عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به صورت گذشته نگر و بر روی نتایج ثبت شده در پرونده بیمارانی که نمونه بیوپسی از ضایعه ستون فقراتشان طی سالهای 73 لغایت 77 به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام خمینی ارسابل شده و سن ، جنس محل آناتومیک درگیری و تشخیص پاتولوژیکی هر مرود ثبت و بررسی شده است . میانگین سنی در 96 بیمار بررسی شده و در پژوهش 42 سال بود . 4/41% بیماران را جنس مونث و 6/58% را جنس مذکر تشکیل می دهد . میانگین سنی در ضایعات عفونی 7/42 سال، در موارد متاساز 20/48 سال، در ضایعات نئوپلاستیک بدخیم اولیه 3/ ...

‏‎Acquired Cystic Kidney Disease به عنوان یکی از عوارض نارسایی مزمن کلیه و دیالیز طول کشیده شناخته می شود و عبارت است از: پیدایش کلیست های کلیوی در بیمارانی که قبلا به دلیلی به جز بیماریهای کیستیک کلیه دچار ‏‎End stage renal disease‎‏ شده اند. هر چند این عارضه در اکثر بیماران فاقد علامت بوده و تنها درصد اندکی با علائمی همچون درد پهلو و هماچوری مشخص می شود اما بروز عوارض جدی‌تر همچون خونریزی اطراف کلیه نیز در آن گزارش شده است. آنچه در این میان حائز اهمیت بسیار است افزایش خطر ...

امروزه سرطان در جوامع متمدن در مرحله دوم پس از بیماریهای قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر می باشد. در بین سرطانها، سرطان پوست شایع‌ترین نوع بوده و از بین تومورهای پوستی بدخیم سرطان سلولهای سنگ فرشی پوست از نظر شیوع در درجه دوم می باشد. این تومور در صورت پیشرفت و ایجاد متاستاز می تواند منجر به مرگ بیمار گردد. تعیین وخامت این سرطان با انجام بررسی پاتولوژیکی مقدور بوده و در این ارتباط وجود ضایعه در مناطق خاصی از پوست نیز می تواند تا حدودی پیش آگهی آن را مشخص نماید، لذا یافتن ا ...

هدف: در این مطالعه به بررسی فراوانی سرطان پستان و عوامل خطر آن در خانم های ایرانی با سنین کمتر از 30 سال در سال های 90-1388 در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران و بیمارستان میلاد پرداختیم.روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای (Observational) توصیفی – تحلیلی (Descriptive-Analytical) مقطعی (Cross-Sectional) انجام گردیده است. جامعه مورد بررسی شامل 100 نفر از خانم های بستری شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران و بیمارست ...
 
در این پژوهش در کل نمونه 220 نفر در شهر کرمان تحت بررسی قرار گرفتند که 40 نفر عقب مانده شدید (مرکز بهزیستی) 60 نفر عقب مانده خفیف (مدارس استثنایی) و 120 نفر بقیه گروه شاهد (مدارس معمولی) بودند. افراد مورد مطالعه در دامنه سنی 18-6 سال بوده و بعد از به دست آوردن میانگین سنی نمونه ها به علت اختلاف زیاد در میانگین ها نمونه ها از نظر سنی با هم ‏‎Macth‎‏ شده که از کل نمونه 113 نفر (19 نفر عقب مانده شدید، 30 نفر عقب مانده خفیف و 64 نفر گروه شاهد) باقی مانده است و سه گروه از نظر فصل ...

هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در افراد بالای 60 سال مراجعه کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان امیرالمومنین بین اردیبهشت ماه 88 تا اردیبهشت ماه 89 انجام شده است. روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی شامل 100 بیمار بالای 60 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین بین اردیبهشت ماه 88 تا اردیبهشت ماه 89 بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. یافته ها: در 77 درصد هلیکوباکتر پیلوری مثبت ...