عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متاسفانه تجربه دهه های 1950 و 1960 ،هنگامی که تعداد بسیاری از کشورهای جهان سوم در مجموع به هدفهای رشد سازمان ملل دست یافتند ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر باقی ماند،نشان داد که نواقص بسیاری در این تعریف محدود توسعه وجودارد،سروصدای زیادی در مورد کنارگذاشتن تولید ناخالص ملی از طرف تعداد فزاینده ای از اقتصاددانان و تصمیمگیران سیاسی برخاست و حمله های مستقیم علیه فقر مطلق گسترده،توزیع ناعادلانه ی درآمدها و بیکاری فزاینده شدت گرفت.به طور خلاصه در خلال دهه ی ...
نمایه ها:
توزیع | 
رشد | 

جهانی شدن اقتصاد امروزه در بردارنده فرصتها و چالش های عمده برای کشورها و بنگاههای اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تاثیر قرارداده و این بحث نیز مورد توجه قرارگرفته است که توسعه اقتصادی امروزه ماهیت برونزا دارد و در خلاء شکل نمی گیرد که به نظر واقعیتی پذیرفته شده است. امروزه بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسائی فرصتها و چالش های آن به خوبی از شرایط آن در جهت تق ...

اشتغال زنان ایرانی در سالهای اخیر به دلایل مختلف حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. از سوی دیگر مشکلات اشتغال که به صورت عام در کشور ایران وجود دارد ، در مورد زنان حادتر می شود و مسئله اشتغال زنان را در آینده نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت. علیرغم اینکه زنان ایرانی مطابق تحقیقات انجام شده بیشتر تمایل به مشاغل دولتی دارند ولی وضعیت خاص بازار کار در ایران و سیاست کاهش تصدی گری دولت باعث شده است که رویکرد کارآفرینی زنان بیشتر از گذشته مطرح شود. در این مقاله ابتدا در مورد کارآ ...

گلخانه بخش محدودی از فضاست که در آن کلیه عوامل محیطی قابل کنترل بوده و برای کشتهای متراکم و تولید محصول خارج از فصل و یا خارج از محیط طبیعی گیاه احداث می گردد. عوامل و شرایط مساعد طبیعی و اقلیمی، افزایش تولید در واحد سطح و افزایش درآمد واشتغال زایی از دلایل عمده توسعه و گسترش کشت گلهای زینتی به صورت گلخانه ای در شهرستان دزفول و به ویژه دهستان قبله ای می باشد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه وضعیت اقتصادی اجتماعی بهره برداران گلکار و غیرگلکار در دهستان قبله ای است که به تولید گل و ...

صنعت پرورش گل یکی از مهمترین منابع ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی برای تعدادی از کشورهای دنیاست که از شرایط اقلیمی مناسبی برای پرورش انواع گل و گیاهان زینتی برخوردارند. موضوع پزوهش حاضر ارزیابی تاثیرات خوشه صنعتی بر توسعه منطقه ای ( نمونه موردی: خوشه گل و گیاه شهرستان محلات ) است. ضرورت انجام این پژوهش؛ نقش صنعت گل و گیاه به ویژه از منظر توسعه خوشه ای و به عنوان یک فعالیت اقتصادی و نیز یک عامل کلیدی در جهت رشد و توسعه برای مناطقی است که پتانسیل ها و زمینه های چنین فعالیتی را د ...

امروزه کشورما وارد دوره آشنایی و اهمیت دادن به کارافرینی شده است که بسیاری ازکشورهای پیشرفته آن را سپری کرده اند بطوریکه روند توسعه اقتصادی دراین کشورها بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارافرینی است باتوجه به ویژگی بارزکارافرینان که همان فرصت شناسی و شکارفرصتهاست و نظر به اینکه اقتصادامروز همواره درمعرض تغییرات سریع است لازم است کارافرینان برای کشف فرصت ها همواره درمعرض اطلاعات مختلف صنعتی کشاورزی و خدماتی قرارگیرند امروزه فناوریهای نانو اطلاعات و بیوتکنولوژی درکشور ...
 
افزایش بی رویه جمعیت در شهرهای جهان ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت باعث ایجاد پدیده اسکان غیر رسمی شده که این پدیده معضلات کالبدی اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در این شهرها بوجود آورده است این پدیده در شهرهای ایران نیز باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده که یکی از نمونه های آن شهر بندری چابهار می باشد. این شهر به علت موقعیت خاص استراتژیکی و تجاری خود توانسته باعث جذب جمعیت زیادی از نقاط مختلف کشور و شهرها و روستاهای استان باشد. اما ساکنان روستاها به دلیل وضعیت نامناسب قتصادی خود توان ...