عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی توسعه تولید چند باسه به معنای انتخاب بهترین استراتژی از لحاظ نوع، ظرفیت، زمان و مکان برای سرمایه‌گذاری و ساخت واحد‌های نیروگاهی جدید در بازه زمانی طرح می‌باشد. در محیط تجدید ساختار شده سیستم قدرت شرکت‌های تولیدی برای ماکزیمم کردن سود خود با یکدیگر رقابت کرده و طرح‌های پیشنهادی خود را به ISO ارائه می‌کنند.ISO نیز با ارزیابی طرح‌های ارائه شده، قادر به رد یا قبول آن‌ها می‌باشد. به دلیل اهمیت مسئله برنامه-ریزی توسعه تولید در برنامه‌ریزی سیستم قدرت، تا‌کنون از جنبه‌های ...

امروزه با گسترش صنایع و افزایش مصرف‌کنندگان الکتریسیته، نیاز به تولید توان الکتریکی روز به روز افزایش می‌یابد. با گذشت زمان میزان این تقاضا بیشتر شده و نیاز به یک برنامه‌ریزی توسعه تولید توان بصورت بهینه بیشتر می‌شود. پس از آنکه کارشناسان، بار الکتریکی مورد نیاز سیستم قدرت را برای یک افق دراز مدت برنامه‌ریزی با مطالعه بر میزان رشد آن در سال‌های گذشته تخمین ‌زدند، با توجه به سیاست‌ها و خط مشی‌های دولتی و بودجه‌ی ملی طرح بهینه‌ی تولید این مقدار توان مورد نیاز سیستم قدرت تعیین م ...

برنامه‌ریزی توسعه نیروگاه‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی توسعه شبکه است. این برنامه‌ریزی معمولا برای مدت زمان حدود 10 الی 30 سال انجام می‌شود و دارای پیچیدگی‌های فوق العاده زیادی می‌باشد. همین موضوع ایجاب می‌کند که برای حل آن از برخی ساده‌سازی‌ها استفاده شود. یکی از گزینه‌هایی که برای توسعه نیروگاه‌ها مطرح است، نیروگاه‌های آبی می‌باشند که به دلیل احتیاج نداشتن به سوخت در بین نیروگاه‌ها جایگاه ویژه‌‌ای دارند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نیروگاه‌های آبی مطرح است، تع ...

به دلیل افزایش بار مصرفی در یک سیستم قدرت که ناشی از توسعه تکنولوژی، افزایش جمعیت، ورود مصرف کنندگان جدید و نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی می باشد، لازم است با احداث مناسب خطوط جدید، شبکه انتقال توسعه یابد تا این شبکه جوابگوی بار پیش بینی شده آینده باشد. به این مطالعات، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال(TEP) گفته می شود. به دلیل سرمایه گذاری بسیار زیاد مورد نیاز در بخش برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال، یافتن بهترین طرح توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور تدوین چنین طرح ت ...

یکی از مسائل مهم در برنامه‌ریزی توسعه انتقال چگونگی اعمال عدم‌قطعیت‌ها، می‌باشد. پس از تجدید ساختار در صنعت برق، عدم‌قطعیت‌های غیرتصادفی نیز به برنامه‌ریزی توسعه انتقال اضافه گردیدند. ازجمله تاثیرگذارترین عدم‌قطعیت‌های شکل گرفته در این محیط، چگونگی توسعه تولید می-باشد. با وارد شدن اهداف بازارگرا در برنامه‌ریزی توسعه انتقال، اهمیت درنظرگرفتن این نوع از عدم-قطعیت بالاتر رفته است. در این پایان‌نامه به مدلسازی عدم‌قطعیت توسعه تولید در برنامه‌ریزی توسعه انتقال پرداخته شده است. از ...

برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید اولین گام در برنامه‌ریزی سیستم قدرت است که به منظور برنامه‌ریزی احداث انواع واحدهای تولید توان در یک بازه‌ی بلند مدت، با هدف حداقل کردن هزینه‌ی مسأله انجام می‌گیرد. با گسترش روزافزون مصرف برق و توسعه‌ی صنعتی، برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی سیستم تولید توان بیش از پیش مورد نیاز است. در این میان، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر با توجه به مزیت-های قابل توجه آن روز به روز در حال افزایش است، که استفاده از نیروگاه‌های بادی با توجه به امکان تولید توان در حجم با ...

در توسعه بلند مدت شبکه قدرت در محیط بازار برق، بنگاه‌های تولید با چالش دسترسی به شبکه انتقال مواجه خواهند شد. در چنین فضایی تولیدکنندگان بدون حصول اطمینان از وضعیت شبکه انتقال حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نخواهند بود. به این ترتیب هر تولیدکننده در تصمیم‌سازی خود در توسعه تولید، وضعیت شبکه انتقال و ظرفیت قابل بهره‌برداری در افق برنامه‌ریزی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این رساله، به برنامه‌ریزی هم‌زمان توسعه تولید و شبکه انتقال به صورت هم‌گام در محیط‌های تجدیدساختار شده و ...

معمولاً در سیستمهای قدرت الکتریکی با گذشت زمان، بار شبکه افزایش پیدا می‌کند و بهره‌برداران شبکه باید راهکارهای مناسبی را برای مواجهه با چنین شرایطی در نظر بگیرند. در این راستا، برنامه‌ریزی توسعه شبکه به عنوان راهکار ارائه می‌گردد. برنامه‌ریزی توسعه تولید یک برنامه‌ریزی بهینه‌سازی است که محل، ظرفیت، زمان نصب و نوع نیروگاه‌های جدید را تعیین می‌کند. در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال نیز تعیین می‌شود که چه خطوطی و به چه تعداد و در چه زمان‌هایی باید نصب شوند تا سیستم بتواند جوابگ ...

هدف از حل مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP)، تعیین طرح توسعه تولید با کم‌ترین هزینه است، به گونه‌ای که بتواند تقاضای بار پیش‌بینی شده را در عین برآوردن معیارهای قابلیت‌اطمینان و قیود فنی و اقتصادی مختلف تأمین نماید. مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید به صورت یک مسأله بهینه‌سازی گسسته، غیرخطی و مقید به مجموعه‌ای از قیود مدل می‌شود. در این پایان‌نامه، با صرف‌نظر کردن از هزینه آلودگی و بازنشستگی واحدهای تولیدی، تابع هدف به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تعمیرات و بهر ...