عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش‌های مختلف، تحقیق و پژوهش صورت گیرد تا باشد راه حل‌های برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از راه کارهای علمی و پژوهش ارایه گردد. این تحقیق به هدف دریافت نقش رادیوهای برون‌مرزی در توسعه سیاسی افغانستان تدوین گردیده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه، نظریات و افکار قشرنخبه و فعال جامعه افغانستان(دانشجویان) نسبت به تأثیرگذاری رادیوهای مورد بررسی در توسعه سیاسی این کشور می‌باشد. نتیج ...

امپراطوری عثمانی با سابقه 629 سال حکومت یکی از قدرت های جهانی و بزرگ در اروپا مطرح وبیشتر با کشورهای اروپایی به تقابل و جنگ پرداخته است این قدرت در طول قرن 19 به دلیل ضفعف نظامی و عقب ماندگی اقتصادی تضعیف شد و با لقب مرد بیماراروپا برای رهایی از این وضع ،اصلاحات زیادی انجام گرفت سلاطین، وزرا و روشنفکران به دنبال نجات این امپراطوری بودند در جنگ جهانی اول به شدت تضعیف واز هم پاشید. گروهی از وطن پرستان از جمله کمال پاشا به دنبال ایجاد یک کشور جدید بر پایه زبان ترک و ناسیو نالیسم ...

موانع‌توسعه سیاسی افغانستان موضوعی بحث انگیز و پیچیده‌ای‌است. این‌موانع ناشی از:معضل مواد مخدر، وضعیت زنان، مشکلات مرزی پشتونستان، فقر و فساد سیاسی و اداری و مشکلات فرهنگی و نارسائی رسانه‌ها، عدم امنیت جانی و روحی، ارزش‌های افراطی گری مذهبی و معضل تاریخی و ناتمام تضاد قومیت‌ها است . بنحویکه این گروه‌های قومی نه براساس عقلانیت بلکه براساس«احساس و ارزش‌های درونی شده خود» رفتار می‌کنند (براساس نظریه تفهمی ماکس وبر) .از اینرو مشکلات کشور را باید در درون ساختار و کارکرد ضعیف و گس ...

دغدغة پژوهش حاضرپاسخ به این پرسش می‌باشد که چه رابطه‌ای بین توسعه سیاسی و تحزب در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ پاسخ احتمالی (فرضیه) که به این پرسش داده شد نیز عبارت است از اینکه: به نظر می‌رسد توسعه سیاسی و تحزب از مفاهیمی هستند که لازم و ملزوم یکدیگر قلمداد شده و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. و از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران توسعه سیاسی به معنای واقعی محقق نشده است، احزاب سیاسی نیز نمی‌توانند به شکل عمیق و ریشه‌دار در جامعه بروز و حضور یابند و از طرفی این ناکارآمدی، توس ...

پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی نخبگان سیاسی ابزاری بر فرآیند توسعه سیاسی ایران طی سال‌های 1357ـ1332 بر مبنای نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای به عنوان چارچوب نظری می‌باشد؛ در این نظریه شرایط محیطی ـ خانوادگی، در رشد شخصیت فرد حائز اهمیت تلقی شده است. عدم رفع نیاز‌ها و سرکوبی آن‌ها در کودکی، سبب شکل‌گیری شخصیتی روان‌رَنجور در بزرگسالی شده که تنها به رفع نیاز‌های «خودِآرمانی‌اش» به‌نحوی افراطی روی می‌آورد. به واقع همان‌گونه که هورنای بیان داشته، هر فردی با ی ...
نمایه ها:

در جهان امروز، توسعه برای هر کشوری یک هدف است و توسعه سیاسی به معنای «افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه»، یکی از مهمترین جنبه‌های توسعه به شمار می‌آید. در پژوهش حاضر، در پی پاسخ به این سوال هستیم که افکار عمومی در روند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، از چه جایگاهی برخوردار است؟ افکار عمومی به این معنا که «عموم مردم در مورد مسائل مهم جامعه خود چگونه می‌اندیشند؟»، یکی از تأثیرگذارتری ...

توسعه در ابعاد مختلف آن اعم از سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و انسانی با هدف تعالی و پیشرفت و بهروزی جامعه وحکومت از آرمان ها و مطلوب های هر ملت و دولت است. آنچه که در این مقال به آن پرداخته شده،بیان توسعه سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه ای در چارچوب نظریه بحران می‌باشد. بر طبق این نظریه هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه سیاسی می بایست هر یک از بحران های ششگانه ی هویت،یکپارچگی،مشارکت،مشروعیت،نفوذ و توزیع را حل کرده و با موفقیت از آن عبور کند. از این رو در این رساله ضمن تبیین مفهوم توسعه ...

علی (ع)می فرماید: به راستی برای مردم از داشتن فرمانروایی چه نیکوی و چه بد کار گزیر و چاره ای نیست در مورد عملکرد دولت ها در چند دهه اخیر پس از انقلاب نظرات و انتقادات زیادی وجود دارد و هر کدام از صاحب نظران در حوزه های مختلف سعی در ارزریابی دولت ها از روایای مختلف هستند که شاید نتوان تعریف جامعی از هر دولت ارائه داد. آنچه در اینجا مورد بحث است بررسی عملکرد سیاسی،اقتصادی دولت هاشمی و خاتمی با توجه به فعالیت های هر کدام و بازتاب آن در جامعه است که در این راستا علاوه بر استفا ...

عملکرد آیت ا... هاشمی رفسجانی در دوران ریاست جمهوری (دوران موسوم به سازندگی)، بارها و بارها توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما این پژوهش بر آن است که اندیشه سیاسی ایشان را مورد واکاوی قرار دهد. از آن جهت که آیت ا... هاشمی رفسنجانی شخصیتی پراگماتیسم (عملگرا) هستند، بنابراین برای واکاوی اندیشه سیاسی ایشان نمی توان بی توجه به عملکردشان بخصوص در دوران تصدی پست ریاست جمهوری در سال های 1368-1376 بود. این پژوهش پس ارائه تعریفی جامع از سیاست، مفاهیمی چون ولایت فقیه، ...