عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با گسترش روزافزون مهاجرت های روستایی، کاهش درآمد خانوارهای روستایی و افول کشاورزی، نیازی روزافزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی، در نواحی روستایی احساس می شود تا در راستای توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان از معیشت پایدار که بهبود کیفیت زندگی و رضایت مندی روستاییان را به همراه دارد، فراهم شود. از سوی دیگر، برنامه ریزی توسعه روستایی نیازمند فرآیند ارزیابی و بازنگری در حوزه اندیشه انتقادی توسعه روستایی است تا امکان بهترین راهکارهای مداخله در نو ...

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟ در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی – اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری را روشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها به ویژه محرومترین آنها معرفی کرده اند. مطالعات انجام ...

توسعه روستایی عامل بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنان در روند کلی توسعه یک کشور است و این خودکفایی جزو برنامه های کارآفرینی است. از اهداف کارآفرینی، توسعه پایدار روستایی است و در این رابطه پرداختن به صنایع روستایی، صنایع تبدیلی و صنعت گردشگری (توریسم) و ایجاد مشاغلی نظیر فرش بافی و صنایع دستی و یا تولیدات اولیه خانگی در روستاها بسیار مفید است که سبب کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها می شود. در این بین کشورهایی چون مالزی، چین، هند و امریکا سرمایه گذار ...

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد و فرصت‌ها‌ی اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می‌کند. از اینرو هدف از مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی توسعه روستایی با توجه به وضعیت بخش کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی شهرستان ازنا صورت گرفته است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده که با استفاده از جمع آوری آمار و اط ...

توسعه و مدیریت روستایی از اهمیت ویژه ای در کشورهای در حال توسعه، به مانند ایران، برخوردار است. دهیاران به عنوان مسئول دهیاری ها و چهره جدید مدیریت روستایی در ایران، نقش بسیار مهمی در توسعه و مدیریت روستاهای کشور ایفا می کنند. با توجه به گستردگی شهرستان تالش (واقع در استان گیلان) و تعداد روستاهای آن در مقیاس استانی و تنوع روستاها در محدوده های ساحلی، جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی از لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو و نقش مدیریت روستایی که از ابتدای دهه 80 در روس ...

در دو دهه گذشته توجه تازه ای به نقش شهر ها در توسعه نواحي روستایی و پايداري اين سكونتگاهها شده است. همچنین بر نقش مثبتی که آنها می توانند در الگوی سکونتگاهی مناسب در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بازی کنند تاکید شده است. مراكز شهري مي توانند نقش مهمي درتوسعه نواحي روستايي اطراف و جوامع كشاورز آن ايفا نمايند. ادبيات موجود، يافته ها و مشاهدات نشان مي دهند كه مراكز شهري نقش هاي مهمي (بازار نزديك براي توليدات كشاورزان، مكاني براي ايجاد فرصتهاي شغلي كوچك، مركزي براي توليد خدمات ...

با در نظر گرفتن اینکه حدود 5/31 درصد (22 میلیون نفر) از جمعیت کشورمان در روستاها زندگی می کنند و نظر به اینکه بانک کشاورزی عمده ترین تامین کننده منابع اعتباری روستاییان است پس به راحتی می توان به نقش بانک کشاورزی در توسعه روستایی که بستر اولیه و عمده توسعه ملی است پی برد. در این تحقیق برای بررسی نقش اعتبارات شعب روستایی بانک کشاورزی استان قزوین در توسعه روستایی در سال های 1375 و 1385 ابتدا با استفاده از 46 شاخص سطح توسعه بخش های تحت پوشش و 24 شاخص سطح توسعه روستاهای تحت پوشش ...

درچند دهه اخیردرراستای مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی،شیوه های برنامه ریزی نیز بارویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید برشاخص هایی همچون سنجش سرمایه اجتماعی، پایداری،انعطاف پذیری و مشارکتی بودن شکل گرفت.یکی ازمهمترین دیدگاه های توسعه که درقالب مفاهیم مطرح شده شکل گرفته است«توسعه همه جانبه روستایی» می باشد. با توجه به مباحث مطرح شده، این رساله با انتخاب بخش محروم پشت آب به عنوان مطالعه موردی به بررسی روابط بین مشارکت(سرمایه اجتماعی) وتوسعه روستایی می پردازد. در این راس ...

بخش تعاونی همگام با بخش دولتی و خصوصی اقتصاد ملی کشور را شکل می‌دهند شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی یکی از اجتماعات مردمی داوطلبانه با همیاری مردم و سرمایه‌های مالی آن-ها جهت استفاده از ظرفیت‌های محیطی و حرکت برای رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی نقش شرکت‌های تعاونی تولیدی در توسعه اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی شهرستان‌های فارسان و کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش "توصیفی - تحلیلی " می‌باشد. جامعه آم ...