عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه‌ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می‌باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می‌گردد. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه‌های اسلام می تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه‌ الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشت ...

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز‌های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده‌اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنها است و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابر ...

هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی و مولفه های آن در بین کودکان مراکز پیش دبستانی عادی و هوشمند بود. روش تحقیق: در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل کلیه کودکان مراکز پیش دبستانی هوشمند و عادی منطقه 1 و 2 شهر تهران (1392) بود. نمونه آماری متشکل از 60 نفر کودک پیش دبستانی هوشمند و 60 نفر کودک پیش دبستانی عادی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه مهارت اجتماعی الیوت و گرشام (1999) استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از آزم ...

در انجام این پژوهش دریافتیم که از یک سو تأکید قرآن کریم بر موضوعاتی همچون ؛ فطرت انسانی، تکامل و آزادی،‌ نوآوری را به یکی از ملزومات زندگی آدمی مبدل ساخته است و از سویی دیگر تحقق بخشیدن به اصول و مبانی قرآنی همچون قاعده نفی سبیل، اصل عزتمندی مومنان، اصل وجوب مقابله با تجاوزکاران و... مستلزم بذل تلاشی وافر در جهت تسریع روند نوآوری‌ها ست. شایان ذکر است، مفهوم « نوآوری » در اندیشه قرآنی دارای شرایط و ضوابطی است که نوآوران ملزم به اجرای آن می‌باشند. در این راستا استخراج نگرش قرآ ...