عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 786

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از طراحی سیستم های آبیاری بارانی، یکنواختی توزیع آب می باشد. توزیع یکنواخت آب باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول تولید شده می گردد. روش معمول برای ارزیابی سیستم آبیاری بارانی استفاده از قوطی های اندازه گیری است. با وجود اینکه سال های زیادی است که ضریب یکنواختی توزیع آب محاسبه شده به روش قوطی های اندازه گیری، بهترین و مطمئن ترین روش ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی است، اما این ضریب تنها نحوه توزیع آب روی سطح خاک را نشان می دهد و فرآیندهای نفوذ و توزیع مجدد رطوبت در داخل ...

آبياري قطره‌اي زيرسطحي (SDI) امروزه به‌عنوان يکي از مهم‌ترين و پيشرفته‌ترين روش‌هاي آبياري در کشاورزي مطرح است. در آبياري قطره‌اي زيرسطحي آب در حجم و فشار کم در اختيار گياه قرار مي‌گيرد و آب توسط نيروي ماتريک خاک جابجا مي‌شود. همين عوامل موجب کاهش تلفات و در نتيجه بالا رفتن کارايي مصرف آب مي‌شوند. البته بايد توجه داشت عدم توجه به طراحي صحيح و مديريت نامناسب اين‌گونه سيستم‌هاي آبياري، موجب کاهش راندمان کاربرد آب در آن‌ها ميشود. شبيه‌سازي عددي و تحليلي روشي آسان و کم هزينه برا ...

در استان مازندران بیشتر از خشک کن نوع خوابیده استفاده می شود برای بررسی توزیع رطوبت در نقاط مختلف مخزن از مخزنی دارای ابعاد 7 متر طول ، 2 متر عرض ، 8/0 متر عمق استفاده می شد مخزن به وسیله سه صفحه فرضی که به ترتیب 5/5و5/3و5/1 متر از دیواره سمت دمنده فاصله داشتند به چهار ناحیه و در عمق به وسیله سه صفحه فرضی که به ترتیب ‏‎0/55.0/35.0/15‎‏مت از سطح شلتوک فاصله داشتند ، به چهار عمق تقسیم شد در نتیجه مخزن به 16 خانه کوچکتر تقسیم گردید . برای اجرا ئ آزمایش از سه خشک کن مشابه که هرک ...
نمایه ها:
رطوبت | 
شلتوک | 

سازه های بتنی همواره در شرایط تهاجم آب‌های املاح‌دار، فرسایش ناشی از جریان شدید آب و گرادیان حرارتی بالا قرار دارند. بدین ‌علت بتن این سازه‌ها تحت تهاجم سولفات‌ها و اختلاف حرارتی شدید قرار گرفته و خوردگی آرماتورها و افزایش حجم آنها باعث ترک‌خوردگی و ازهم ‌پاشیدگی بتن می گردد. این آسیب‌دیدگی‌ها باعث آسیب های ناخواسته در خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بتن گردیده و معمولاً با متلاشی شدن اجزای بتن همراه می‌باشد. تهاجم یونها، نفوذ عوامل خورنده و کلا ایجاد آسیب در داخل بتن توسط عو ...

فرسایش بادی یکی از پدیده‌های زیست محیطی مخرب در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می‌باشد که در سال‌های اخیر شدت آن رو به افزایش است. مهار فرسایش بادی زمانی موثر خواهد بود که اطلاعات کافی در خصوص عوامل موثر بر آن در دسترس باشد. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار روی شدت فرسایش خاک میزان رطوبت خاک سطحی است. همچنین توزیع اندازه ذرات خاک از طریق تاثیر بر زبری تصادفی بر شدت فرسایش بادی موثر است. هدف این تحقیق، بررسی نقش رطوبت خاک و توزیع اندازه ذرات بر شدت فرسایش بادی در سرعت‌های مختلف با استف ...

آگاهی از نحوه ی توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای، که یکی از عوامل مهم در طراحی مناسب سامانه آبیاری می باشد، مستلزم انجام آزمایش های صحرایی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر شیب و زمان آبیاری بر ابعاد خیس شدگی خاک تحت منبع نقطه ای است. در این پژوهش مطالعات صحرایی درخاک لوم سیلتی با دبی قطره چکان 4 لیتر در ساعت، در چهار شیب صفر، 5، 15 و 25 درصد و زمان های آبیاری 4، 6، 8، 10 و 12 ساعت صورت گرفت. خیس شدگی در سطح و نیمرخ خاک 24 ساعت بعد از اتمام آبیاری اندازه گیری و توزیع رطوبت خاک ...

افزایش تقاضا برای منابع آب در جهان به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، سبب شده است کشاورزان از آبهای باکیفیت پایین مانند آب زهکشی و آب زیرزمینی شور استفاده کنند. به منظور بررسی الگوی توزیع رطوبت و شوری خاک تحت کشت در سامانه آبیاری سطحی تحت تیمارهای مختلف شوری آب و شبیه سازی آن توسط مدل SWAP ، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. نتایج تحلیل حساسیت، واسنجی و صحت سنجی مدل SWAPنشان داد که خروجی مدل نسبت به پارامتر حداکثر دما با ضریب ...
نمایه ها:
شوری | 

رطوبت خاک با اینکه بخش ناچیزی از بیلان آبی جهان را تشکیل می‌دهد، اما تقریباً همه فرآیندهای هیدرولوژیکی که در سطح یا نزدیک سطح زمین رخ می‌دهند را کنترل می‌کند. این متغیر، میزان رشد گیاه و تولید محصول، توزیع مکانی پوشش گیاهی، دمای خاک و تجزیه مواد آلی را کنترل می‌نماید. لذا اطلاع از میزان رطوبت خاک در مطالعات هیدرولوژیکی، آبیاری و زراعت امری اجتناب ناپذیر است. اگرچه رطوبت خاک پارامتری کلیدی است اما سخت و هزینه‌بر بودن اندازه‌گیری و تغییرات شدید زمانی و مکانی آن، سبب عدم پایش رط ...

آبیاری سطحی رایج‌ترین روش آبیاری در جهان می‌باشد. از بین روش‌های آبیاری سطحی، روش آبیاری جویچه‌ای متداول-ترین روش در آبیاری گیاهان زراعی ردیفی به شمار می‌رود. هزینه اولیه کم، اجرای آسان و عدم نیاز به دستگاه‌های مکانیزه و پیچیده، کشاورزان را مجبور به استفاده از این سیستم‌ها نموده است. لذا مطالعه و بررسی این سیستم‌ها در راستای افزایش راندمان آبیاری، امری مهم و اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید. در این راستا مطالعه مکانیزم حرکت آب در خاک و همچنین توزیع رطوبت در خاک کمک موثری برای درک ...