عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه و مدیریت روستایی از اهمیت ویژه ای در کشورهای در حال توسعه، به مانند ایران، برخوردار است. دهیاران به عنوان مسئول دهیاری ها و چهره جدید مدیریت روستایی در ایران، نقش بسیار مهمی در توسعه و مدیریت روستاهای کشور ایفا می کنند. با توجه به گستردگی شهرستان تالش (واقع در استان گیلان) و تعداد روستاهای آن در مقیاس استانی و تنوع روستاها در محدوده های ساحلی، جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی از لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو و نقش مدیریت روستایی که از ابتدای دهه 80 در روس ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین توسعه و نابرابری های اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران پرداخته است. برای سنجش میزان توسعه یافتگی روستاها از 30 شاخص استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین روستاهای منطقه مورد مطالعه، از نظر میزان توسعه یافتگی تفاوت عمده ای وجود دارد. به طوری که از 160 روستا، 8 روستا توسعه یافته، 46 روستا در حال توسعه و 106 روستا توسعه نیافته می باشند. برای سنجش نابرابری های اجتماعی شامل، نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و نابرابری رفاه 200 خانوار از 4 ر ...

شهرستان مراغه با ویژگی خاص اکو موزه باغ شهر، شهر موزه تاریخی استعداد عظیم شکفتن را داشته و با دارا بودن عناصر کامل منشور توسعه پایدار (تاریخ – طبیعت – انسان) می تواند با غنی سازی انرژی های نهفته و مشارکت عمومی و تدابیر علمی و اصولی و مدیریت قوی شهری وهمگام کردن سازمانهای توسعه شهری از جمله میراث فرهنگی وشهرداری بایکدیگر،گامهای بلندی را به سوی توسعه فضای شهر برداشته و عظمت دیرینه آن را بازهم به آن برگرداند.برج‌ها و گنبدهاي تاريخي مراغه بناهاي يادبود و آرامگاهي بوده و شامل برج ...

فنيل كتونوري شايعترين اختلال در متابوليسم اسيدهاي آمينه مي باشد که فراواني آن درجمعيت ايراني يك نفر در هر 3627 تولد تخمين زده شده است. از آنجا كه نوزادان مبتلا بلافاصله بعد از تولد هيچ گونه علامت باليني نشان نمي دهند، اولين گام در درمان بيماري، غربالگري وتشخيص بموقع مي باشد.این مطالعه با هدف تعیین سطح مهارت‌های تکامل فردی - اجتماعی کودکان 1 تا 4 ساله مبتلا به فنیل‌کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد انجام شده است. این مطالعه به روش مقطعی تحلیلی (مورد-شاهدی) بر روی 40 کودک 1 ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تجارب تعاملی و رشد روانی-اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان بود. جامعه‌ی آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی که در فهرست دانشجویان استعداد درخشان قرار داشتند و نمونه پژوهش شامل 210 دانشجوی دوره‌ی کارشناسی (124دختر، 86پسر) که در سال تحصیلی 90-89 در دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز عضویت داشتند، بودند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی رشد روانی-اجتماعی دانشجویان هانگ (1999) که از دو بخش تکالیف رشد روانی-اجتماعی دانشجو و بخش تجربیا ...

این پژوهش برآن است تا اکولوژی اجتماعی شهر مشهد و منطقه مطالعه موردی را بر اساس شاخص های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل فضایی قرار دهد ؛ تا به اثبات یا رد فرضیات مطرح شده دست یابد. و به وجود یا عدم وجود تحرکات اکولوژی اجتماعی و همچنین تاثیر آن بر توسعه کالبدی مشهد بپردازد. دراین پژوهش ابتدا از روش توصیفی در انجام تحقیق استفاده شده است . به این معنا که در وهله اول به دنبال بررسی چگونگی توزیع فضایی شاخص ها در سطح شهر مشهد و منطقه مورد مطالعه بوده و با بهره ...

این پژوهش در مورد نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در دهه اخیر می باشد ، که پژوهشی کیفی بوده و با روش اسنادی انجام شده است .هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت نقش زنان در توسعه کشور و تاثیری که زنان بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور دارند می باشد اطلاعات در مورد زنان از مرکز آمار و اطلاعات ایران گرفته شده است . در این پژوهش به نقش زنان جامعه ما در خانه ، مدرسه ، ادارات ،نهادهای دولتی و غیره اشاره می شود که می توانند با حضور خود در عرصه های اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی در توسعه ک ...

وجود سازمان های غیردولتی و مدنی و نقش آن ها در فراگرد توسعه پایدارانسانی مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان مباحث جامعه مدنی و تصدی گری دولتی نوین و مشارکت های مدنی است.این گونه تشکل ها مشارکت افراد را در فراگرد توسعه تقویت می کنند؛ درسیاست گذاری های کوچک سازی دولت بیشترین اولویت به این سازمان ها داده شده است. سازمان های غیردولتی به دلیل مشی و ماهیت مستقل، غیرانتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی بودن فعالیت ها، توان گسترده ای در جلب مشارکت های مردمی و شهروندان دارند. در مورد اهم ...

هدف از اجرای پژوهش مطالعه و بررسی نقش شورای دانش آموزی بر توسعه صلاحیتهای سیاسی- اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر مرودشت بوده است. روش تحقیق در این پژوهش روش علی ، مقایسه ای یا پس از وقوع بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر مرودشت که (تعداد آن ها 5100 نفر بوده است ) . از این تعداد 128 نفر دختر و 136 نفر پسر عضو شورای دانش آموزی بودند و از این تعداد 40 نفر از دختران و 40 نفر از پسران عضو شورا به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و 40 ن ...