عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه سازمانی به عنوان نیاز سازمان‌های امروز در تعریف تلاشی برنامه‌ریزی شده با هدف افزایش اثربخشی و سلامت سازمان است. پیشرفت راهبردهای توسعه سازمانی از طریق مداخلات طرح‌ریزی شده در فرآیندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری و با بهره‌گیری از توانایی‌ها و ویژگی‌های افراد انجام می‌گیرد. بدین ترتیب نحوه مداخله مناسب در سازمان و بهره‌گیری صحیح از نیروی انسانی مساله اساسی و حیاتی برای سازمان‌های امروزی خواهد بود. نیروی انسانی همواره نقشی کلیدی در طراحی، پیش‌برد و اجرای راهبر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسي نقش واسطه ای جو سازمانی در رابطه مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دنا در سال تحصیلی 92-1391(217 نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 140 نفر مي باشد که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه جو سازماني (سوسمن و دیپ، 1989)، مدیریت مشارکتی(فیضی، 2007) و توسعه سازمانی (ف ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت ذهن منابع انساني بر بالندگی سازماني، از طريق متغير واسط فرهنگ سازماني است. بر اين اساس کارمندان اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و با احتساب جامعه آماری140 نفر، تعداد 100 نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی می‌باشد. همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه (با تعيين روايي و پايايي) ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت زمان با توانمندسازی و توسعه سازمانی مدیران مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به تعداد ۱۲۲ نفر است که از بین آن ها ۹۷ نفر به عنوان نمونه با روش طبقه ای- تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه مدیریت زمان کارول و کافمن (۱۹۹۹)، توانمند سازی سازمانی اوورتون (۲۰۰۷) و توسعه سازمانی لاک و کرافورد (۲۰۰۰) به عنوان ...

سازمان های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی و توسعه ی کشور ها دارد. این پژوهش با هدف اولویت بندی برنامه های مدیریت تحول در سازمان های کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران انجام شد. از اهداف دیگر این پژوهش می توان به سنجش میزان آگاهی و استفاده مدیران از برنامه های تحول سازمانی اشاره کرد.روش انجام این پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران سازمان های کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران بودند که نمونه ای 196 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب گردید. البته د ...

پژوهش حاضر تحت عنوان آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل ویس بورد : مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در محدوده زمانی سال 1390 صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مشکلات این سازمان بوده است. اغلب، تحول سازمانی از طریق «مداخله» انجام می‌شود. مداخله شامل فعالیت‌هایی است که مستلزم همکاری یک تسهیل کننده مجرب و اعضای مؤثر سازمان می‌باشد. بیشتر مداخله‌های سازمانی شامل مراحل زیر است: 1- جمع آوری داده‌ها 2- آسیب شناسی 3- بازخورد سازمانی 4- برنامه‌های عملی 5- اجرا ...

موفقيت در محيط رقابتي کسب و کار امروز در گرو کسب مزيت رقابتي پايدار است. يکي از وجوه اين فضاي به شدت رقابتي، رشد روزافزون تکنولوژي است که سازمان‌ها جهت حرکت و پيشروي در اين فضا، مستلزم به کارگيري نوآوري و خلاقيت هستند. از اين رو، سازمان‌ها به ايجاد فضاهاي کارآفرينانه روی آورده‌اند. جهت ايجاد فضايي کارآفرينانه، کارکنان مي‌بايست به دنبال شناسايي و ايجاد فرصت‌ها باشند و بعد از ارزيابي اين فرصت‌ها به بهره‌برداري از آنها بپردازند. براي اين کار مي‌بايست افراد داراي استقلال نسبي باش ...

كارآفريني سازمانی فرایندی است که از طریق آن سازمان ها متوجه فرصت ها می شوند و محيط سازمانی مناسبي ايجاد می كند كه در جهت تربيت و توسعه كارآفرينان بوده و حامي نوآوري ها وايده هاي كارآفرينان باشد. در كليه مدل هاي مفهومي كارآفريني سازماني كه به وسيله محققين طراحی شده اند، استراتژی سازمانی، فرهنگ کارآفرینانه سازمانی، ساختار سازمانی، حمايت سازمانی و منابع سازمانی به عنوان عوامل اصلي پيشبرنده های كارآفريني سازماني مطرح شده است و نیز کارآفرینی سازمانی را از طریق پنج ويژگي اساسي گر ...

چكيده: سازمان‌های تولیدی برای ادامه،بقاء و ارتقاء بهره وروی خود در برابر تحولات و تهدیدات گسترده و مداوم محیط، نیاز به سازگاری و هماهنگی با محیط دارند. كارآفريني به عنوان عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و در مركز رقابت بين‌المللي، شركت‌هاي كارآفرينانه هستند كه لبه تيز رقابتي آن‌ها معطوف به انعطاف سازمانی و راهبرد تغيير مستمر در فرآيندها، محصولات و طرح‌هاست. این پژوهش پایه‌هاي تئوری مطالعه كارآفريني درون سازماني را برحسب بررسی اجمالی مفهوم کارآفرینی ...