغ شهر، شهر موزه تاریخی استعداد عظیم شکفتن را داشته و با دارا بودن عناصر کامل منشور توسعه پایدار (تاریخ – طبیعت – انسان) می تواند با غنی سازی انرژی های نهفته و مشارکت عمومی و تدابیر علمی و اصولی و مدیریت قوی شهری وهمگام کردن سازمانهای توسعه شهری از جمله میراث فرهنگی وشهرداری بایکدیگر،گامهای بلندی را به سوی توسعه فضای شهر برداشته و عظمت دیرینه آن را بازهم به آن برگرداند.برج‌ها و گنبدهاي تاريخي مراغه بناهاي يادبود و آرامگاهي بوده و شامل برج ...