عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3316

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه فرآیندی کمی و کیفی است که برابعاداجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیر میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیگیرد به عبارت دیگر توسعه فرآیندی است که یک جامعه را به وضعیت مناسبی ازنظر کیفیت زندگی می رساند توسعه همه جانبه ازملزومات تحقق توسعه پایدار درآن جامعه است براین اساس حفاظت مستمر و مداوم ازمحیط زیست سبب میشود ساختارسه گانه توسعه پایدار مستحکم و ایستا باشد اهمیت این موضوع تاحدی است که تضمین پایداری محیط زیست به عنوان یکی ازاهداف هشت گانه توسعه هزاره سازمان ملل متحد برش ...

موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و حرفه های مختلف مطرح شده و ریشه اصلی ظهور و پیدایش آن، به تمرکز شدید جمعیت در شهرها، بهره کشی بیش از توان ها و ظرفیت های محیط طبیعی، کم توجهی و یا بی توجهی به منابع آلوده کننده و بروز انواع بحران های زیست محیطی در این نواحی مربوط می باشد. با توجه قابل م لاحظه و مستمر بسیاری از محققین و دولتمردان در مورد مسئله پایداری زیست محیطی سکونتگاه های شهری در طی دهه های اخیر، به نظر می رسد تقاضا برای دستیابی مطلوب تر به توسعه شهرهای پایدار، ...

روستاهای دشت اردکان- یزد با توجه به قرار گرفتن درحاشیه کویر برای اولین بار در این تحقیق رتبه بندی شده‌اند بدین منظور جهت رتبه بندی روستاها براساس عوامل مختلف کشاورزی ، بهداشت ، زیربنایی ، اداری و سیاسی ، ارتباطات ، خدمات ، آموزش و فرهنگی و جمعیت و حتی براساس کلیه شاخص ها روشهای متفاوتی وجود دارد که الزاما جوابهای یکسانی را در پی ندارد .در میان روشهای گوناگون در این تحقیق روشهای تاکسونومی عددی که با تلفیق نمودن شاخص های مختلف توسعه درجه توسعه یافتگی روستاهای دشت اردکان – یزد ر ...

مناطق مرزی جنوب‌شرق کشور یکی از بارزترین موارد نابرابری فضایی به‌لحاظ توسعه در کشور معرفی شده‌اند که بدلیل گسستگی فضای سرزمینی آن از بقیه کشور، تأثیر‌گذاری این منطقه در مقیاس کشوری بسیار کم‌رنگ گردیده و باعث شده این استان از مناطقی باشد که جزء یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور محسوب گردد. در این راستا هدف از انجام پژوهش تبیین رابطه امنیت و توسعه شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان در جهت یافتن عواملی که تنش‌های موجود را کاهش داده و دستیابی به راهکارهایی جهت برقراری توسعه‌ی نسب ...

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، سهم شرکت های بزرگ در ارزش تولید ناخالص داخلی جهان قابل ملاحظه است. حجم فروش این شرکت ها به قدری زیاد است که تقریباً با اندازه اقتصاد بعضی از کشورها قابل مقایسه است. بدون شک موفقیت اغلب کشورها در گروی عملکرد منابع انسانی فرهیخته است. از این رو مفهوم توسعه منابع انسانی در عملکرد سازمان ها بیش از پیش اهمیت یافته است. تصدی گری دولت با توجه به اهداف برنامه های توسعه کشور، در حال کاهش است. در مقابل، یک بخش خصوصی کارآمد، نقش حیاتی در اقتصاد کشور بازی می ...

استان کرمان با پتانسیلهای غنی معدنی،منابع پراکنده آب و خاک و موقعیت مکانی حساس در منطقه جنوب شرقی کشور اهمیت خود را به عنوان پشتوانه‌ای برای تقویت توسعه در بخش عظیمی از مناطق دورافتاده ،حاشیه‌ای و استراتژیک کشور نمایان ساخته است ،لذا تجهیز و سازماندهی هرچه بیشتر فضاهای دارای قابلیت در استان بمنظور بهره‌مند ساختن نواحی پراکنده توسعه در شرق و جنوب کشور ضروری است . دیدگاههای کلی توسعه استان در زمینه‌های گوناگون به شرح زیر است :1 - جمعیت 2 - صنعت و معدن 3 - کشاورزی 4 - بازرگانی 5 ...
نمایه ها:
توسعه | 

فرهنگ به معنای آفریده‌های ذهن یک ملت که هویت او را تشکیل می‌دهند. عناصر سازنده‌ای نیز باید با فرهنگ هماهنگ عمل کنند مانند جهان‌بینی. ملتهای قدیمی در تبدیل توسعه اقتصادی با مشکلاتی روبرو است که کشورهای یک بعدی با آن روبرو نیستند. توسعه ایجاد تعادل بیتن بخشهای مختلف جهان اجتماعی انسانهاست و عدم تعادل باعث ایجاد بحران می‌شود توسعه تلاشی است برای متعادل کردن سطح رشد یک جامعه. دوران امیرکبیر در ایران مصارف بود با شروع انقلاب "فی‌جی" که آغاز دوران مدرن در ژاپن است و ...
نمایه ها:
توسعه | 
ژاپن | 
فرهنگ | 

برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست به شناسایی پیامدهای حاصل از اجرای پروژهه ای توسعه ای می باشد د رواقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارآیی تحلیل سود - هزینه بشمار آورد . توسعه صنعتی سطح استان گیلان در غالب ایجاد 17 شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب شده تا ارزیابی اثرات توسعه این طرح ، مزایا و معایب اجرای فعالیتهای این چنینی را به نقد و بررسی بکشاند . در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده ...

در این مقاله که بر پایه چکیدهء دیدگاه‌های راسل ایکاف استاد علوم سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا و پایه‌گذار فن برنامه‌ریزی تعاملی در مدیریت تدوین شده، تلاش می‌شود که مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی در این جهان مدام متحول و مدام بحرانی مورد بررسی قرار گیرد. هدف آن است که مدیریت صنعتی ما با درک جدید از توسعه، نگرش سنتی از توسعه را که شامل زنجیرهء بی‌فرجام جذب ارز، خرید تجهیزات از خارج و نهایتا تولید و باز جذب ارز برای ادامه تولید است را به نقد بکشاند. ما در مسیر این تسلسل به کجا می‌رو ...