عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله می‌خواهد نشان دهد که فرهنگ سیاسی سنتی کره و ایران، به ویژه نگرش فرمانروایان و مردم به شیوهء ادارهء کشور و نگرش مردم نسبت به نقش خود در سیاست ، هنوز هم مانع توسعهء سیاسی نظامهای این دو کشور محسوب می‌شود. توسعهء سیاسی را ما به مفهوم گسترش مشارکت نهادینه توام با رقابت گرفته‌ایم. این مفهوم از توسعهء سیاسی با برقرارکردن دموکراسی به شیوهء غربی مطابقت دارد. به این ترتیب توسعهء سیاسی عبارت است از گسترش مشارکت همگانی برای پاسخ گفتن به نیازهای مربوط به -1 توسعهء اقتصادی. -2 و ...
نمایه ها:
سنت | 
کره | 
ایران | 
سیاست | 

برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش‌های مختلف، تحقیق و پژوهش صورت گیرد تا باشد راه حل‌های برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از راه کارهای علمی و پژوهش ارایه گردد. این تحقیق به هدف دریافت نقش رادیوهای برون‌مرزی در توسعه سیاسی افغانستان تدوین گردیده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه، نظریات و افکار قشرنخبه و فعال جامعه افغانستان(دانشجویان) نسبت به تأثیرگذاری رادیوهای مورد بررسی در توسعه سیاسی این کشور می‌باشد. نتیج ...

مباحث مربوط به توسعه سیاسی چند دهه ای است که محور کانونی مباحث نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی بوده است . اما هیچگاه از سطح تئوریک فراتر نرفته و در سطح انتزاعی باقی مانده است در حالی که جامعه ایران نیازمند یک استراتژیک مشخص در زمینه توسعه سیاسی می باشد . این استراتژی باید از سیر عینی جامعه ایران و جهان استنتاج شود و صرفا بر مبنای آرمانشهر طراحی نگردد بلکه واقعیت های جامعه را نیز در نظر گیرد . دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور به منظور دستیابی به اجماع نظر بین صاحبنظران ، ...
نمایه ها:

در این کارگاه با حضور صاحب نظران سیاسی به بحث دموکراسی پرداخته می شود بطور مختصر بحث بر سر این است که نباید برای رسیدن به دموکراسی عجولانه عمل کرد. این یک تکلیف و آرمان سیاسی است که بایستی طی صدها سال اتفاق می افتاد. ایران در این مدت اصلاً روی دموکراسی به خود ندیده و امکانات ساختاری و تاریخی محدودی وجود داشته است، در همین یکصد سال گذشته بود که شاهد روزهای بسوی دموکراسی بدلیل سلطه گروههای سنتی بوده ایم. بنظر می رسد در نتیجه اصلاحاتی که در دوره پهلوی اتفاق افتاد، در مجموع دو ی ...

راهبردها و سیاستهای تدوین شده برای بالا بردن توان ضریب اشتغال در راستای مبارزه علیه بیکاری بعد از انقلاب اسلامی و همچنین در سایه برنامه های اول و دوم و سوم توسعه کشور، شکاف بین عرضه و تقاضای موجود را نه تنها تامین ننموده است بلکه هر روز به ابعاد این شکاف اضافه می گردد .مسئله این است که موضوع اشتغال بعد از انقلاب اسلامی همواره یک مسئله سیاسی محسوب می شده است و شیوه برخورد با آن تابع اقتضاهای سیاسی و امنیتی و بحرانهای سیاسی بوده است. بنابراین بیکاری بعنوان یک میانجی و حلقه واسط ...

امروزه بحث توسعه سیاسی از مباحث عمده جامعه ماست . با نگاهی با تاریخ معاصر در می‌یابیم با آنکه بحث توسعه سیاسی و به عبارتی ساخت مدرن نظام سیاسی از دوره مشروطه به این طرف همیشه مطرح بوده اما هنوز جامعه ما نتوانسته به سطوح بالای توسعه یافتگی سیاسی برسد. منظور از سطوح بالای توسعه یافتگی، نهادینه شدن مشارکت و رقابت سیاسی است . از آنجائیکه احزاب نقش مهمی در توسعه سیاسی دارند، بررسی احزاب خصوصا بررسی فرهنگ سیاسی آنان اهمیت زیادی می‌یابد چرا که رقابت سیاسی، فرهنگ سیاسی خاصی را می‌طلب ...

علی (ع)می فرماید: به راستی برای مردم از داشتن فرمانروایی چه نیکوی و چه بد کار گزیر و چاره ای نیست در مورد عملکرد دولت ها در چند دهه اخیر پس از انقلاب نظرات و انتقادات زیادی وجود دارد و هر کدام از صاحب نظران در حوزه های مختلف سعی در ارزریابی دولت ها از روایای مختلف هستند که شاید نتوان تعریف جامعی از هر دولت ارائه داد. آنچه در اینجا مورد بحث است بررسی عملکرد سیاسی،اقتصادی دولت هاشمی و خاتمی با توجه به فعالیت های هر کدام و بازتاب آن در جامعه است که در این راستا علاوه بر استفا ...

عملکرد آیت ا... هاشمی رفسجانی در دوران ریاست جمهوری (دوران موسوم به سازندگی)، بارها و بارها توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما این پژوهش بر آن است که اندیشه سیاسی ایشان را مورد واکاوی قرار دهد. از آن جهت که آیت ا... هاشمی رفسنجانی شخصیتی پراگماتیسم (عملگرا) هستند، بنابراین برای واکاوی اندیشه سیاسی ایشان نمی توان بی توجه به عملکردشان بخصوص در دوران تصدی پست ریاست جمهوری در سال های 1368-1376 بود. این پژوهش پس ارائه تعریفی جامع از سیاست، مفاهیمی چون ولایت فقیه، ...

تجربه سیاسی سالهای اخیر در ایران نشان می دهد که در حقیقت توسعه سیاسی چیزی جز گسترش دمکراسی نیست . ایران در طی قرن گذشته در مسیر پرپیچ و خم و پر فراز و نشیب دمکراسی راه پیموده و برخی از دستاوردهای نسبی حاصل کرده اما از جهات مهمی با توجه به شاخصهای دمکراسی ، توسعه نیافته است. تحولات اخیر ایران از انتخابات سال 1376 به وضوح نشان می دهد که توسل به مفهوم رایج دمکراسی راه حل نهایی بسیاری از معضلات تاریخی توسعه سیاسی ایران است . با توجه به شرایط حاضر که در آستانه انتخابات دوره ششم مج ...
نمایه ها:
مفهوم | 
شاخص |