عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 547

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش سریع جمعیت در قرن اخیر توسعه فیزیکی شهرها را به همراه داشته و کشور ایران نیز از آن بی بهره نبوده است، بطوریکه بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن کشور در سال 1390جمعیت شهرنشین بیش از 74/1 درصد جامعه را تشکیل می دهد. با افزایش جمعیت شهرنشین، شهر ها به سرعت تغییرات و دگرگونیهایی را پذیرفتند یکی از این دگرگونیها رشد فیزیکی شهر ها به صورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است، یکی از پیامدهای گسترش فیزیکی شهر افزایش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیراشهری که باعث مشکلاتی همچ ...

فرایند توسعه شهرها و شکل و الگوی توسعه آن همواره یکی از مهم ترین موضوعات پیشِ روی پژوهشگران مسائل شهری بوده است. شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هر دوره زمانی در شکل گیری بافتهای شهری موثر بوده است. سیاست تامین مسکن کم درآمدها که در دهه 90-80 مطرح شده است ، به نظر می رسد بدون توجه به ظرفیت های توسعه از درون، باعث توسعه بیرونی و گسسته شهرهای موجود گردیده است. لذا سیاستهای توسعه شهری بایستى به این نکته که افزایش محدوده شهرها هزینه هاى سنگین و گاه تبعات جبران ناپذ ...

زمین در شهرها همواره به عنوان مهمترین عنصر در توسعه شهر و به عنوان منبع قدرت، زمینه بحث ها و مناقشات بسیاری بوده است. از این جهت، مدیریت زمین مهمترین بخش از مدیریت شهری بوده و تاثیر بسیاری بر توسعه شهری دارد. اهمیت زمین و مدیریت آن در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت بی رویه به شهرها، که تقاضا برای زمین شهری را به شدت افزایش داده است دو چندان می‌شود. در کشور ایران نیز افزایش تقاضا برای زمین شهری در چند دهه اخیر موجب افزایش شدید قیمت و نیز گسترش ناموزون ش ...

از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم مشارکت با نگرشی نو به موضوعی کلیدی در برنامه های توسعه، خصوصاً برنامه‌های توسعه شهری بدل شده است. از مهم‌ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری می‌توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، استفاده بهینه از منابع و امکانات عمومی و خصوصی اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره‌گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، شناخت عوامل موثر بر این امر ضروری است. مشارکت د ...

مدلسازی پروسه های مکانی همواره یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در علوم مختلف بوده است. تاکنون، تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه صورت پذیرفته و مدلهای متفاوتی گسترش یافته اند. در این میان مدلهای Geosimulation به دلیل ساختار پایین به بالا و توانایی مدلسازی تغییرات کلی بر اساس بررسی تعامل بین اجزای کوچک سیستم، مورد توجه بیشتری واقع شده است. در این میان اتوماتای سلولی یکی از قدرتمندترین و در عین حال پرکاربردترین مدل در زمینه های مختلفی نظیر تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی، توسعه ...

رشد روزافزون شهرنشینی، پیامدهای عدیده ای از جمله کاهش منابع طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک ، افول پارک ها و فضاهای باز را برای شهر و شهرنشینان ارمغان آورده است، از این رو، در جهت رفع معضلات حادث شده، تفکر توسعه پایدار و به دنبال آن، رویکردهایی چون رشد هوشمند، در راستای خلق فضاهای مطلوب شهری و رسیدن به حداکثر کیفیت‌های شهری، حفظ حیات و هویت شهرها را، دارند، ظهور پیدا کردند. اصفهان همانند سایر کلانشهرهای ایران، با توجه به رشد جمعیت و گسترش فضایی و کالبدی در دهه های اخیر، از گزند ...

توسعه شهری یکی از سریع‌ترین و مخرب‌ترین عوامل نابودی تنوع‌زیستی در چند دهه اخیر شناخته شده است. گنجشک‌سانان شاخص‌های مناسبی جهت بررسی سلامت اکوسیستم‌ها به شمار می‌روند بنابراین در بسیاری از مطالعات به عنوان گونه‌های هدف مطرح هستند. هدف از این تحقیق بررسی جامعه پرندگان رودکناری در تغییرات کاربری‌های مختلف در طول رودخانه زیارت گرگان است. به-این منظور جامعه پرندگان و متغیرهای زیستگاهی موثر بر آن‌ها در شش تیمار مناطق طبیعی، روستایی، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، منطقه شهری با فاصله 2 ...

شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری یکی ازشهرهای میانی است که در پنج دهه اخیر در ابعاد کمی وکیفی تحولات بی سابقه ای را تجربه نموده است. این پژوهش به شناسایی عوامل اثرگذار و مکانیزم تکوین وتوسعه شهر طی دهه های اخیر می پردازد . اطلاعات این پایان نامه به صورت اسنادی و تحلیلی از منابع کتابخانه ای ،آمارنامه ها و مطالعات میدانی از طریق ادارات و مصاحبه بدست آمده و جنبه پزوهشی–‌ میدانی دارد، درتولید برخی اطلاعات و نقشه ها از نرم افزار ARCGIS استفاده شده است . نتایج این پایان نامه ...

چکيده : توسعه پايدار يکي‌ از نظريات مطرح در ساليان اخير در جهت حل مشکلات شهرها مي‌باشد که تاکيد آن بر پاسخگويي به نيازهاي جوامع انساني‌ در حد ظرفيت‌هاي محيط و بدون کاهش سرمايه‌هاي طبيعي براي نسلهاي آتي است. در ايران عليرغم اينکه فعاليت هاي قابل توجهي‌ در سالهاي اخير در جهت تکميل ادبيات نظري اين مبحث صورت گرفته است، فقدان توجه به مقوله بکارگيري شاخص‌هاي مناسب براي ارزيابي توسعه پايدار شهري و همچنين عدم توجه به شناسايي مدل‌ها و روش هاي ارزيابي پايداري شهري کاملا مشهود مي‌باشد. ...