عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 183

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه با ساختار اقتصاد ایران، نقش درآمدهای نفتی در ایجاد تورم یک‌بعدی نبوده بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد، به این مفهوم که، درآمد حاصل از فروش نفت از کانال‌های نرخ ارز، بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد GDP و سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر تورم موثر بوده که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. لذا، بررسی و تحلیل نحوه‌ی انتقال و یا گذار تکانه‌های نفتی به تورم و نیز ارائه راهکارهای سیاستی مناسب امری ضروری است. از این رو، با عنایت به اهمیت قیمت نفت در جهان و ب ...

تورم بالا و متغیر از خصیصه‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بوده است. این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تاثیر سیاست های پولی و تحریم ها بر تورم در ایران و یافتن مولفه‌های اصلی آن با استفاده از رویکرد هم انباشتگی، خودهمبسته برداری (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1392-1369 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر های پولی مهم ترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران می‌باشند و در شرایط اعمال تحریم ها در اقتصاد ایران نقدینگی و حجم پول ت ...

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به ‌شمار می‌رود. از این‌رو، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. تورم یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه‌های بسیاری بر جامعه وارد می‌کند. از این رو محققان بسیاری ...

يکی از متغيرهاي کليدي در تنظيم و اعمال سياست‌هاي اقتصادي از جمله سياست پولي، نرخ بهره پولی است که در دهه‌هاي اخير تلاش‌هاي وافري در جهت کاهش آن صورت گرفته است. دليل اين امر در واقع تاثيري است که اين نرخ بر وضعيت اشتغال و بيکاري می تواند داشته باشد. در اين پژوهش، پس از طرح ديدگاه‌هاي نظري مختلف در مورد رابطه تعاملي بين نرخ‌هاي بهره پولي، اسمي و تورم، اين رابطه با استفاده از روش عليت گرنجري مورد مطالعه قرار گرفت. از اين رو برآورد و تجزيه و تحليل مدل در قالب سه سناريو مورد ت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي نظر اساتيد و کارشناسان ارتباطات در زمينه برجسته‌سازي اخبار و رويدادهاي خبري مربوط به مسائل امنيت اجتماعي، حجاب، تورم و گراني، انتخابات مجلس هشتم و سفرهاي استاني رئيس جمهور صورت گرفته است. فرايند برجسته‌سازي يکي از شيوه‌هايي است که رسانه‌هاي جمعي به ويژه صداوسيما از طريق آن بر افکار عمومي تأثير مي‌گذارند. در فرايند برجسته‌سازي رسانه‌هاي جمعي با ارائه اخبار و اطلاعات، موضوعاتي که عموم مردم راجع به آنها فکر مي‌کنند را تعيين مي‌کنند از اين رو کارکرد برجسته ...

تورم از جمله پدیده‌های مضر اقتصادی است که اثرات زیان‌باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اهمیت موضوع تورم و نتایج آن بر اقتصاد جامعه موجب شده است که پژوهش‌های بسیاری در این زمینه صورت پذیرد. در این پایان‌نامه علاوه بر مطالعه‌ی عوامل موثر بر تورم، نقش تورم وارداتی در تورم ایران و همچنین عوامل تعیین کننده‌ی تورم وارداتی را نیز مورد بررسی قرار دادیم. برای این منظور با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری غیر مقید و ساختاری و داده‌های فصلی مربوط به دوره‌ی 1391ـ1382 به بررس ...

پژوهش حاضر تأثیر عوامل داخلی و متغیرهای کلان اقتصادی را بر سودآوری بانک‌های ایران طی دوره زمانی 1389 الی 1393 (به صورت فصلی) مورد بررسی قرار می‌دهد. نمونه پژوهش شامل 6 بانک می‌باشد که عبارتند از: بانک انصار، بانک دی، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد و بانک سینا. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گزارش‌های صورت‌های مالی فصلی بانک‌های مورد مطالعه استخراج گردیده است. در این پژوهش جهت بررسی ارتباط بین سودآوری و متغیرهای داخلی و نیز ک ...

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور‌های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین باتوجه به این‌که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان مواجه بوده است، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. باوجود اهمیت مسأله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته‌اند به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تو ...

در طی دهه‌های اخیر اشتراک نظر و وفاق فزاینده‌ای بوجود آمده است، مبنی بر اینکه هدف اصلی سیاست‌های پولی و رسالت نخستین بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست‌ها در هر اقتصادی دست‌یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات است. از چند دهه قبل تاکنون، در راستای رسیدن به این هدف از راهبردهای مختلفی نظیر هدف‌گذاری نرخ ارز و هدف‌گذاری پولی استفاده می‌شود. اما به دلیل بروز مشکلاتی در هدایت سیاست‌های پولی با استفاده از این راهبردها، از ابتدای دهه 1990 تعدادی از کشورهای توسعه یافته که نخستین آنها ...