عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه در ابتدا به معنای رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولیدناخالص ملی و باعث بهبود سطح زندگی بهتر مردم محروم می‌گردید. هدف تئوری‌های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته بود. در چنین شرایطی دولت نماینده اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر آنها محسوب می‌شد. اما به‌تدریج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌های گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراکننده آن دستخوش تحول شد. به‌ویژه اینکه مشخص شد نبودِ ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم رشد اقتصادی ...

کشور ايران به جهت قرار گيري بر روي کمربند بياباني نيمکره شمالي، آب و هواي خشک و بياباني بر قسمت هاي زيادي از آن مستولي است. به دليل همين موقعيت جغرافيايي ريزش هاي جوي در حيات و زندگي انساني و جانوري آن نقش بسيار مهمي دارد و با توجه به اين که منابع رطوبتي کشور در خارج از آن قرار دارد و اين ريزش هاي جوي از سالي به سال ديگر نوسان دارند نقش سامانه هاي باران زا پررنگ تر مي شود. يکي از مکانيسم هاي مهمي که باعث ايجاد ناپايداري و تراکم مي شود چرخندها مي باشد. به همين جهت شناخت مراکز ...

طی دو دهه گذشته نگرش به نقش توسعه صنعت در روستاها بخاطر تأثیرعمیق آن در ساخت اقتصادی و اجتماعی روستایی، باعث شده که این فرآیند به عنوان مبنایی برای توسعه روستایی مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. استقرار صنعت به معنای وسیع کلمه در مناطق روستایی ، تأثیرات ملی و منطقه ای برجای می گذارد . پژوهش حاضر ، به منظور بررسی نقش واحدهای صنعتی – تولیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی دهستان کمبل سلیمان از بخش مرکزی شهرستان چابهار، بر پایه روش تحقیق توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته اس ...

در عصر حاضر گردشگری به یکی از مهم ترین مباحث در محافل علمی و آکادمیک جهان تبدیل شده است. ارزیابی وضعیت حاضر بخصوص در نواحی روستایی، باعث توسعه روستایی در ابعاد مختلف می شود. بنابراین استفاده بهینه از شاخص ها در زمینه توسعه گردشگری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه روستایی داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که گردشگری روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی در روستای تازه کند سفلی چه میزان تأثیرگذار بوده است؟ بدین منظور، پژوهش حا ...

توجه مجدد به رشد اقتصادی، اقتصاد سیاسی و توزیع درآمد باعث رونق شاخه ای از علم اقتصاد به نام علم اقتصادِ نابرابری درآمد در محافل علمی شده است. در این راستا بررسی تاثیرات منابع مختلف درآمدی بر نابرابری با استفاده از تجزیه شاخص های توزیع درآمد توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته و بسته به چگونگی برخورد آنها با جنبه های متنوع و متفاوت نابرابری درآمد، شاخصها و روشهای متنوعی ابداع و استفاده شده است. در این میان شکستن نابرابری درآمدی به منابع تشکیل دهنده آن و باز شناخ ...

دریاچه ارومیه بزگترین آبگیر دائمی موجود در غرب آسیا و بیستمین دریاچه بزرگ جهان است که از جهات مختلف دارای اهمیت می‌باشد. طی سالیان اخیر، این دریاچه با افت بحرانی تراز آب مواجه شده که این مسئله کاهش مساحت دریاچه و افزایش شوری آبِ آن را بدنبال داشته است. با بروز این بحران زیست‌محیطی باید منتظر وقوع انواع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در منطقه بود. از همین‌رو این تحقیق با هدف بررسی تأثیر روند کاهش آب دریاچه ارومیه بر توسعه اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی شهرستان ارومیه ...

گلخانه بخش محدودی از فضاست که در آن کلیه عوامل محیطی قابل کنترل بوده و برای کشتهای متراکم و تولید محصول خارج از فصل و یا خارج از محیط طبیعی گیاه احداث می گردد. عوامل و شرایط مساعد طبیعی و اقلیمی، افزایش تولید در واحد سطح و افزایش درآمد واشتغال زایی از دلایل عمده توسعه و گسترش کشت گلهای زینتی به صورت گلخانه ای در شهرستان دزفول و به ویژه دهستان قبله ای می باشد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه وضعیت اقتصادی اجتماعی بهره برداران گلکار و غیرگلکار در دهستان قبله ای است که به تولید گل و ...

این مطالعه، پژوهشی تاریخی در فرآیند توسعه ی ایران طی دوره ی حکومت پهلوی(57-1304) است و به تبیین نقش متغیرهای فرهنگی و نابرابری در نتایج جامع حاصل از این فرآیند توسعه ی 53 ساله می پردازد. این پژوهش در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است: دلایل ناکامی مشی توسعه ای حکومت پهلوی چه بود و چرا علیرغم برخی پیشرفت های اقتصادی و عمرانی، با پاسخی منفی از سوی جامعه رو به رو شد؟ فرضیه ی این پژوهش در پاسخ به این سوال مبتنی بر نقش اساسی عوامل فرهنگی و انواع نابرابری در ارزیابی فرآیند توسعه ...

شهرستان زابل از نظر اقلیم خشک کویری با کم‌ترین نزولات آسمانی همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده و بحران خشکسالی در سال‌های اخیر، این شهرستان را بیشتر از گذشته با این معضل درگیر نموده است. کمبود آب یکی از تنگناهای توسعه اقتصادی شهرستان زابل می‌باشد و هرگونه مساعدت در بهبود وضعیت این عامل، می‌تواند گامی در جهت توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق روستایی باشد یکی از عوامل ضروری برای بهبود این وضعیت توسعه کشت گلخانه‌ای به شمار می‌آید. در این راستا توسعه این نوع کشت با موانع و مشکلات متع ...