عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : براساس مشاهدات و اطلاعات و وجود ذخایز قابل توجهی از سرپایان که در منطقه سیستان و بلوچستان وجود دارد،ولی به دلیل عدم آشنایی با شیوه‌های صیداختصاصی آنها و همچنین مرسوم نبودن استفاده گرگور برای ماهیان کفی و همچنین استفاده از تورهای گوشگیر سطحی و عدم امکانات عمل‌آوری در شیلات استان ، بهره‌برداری اقتصادی ازاین منابع صورت نمی‌گیرد. نظر به اهمیت صادراتی این آبزیان که می‌تواند به میزان زیادی درصورت صادر نمودن آن ارزآوری داشته باشد،ضرورت بررسی شیوه‌های صید اختصاصی این آبزیان درا ...

ساحل استان هرمزگان به 5 ناحیه تقسیم شده است . شامل : لنگه ، جزیره قشم ، بندرعباس ، کلاهی و جاسک . در سیستم آماری چهار نوع شناور براساس ظرفیت آنها شامل شناورهای 1 تنی ، 1 الی 2تنی ، 20 الی 50 تنی ، شناورهای از 50 تن به بالا و چهار نوع ابزار صید شامل گوشگیر ، گرگور ، قلاب و جل ساردین درنظر گرفته شده است ، که البته بطور اساسی صید سنتی تون ماهیان بوسیله گوشگیرها و بندرت بوسیله رشته قلابها انجام می‌شود. عمده صید تون ماهیان در استان هرمزگان به همراه انواع گیدر و شیر و قباد را ماهی ...

چکیده ندارد.