عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه : در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته و با بیان مسئله در خصوص توریسم درمانی و مورد توجه واقع شدن این صنعت در کشور از سال 1383 و ادغام آن با سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی اشاره میگردد. پرداختن به اهمیت و ضرورت تحقیق با توجه به کیفیت ارائه خدمات درمانی و اشتغال زایی، امکان جذب بیماران را در سطح ملی و بین المللی افزایش داده و در مجموع باعث بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد زایی میگردد .با عنایت به اینکه کشور ایران از نظر جاذبه های توریستی یکی از ...
نمایه ها:
توسعه | 
موثر | 

در حال حاضر صنعت توریسم بعد از صنعت نفت و خودروسازی بعنوان یک پدیده ی اقتصادی پویا و پررونق جایگاه سوم جهان را به خود اختصاص داده است و این امر درآمدهای ارزی هنگفتی را برای بسیاری از کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان به ارمغان آورده است. به گونه ای که امروزه گردشگری را به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعه ای باید دانست، که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شهری و محیطی برخور دار است، تمرکز بر جنبه های مختلف صنعت توریسم، همر ...

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر توریسم بر آلودگی زیست محیطی در کشورهای اکو بوده است. در این تحقیق از میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان متغیر وابسته و از درآمدهای حاصل از توریسم به عنوان متغیر تاثیر گذار بر آلودگی و همچنین از متغیرهای تجارت، جمعیت شهرنشین، مصرف سرانه انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. برای بررسی تاثیر توریسم بر آلودگی ازروش داده های پانلی در طول دوره زمانی 2000-2008 استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که توریسم تاثی ...
نمایه ها:
تجارت | 

پدیده گردشگری که به بزرگترین و جابجایی انسانها در زمان صلح اطلاق می شود خود به صورت یک پدیده اجتماعی – فرهنگی مطرح است. صنعت گردشگری که جزو بزرگترین صنعت در دنیا است بر ظرفیت ها و بخش های واقعی به ویژه بخش خدمات که برای رشد درازمدت مناسب بوده استوار است؛ و در این بین نباید بر نقش گردشگری بر توسعه اجتماعی و فرهنگی غافل بود. توریسم یکی از عوامل تقویت کننده فرهنگ هاست، مسلما گسترش صنعت توریسم علاوه بر جنبه های مثبت فرهنگی دارای تبعات منفی نیز خواهد بود. هدف اصلی این مقاله پی برد ...

مساله: تبعات ناشی از انقلاب صنعتی، شهرنشینی، گسترش راهها و شبکه های حمل و نقل، ارتباطات بین المللی، استفاده از فناوریهای نو و به تبع آن افزایش اوقات فراغت، ارتقا امنیت و عواملی از این دست همه و همه باعث رشد روز افزون توریسم و قرار گرفتن آن در مرکز توجه خانواده بشری شده است. از آنجاییکه شناخت وضع موجود بازار توریسم یا در واقع شناخت ترکیب و ویژگیهای توریستهای ورودی، اولین گام در راستای برنامه ریزی می باشد، پایان نامه حاضر به موضوع بخش بندی بازار گردشگران بین المللی ورودی کلان ش ...

در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت می باشند . سفر برای درمان و بازیابی توان یکی از مهم ترین اهداف گردشگری است. پدیده اى به نام گردشگرى درمانى امروزه از رو به رشد ترین بخش هاى صنعت گردشگرى در جهان به شمار می رود. موقعیت استراتژیک و ویژه جغرافیایى، سابقه درخشان و کهن پزشکى و طب ایرانى، وجود پزشکان ماهر و سرشناس در رشته هاى مختلف، تعرفه های پایین در مقایسه با کشورهای منطقه و... ...

امروزه گردشگری، پدیده ای جهانی و عامل مهمی در توسعه سیاسی و اجتماعی_ اقتصادی در بسیاری از کشورهاست. در توسعه صنعت گردشگری در هر محیطی نه تنها توجه به پتانسیل های محیطی مهم است بلکه باید ساختار فیزیکی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ساکنان هر منطقه نیز مد نظر باشد.امروزه صنعت توریسم یکی از مهمترین منابع در آمد زایی کشورها می باشد. شهرهای توریستی نیز در توسعه فیزیکی خود شدیداٌ متأثر از جاذبه های توریستی و سرمایه گذاری در بعد زیر ساخت های توریسم تغییر و تحول می یابند. هدف اصل ...

توسعه اقتصادی نیازمندسرمایه گذاری دربخش هاوفعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری درطرح های زیربنایی وروبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید ورفاه اقتصادی راداشت.امروزه بسیاری از کشورهای جهان،تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند.یکی ازراه های مفیدومناسب بدین منظور ایجادمناطق پردازش صادرات یامناطق آزادتجاری - صنعتی است.با توجه به اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد که مبتنی بر پیشرفت نواحی عقب مانده،با توجه به توان های بالقوه منطقه ای ودرراستای توسعه اقتصا ...
نمایه ها:

با توجه به اهمیت گردشگری «توریسم» و تأثیرات مثبت آن در برقراری روابط اجتماعی و فرهنگی، تعادل بخشی روانی به جوامع، تبیین هویت قومی و فرهنگ سنتی ارتباط با جوامع بومی و آثار تاریخی، کشف تمدن درخشان کشورها، بررسی، شناسایی و مرمت بناهای تاریخی و ... برنامه ریزی جهت ارتقاء کمی و کیفی این صنعت، گامی جهت توسعه و نزدیکی جوامع به یکدیگر است. عمومیت یافتن جهانگردی ابتدا در دهه دوم قرن بیستم بین کارمندان و سپس بعد از جنگ جهانی دوم در بین کارگران رواج یافت و به دنبال آن تأسیسات جهانگردی ن ...