عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفتهای اخیر در زمینه ی تکنولوژی تولید انرژی های تجدیدپذیر مانند توربینهای بادی، فتوولتاییک، سلولهای سوختی و میکروتوربینها، توجه نهادهای تولید و توزیع را به تغییر در استراتژیهای خود با توسعهی تولیدات پراکنده در سیستمهای توزیع سوق داده است. در این مقاله روشی برای مکان یابی بهینه ی منابع تولید پراکنده بر پایهی باد در سیستمهای توزیع به گونهای ارائه شده است که علاوه بر هزینهی نصب و بهره برداری از این منابع، هزینه ی تلفات سالیانه ی انرژی نیز در سیستم کمینه گردد. این روش بر پایهی ...

پروژه توربین بادی آبکش و مولد برق به قطر روتر 5 متر : این توربین قادراست در باد 5 متربرثانیه مقدار 380 وات انرژی تولید نماید و در نهایت درباد 10 متر برثانیه مقدار 3000 وات انرژی بدست آورد. دارای یک سیستم ترمزایمنی است . برج توربین 14 متراست . ...

پروژه توربین بادی مولد برق : به قطر 4 متر ، سه پره از جنس فایبرگلاس ، مدل پره از پروفیل Naca 4412 استفاده شده توان توربین در باد 5 متر برثانیه تا 12 متر به ثانیه بالغ بر 287 الی- 4000 وات می‌باشد دارای ترمز ایمنی است ارتفاع برج 10 متر می‌باشد. ...

چکیده ندارد.

ضریب قدرت توربین باد یک مولفه بسیار مهم در توجیه اقتصادی برای یک مزرعهی بادی به شمار میآید. در این مقاله، با استفاده از رابطهی تجربی ویلسون و همکارانش اثر چند پارامتر از جمله تعداد پره ، نسبت لیفت به درگ و نسبتسرعت نوک روی ضریب قدرت توربین باد بررسی گردید. همچنین حدود بالا و پائین عملی نسبت لیفت به درگ برای تعداد پره و سرعت نوک مختلف بدست آمد. مشاهده شدزمانی که نسبت سرعت نوک افزایش مییابد، به منظور ثابت نگه داشتن ضریب قدرت باید نسبت ضریب لیفت به درگ به میزان بیشتری افزایش یاب ...

در این طرح پس از بررسیهای اولیه در خصوص استفاده از انرژی باد در سطح جهان و امکان استفاده از این انرژی در ایران بویژه در استان سیستان و بلوچستان مطالعه آغازی در مورد انواع توربینهای باد صورت می گیرد و سپس نوع مناسب و آیرودینامیک انتخاب طرح پیش بینی می شود و پس از فرموله کردن مراحل مختلف طراحی اپتی مم برنامه کامپیوتری آن نوشته می شود. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.