عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای تحقق هدف اصلی این پژوهش که امکان سنجی ایجاد و توسعه گردشگری الکترونیک در ایران می باشد، از روشهای زیر بهره گرفته می شود : • مصاحبه نیمه ساخت یافته با حدود 10 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و گردشگری الکترونیک و استخراج موانع و راهکارهای پیشنهادی آنان در این حوزه بر اساس تجربه گذشته • جمع آوری و جمع بندی نتایج پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با گردشگری الکترونیک در ایران به صورت سندکاوی • جمع بندی اسناد منتشر شده مرتبط با گردشگری الکترونیک در کشورهای چین، ترکیه، اتحادیه ...

توریسم بعنوان نیروی محرک برای توسعه منطقه ای دیده شده است. توریسم موفق می تواند ورودی توریست ها، درآمد، اشتغال و عایدات دولت مقصد را افزایش دهد. چگونگی جذب توریست ها برای مراجعه مجدد و یا پیشنهاد دادن مقصد به دیگران برای موفقیت توسعه توریسم آن مقصد تعیین کننده می باشد. در این پایان نامه نگاهی به بازاریابی توریسم، و محرک ها، رفتارها و نیازهای توریست ها جهت جلب رضایت آنها خواهیم داشت. همچنین تکنولوژی های نوین و فناوری اطلاعات که موجب تسهیل رقابت برای مقصدها می شوند مورد تحقیق ق ...

گردشگری الکترونیکی نقطه عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است که هردو پدیده از عمده ترین فعالیت های در آمدزا و مولد فرصت های شغلی در جهان است. گردشگری خود به انواع گوناگونی تقسیم شده است و فناوری اطلاعات نیز با فعالیت های گوناگونی بر توسعه گردشگری تآثیر گذار است.نقش فناوری اطلاعات در توسعه این صنعت از دوبعد قابل بررسی است، یکی بکارگیری فناوری اطلاعات در اطلاع رسانی و ارایِه خدمات گردشگری که به معنی استفاده همه جانبه از پتانسیل های صنعت فناوری اطلاعات در جهت توسعه زیر ساخت های ...