عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق عبارت است از: بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستان در حوزه شرکت برق منطقه ای غرب. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستان و نیز ارائه پیشنهادات لازم در جهت بهبود مدیریت انجام گرفته است. نیروی انسانی و در راس آن مدیران هر سازمان از مهمترین ارکان آن سازمان محسوب میشوند. به طور کلی اهمیت تحقیق به جهت شناسایی و اولویت بندی عواملی است که در موفقیت مدیران توزیع برق شهرستان ها و به تبع آن شرکتهای توزیع برق در دس ...

پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسی ساختار توزیع نیروی برق استان کردستان به منظور ارائه الگویی جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز میباشد، بررسی ساختارهای سازمانی را به طور جدی می طلبد، تئوری و طراحی سازمان شیوه ای از اندیشیدن در مورد سازمان است سازمانها به شکل های مختلف در اطراف ما وجود دارند. بخش توزیع نیرو در مجموعه دروازه ای است که ارتباط مردم را با وزارت نیرو برقرار مینماید. به عبارت دیگر، آثار کل فعالیتهای تولید و انتقال و فوق توزیع کلا از ویترین شرکتهای توزیع نیرو به نمایش گذا ...

به لحاظ اهمیت و نقش بسزائی که کالا و مواد در کارخانجات تولیدی و صنعتی دارد و با توجه باینکه قسمت عمده‌ای از دارائیهای یک موسسه را کالا تشکیل میدهد و موجودی کالا بعنوان یک رقم قابل ملاحظه‌ای در ترازنامه یک موسسه منظور میشود و حتی درصد بالائی از درآمد ناخالص ملی هر کشوری را موجودی کالا تشکیل میدهند، مع‌الاسف نقش مدیریت کالا در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی شناخته نشده و کمتر به آن توجه میشود.اهم فرضیه‌هائی که هدف اصلی این تحقیق را شامل میشود عبارتند از: 1 - نبو ...

تداوم انرژی رسانی به مشترکین از اهداف مهم شرکتهای توزیع نیروی برق در شرایط بهره‌برداری است .در اثر وقوع خطا در قسمتی از شبکه توزیع که باعث ایجاد خاموشی اجباری میشود، یا در اثر خاموشیهای برنامه‌ریزی شده در شبکه برای عملیات سرویس و نگهداری پستها و خطوط، نیاز به تغییر آرایش فیدرها محسوس است .تغییر آرایش فیدرها و طریق کلیدزنی در نقاطی که به نقاط مانور موسومند انجام میشود.وجود نقاط مانور در فیدرها عامل مهمی در افزایش قابلیت اطمینان و فروش انرژی الکتریکی میباشد.با توجه به ...

رشد بی‌رویه مصرف برق در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده‌است که نگرانی‌های بسیاری را برای دست-اندرکاران صنعت برق بوجود آورده‌است‌، یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش شدت این رشد بی‌ریه استفاده از پتانسیل صنایع و جلب همکاری واحد‌های صنعتی در ساعات پیک بار از طریق انعقاد قرارداد به منظور کاهش دیماند مصرفی در ساعات پیک و شرکت در برنامه‌های مدیریت‌بار است.مکانیزم طراحی این قرارداد باید به گونه‌ای باشد که به این سوال اساسی که در اصل صورت مسئله ما در انجام پایان‌نامه می‌باشدپاسخ دهد.صورت ...

هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل موثر در استفاده غیرمجاز از برق در حوزه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و ارائه راهکار مناسب در راستای کاهش آن می باشد. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی تی تست ، تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شد . نتایج بررسی ها نشان داد که استفاده غیرمجاز از برق با متغیرهای مستقل وضعیت اقتصادی استفاده کنندگان ، شرایط اقلیمی استان و عدم برخورد با استفاده کنندگان با ضریب اطمینان بسیار خوبی ارتباط داشته درحالیکه با کمبود شبکه فشار ضعیف و عدم ا ...

کیفیت مناسب و تداوم در انرژی رسانی به مصرف کنندگن هدف اصلی شرکت های برق و مسئولین سیستمهای قدرت است. طبق گزارشهای موجود 80 تا 95 درصد قطعی برق مشترکین ناشی از بروز خطا در سیستم توزیع می باشد. برای رفع این مشکل طراحی سیستم توزیع با افزودنگی کامل یعنی بکارگیری همه تجهیزات موثر بدلیل محدودیتهای اقتصادی عملا امکان پذیر نیست لذا طراحی اقتصادی و برنامه ریزی توسعه سیستم توزیع برای برآورد هدف مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید توجه داشت که خطا در اجزای مختلف سیستم توزیع اجت ...

در این تحقیق روشی براساس الگوریتم ژنتیک مطرح می شود تا بتوان توسط آن ساختاری مناسب برای توسعه شبکه فشار متوسط توزیع موجود در سالهای آینده و یا طراحی شبکه فشار متوسط توزیع از ابتدا برای سالهای آینده ارائه نمود بطوریکه تلفات و هزینه احداث شبکه کمترین مقدار ممکن شود. برای رسیدن به این مقصود فرض می شود جایی پستهای فوق توزیع و توزیع برای توسعه شبکه انجام گرفته است و حال باید نحوه اتصال پستهای فوق توزیع و توزیع و ایجاد فیدرها و یا به عبارتی دیگر تعیین آرایش بهینه شبکه صورت گیرد. ال ...

در این تحقیق کنترل خازنهای با قابلیت کلیدزنی در سیستم های توزیع شعاعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی که دارای ساختار پرسپترون چند لایه ای و الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا می باشند انجام می شود. زوج داده های یادگیری از طریق یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بدست می آید. کنترل کلیدزنی خازنها با هدف کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت با قید دامنه ولتاژ در شین ها انجام می شود برای هر تغییر در سطوح بار شین های سیستم مقدار جریان راکتیو تزریقی و یا به عبارت دیگر محل تپ خازنهای موجود در سیس ...